otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2022 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 43.422
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 22 (496) z dnia 10.11.2019   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy

pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy od premii wypłaconej pracownicy w czasie urlopu wychowawczego
str. 4  
2.
Korzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na FP, FS i FGŚP po ukończeniu przez pracownika 30 lat
str. 6  
3.
Czy obniżyć składkę zdrowotną członka rady nadzorczej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy?
str. 7  
4.
Składka na FGŚP za pracownika młodocianego zatrudnionego w firmie rodzica
str. 9  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ustalenie tytułu ubezpieczenia w ZUS dla doktoranta posiadającego dodatkowy tytuł do ubezpieczeń
str. 10  
2.
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe i ubezpieczenie zdrowotne z tytułu opieki nad małym dzieckiem
str. 12  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ terminu wypłaty składnika wynagrodzenia na uwzględnienie go w podstawie wymiaru zasiłków
str. 14  
2.
Świadczenia chorobowe dla pracownika wykonującego umowy zlecenia u własnego pracodawcy
str. 15  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada br. decyduje o płatniku zasiłków w 2020 r.
str. 16  
2.
Wypłata zasiłku chorobowego po utracie prawa do tego świadczenia w wyniku przeprowadzonej kontroli
str. 18  
3.
Limit dni opieki nad dzieckiem, które w trakcie roku ukończyło 14 lat
str. 19  
V.
Emerytury i renty
1.
Gratyfikacje finansowe dla osób wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
str. 20  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zawarcie kolejnej umowy o pracę z pracownicą przebywającą na urlopie związanym z rodzicielstwem
str. 23  
2.
Warunki zatrudnienia pełnoletniego pracownika po zakończeniu nauki zawodu
str. 24  
3.
Podstawa rozwiązania stosunku pracy w razie nagłego odejścia pracownika z pracy
str. 26  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dopuszczalność wprowadzenia w zakładzie pracy premii frekwencyjnej
str. 28  
2.
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w tym dla niepełnoetatowca
str. 29  
3.
Potrącenia należności egzekwowanych w przypadku choroby pracownika przez część miesiąca
str. 31  
4.
Odprawa rentowa w razie rozwiązania umowy z powodu niezdolności do pracy pracownika z krótkim stażem
str. 33  
5.
Przyznanie nagrody rocznej dla zastępcy dyrektora instytucji kultury podczas nieobecności dyrektora
str. 34  
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Prowadzenie tych samych akt osobowych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
str. 36  
2.
Sporządzanie odpisu świadectwa pracy
str. 37  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie stażu urlopowego pracownika korzystającego z urlopów bezpłatnych w poprzednim zatrudnieniu
str. 38  
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego przy zatrudnieniu przez niepełny rok kalendarzowy i po zmianie wielkości etatu
str. 40  
3.
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w wyższym niż przysługujący wymiarze
str. 42  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady prowadzenia ZFŚS w nowo powstałej jednostce budżetowej po przejęciu pracowników
str. 43  
2.
Zobowiązanie pracownika do zwrotu kosztów szkolenia przy zatrudnieniu terminowym
str. 46  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej
str. 47  
D.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

1.
Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK
str. 49   
2.
Ustalenie wpłaty do PPK pracownika-uczestnika
str. 50   
3.
Inwestowanie środków gromadzonych w PPK w ramach funduszu zdefiniowanej daty
str. 52   
E.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Przerwy w pracy wykazywane w raporcie ZUS RSA
str. 54  
2.
Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia pracownika w wieku do 26 lat zwolnione z oskładkowania i z opodatkowania
str. 55  
3.
Wartość pieniężna finansowanych pracownikom kart wstępu na obiekty sportowe w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 56  
4.
Świadczenie chorobowe dla pracownika zatrudnionego ponownie po przejściu na emeryturę
str. 57  
5.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorcy do wysokości świadczenia rodzicielskiego
str. 58  
6.
Ochrona przedemerytalna podczas umowy na czas określony i nieokreślony
str. 58  
7.
Rozwiązanie umowy o pracę za ustnym porozumieniem stron
str. 59  
8.
Wykorzystywanie w danym roku zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
str. 60  
9.
Przerwy na karmienie dziecka piersią w razie zatrudnienia pracownicy w systemie równoważnym albo hospitalizacji jej dziecka
str. 60  
10.
Obowiązki pracodawcy wobec pracownika skierowanego na szkolenie w szkole podoficerskiej
str. 61  
11.
Forma przekazania wynagrodzenia zleceniobiorcy
str. 62  
XIII.
Czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy
str. 63   
1.
Rodzaje czynników występujących na stanowisku pracy
str. 63  
2.
Ogólne zasady obowiązujące w razie występowania zagrożeń na stanowiskach pracy
str. 63  
3.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy
str. 64  
4.
Czynniki niebezpieczne występujące w procesie pracy
str. 66  
5.
Czynniki uciążliwe w środowisku pracy
str. 67  
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.