otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.01.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.424
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Zawiadomienie o wyborze w 2021 r. estońskiego CIT (czytaj więcej) Informacja o wspólnikach spółki jawnej (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej) 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2020 r. 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia przez podatników do US: CIT-6AR, CIT-9R, CIT-11R za 2020 r. Do 31 stycznia br. - termin na złożenie wniosków o zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. (czytaj więcej)
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 1 (505) z dnia 1.01.2020   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ważne terminy w styczniu 2020 r.
str. 4   
2.
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.
str. 5   
3.
Od 1 stycznia 2020 r. więcej jednostek będzie sporządzać sprawozdania finansowe w formie ustrukturyzowanej
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
1.
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego oraz zasady jego podpisywania
str. 7  
2.
Forma sporządzania sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
str. 12  
3.
Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy on-line
str. 21   
1.
Zasady korzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej i jej ewidencja w księgach rachunkowych
str. 21  
2.
Ujęcie w księgach ulgi na zakup kasy rejestrującej zaliczonej do środków trwałych
str. 22  
3.
Rozliczenie przysługującej ulgi w sytuacji, gdy wydatki na zakup kasy odniesiono bezpośrednio w koszty
str. 23  
III.
Sprzedaż bonów na towary lub usługi oraz ich późniejsza realizacja
str. 24   
1.
Rodzaje bonów oraz zasady ich opodatkowania w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
str. 24  
2.
Sposób rozliczania bonów dla celów podatku dochodowego
str. 26  
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych ze sprzedażą bonów
str. 27  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
str. 30   
2.
Możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy
str. 32   
3.
Wydatki poniesione na modyfikację programu komputerowego przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną
str. 33   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane
str. 34   
1.
Obce środki trwałe używane na podstawie umów leasingu, najmu i dzierżawy, nieobjęte ewidencją bilansową
str. 34  
2.
Zasady prowadzenia ewidencji pozabilansowej
str. 35  
3.
Ujawnienie w informacji dodatkowej wartości obcych środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wydatki na rozbudowę istniejących środków trwałych w księgach jednostki budżetowej
str. 37   
1.1.
Ewidencja księgowa wydatków poniesionych na rozbudowę obiektów inwentarzowych
str. 37  
1.2.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na rozbudowę istniejących środków trwałych
str. 38  
2.
Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury
str. 39   
3.
Odsetki przypisane, ale niezapłacone do dnia bilansowego w jednostce budżetowej
str. 40   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Przychody z zysków kapitałowych i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych
str. 42   
1.
Podział przychodów i kosztów na źródła przychodów u podatników CIT
str. 42  
2.
Wyodrębnienie w ewidencji analitycznej kont przychodów z zysków kapitałowych i kosztów ich uzyskania
str. 44  
3.
Odsetki od pożyczki na zakup udziałów jako przykład kosztów związanych z przychodami z zysków kapitałowych
str. 44  
4.
Wniesienie aportu do spółki kapitałowej jako przykład przychodów z zysków kapitałowych
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jaki dzień przeprowadzić inwentaryzację gotówki w kasie?
str. 48  
2.
W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty dotyczące zdarzeń losowych?
str. 48  
3.
Czy prowadząc działalność handlowo-usługową można stosować uproszczoną ewidencję zapasów?
str. 49  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Zasady korygowania błędów stwierdzonych w zapisach księgowych po zamknięciu miesiąca
str. 50  
2.
Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto
str. 53  
2.1.
Zasady ogólne wyceny wyrobów gotowych str. 53  
2.2.
Uproszczenie stosowane przy ustalaniu kosztu wytworzenia str. 55  
3.
Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie
str. 56  
4.
Moment wyksięgowania niezapłaconych zobowiązań z tytułu dostaw i usług figurujących w księgach rachunkowych
str. 57  
5.
Dokument będący podstawą ujęcia w księgach fizycznej likwidacji towarów nieprzydatnych gospodarczo
str. 58  
6.
Otrzymanie i wykorzystanie dotacji oświatowej na pokrycie kosztów bieżących w przedszkolu niepublicznym
str. 59  
6.1.
Zasady przyznawania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych określone w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych str. 59  
6.2.
Ujęcie w księgach otrzymanej dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków str. 60  
7.
Faktoring niepełny w księgach rachunkowych faktora
str. 61  
8.
Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
str. 63  
9.
Skutki zamiany należności na pożyczkę w księgach rachunkowych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.