otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 23.10.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 85.675
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r.

Dodatek nr 15 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 3    
I.

OGÓLNE INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego UWAGA! Zmiana terminów
str. 3   
2.
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
str. 4   
3.
Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład UWAGA! Zmiana terminów
str. 6   
4.
Wymogi formalne w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
str. 7   
4.1.
Elektroniczna forma sprawozdania finansowego
str. 7  
4.2.
Zmiany w strukturach e-sprawozdań finansowych
str. 10  
5.
Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego
str. 11   
6.
Warunki uznania jednostki za mikro lub małą oraz termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania UWAGA! Zmiana terminów
str. 12   
7.
Zestawienie uproszczeń w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości
str. 14   
8.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
str. 17   
9.
Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki
str. 20   
II.

BILANS WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

1.
Zasady sporządzania bilansu
str. 22   
1.1.
Cel bilansu oraz sposób prezentacji danych
str. 22  
1.2.
Nadrzędne zasady rachunkowości w kontekście bilansu
str. 23  
2.
Charakterystyka poszczególnych pozycji aktywów trwałych
str. 24   
2.1.
Wartości niematerialne i prawne
str. 24  
2.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
str. 27  
2.3.
Należności długoterminowe
str. 32  
2.4.
Inwestycje długoterminowe
str. 33  
2.5.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
str. 38  
3.
Charakterystyka poszczególnych pozycji aktywów obrotowych
str. 40   
3.1.
Zapasy
str. 40  
3.2.
Należności krótkoterminowe
str. 43  
3.3.
Inwestycje krótkoterminowe
str. 46  
3.4.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
str. 51  
4.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
str. 51   
5.
Charakterystyka poszczególnych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
str. 52   
5.1.
Kapitał (fundusz) podstawowy
str. 52  
5.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
str. 53  
5.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
str. 54  
5.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
str. 55  
5.5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
str. 55  
5.6.
Zysk (strata) netto
str. 55  
5.7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
str. 55  
6.
Prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania
str. 56   
6.1.
Rezerwy na zobowiązania
str. 56  
6.2.
Zobowiązania długoterminowe
str. 59  
6.3.
Zobowiązania krótkoterminowe
str. 62  
6.4.
Rozliczenia międzyokresowe
str. 66  
7.
Wykaz powiązań pozycji bilansu z kontami syntetycznymi
str. 67   
III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO USTAWY O RACHUNKOWOŚCI

1.
Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat
str. 74   
2.
Warianty rachunku zysków i strat
str. 75   
3.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
str. 76   
3.1.
Działalność operacyjna
str. 76  
3.2.
Działalność finansowa
str. 83  
3.3.
Podatek dochodowy
str. 87  
3.4.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
str. 87  
4.
Wykaz powiązań pozycji rachunku zysków i strat z kontami syntetycznymi
str. 87   
IV.

UPROSZCZONY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI MIKRO I MAŁEJ

1.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro
str. 92   
2.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro
str. 94   
3.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki małej
str. 95   
4.
Rachunek zysków i strat jednostki małej
str. 99   
4.1.
Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów
str. 99  
4.2.
Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
str. 101  
4.3.
Wynik na działalności finansowej
str. 102  
4.4.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
str. 105  
V.

UPROSZCZONY BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1.
Jednostki sporządzające sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
str. 105   
2.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie organizacji pozarządowych
str. 106   
3.
Rachunek zysków i strat organizacji pozarządowych
str. 107   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.