otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020 r., godz. 00:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 102.371
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Tworzymy politykę rachunkowości

Dodatek nr 10 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
pokaż fragmenty artykułów
I.

UWAGI WSTĘPNE

1.
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
str. 2   
2.
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
str. 3   
II.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ ZASADY EWIDENCJI ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH

1.
Rzeczowe aktywa trwałe
str. 4   
1.1.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
str. 4  
1.2.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
str. 7  
1.3.
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
str. 8  
2.
Rzeczowe aktywa obrotowe
str. 9   
2.1.
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
str. 9  
2.2.
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
str. 13  
2.3.
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
str. 13  
2.4.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
str. 14  
2.5.
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
str. 14  
3.
Inwestycje w aktywa finansowe
3.1.
Podział aktywów finansowych na trwałe i obrotowe
str. 15  
3.2.
Wycena aktywów finansowych na dzień ich nabycia lub powstania
str. 17  
3.3.
Utrata wartości aktywów finansowych
str. 17  
3.4.
Wycena na dzień bilansowy aktywów finansowych
str. 18  
4.
Aktualizacja wartości należności
4.1.
Konsekwencje stosowania zasady ostrożności do wyceny należności
str. 20  
4.2.
Utworzenie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
str. 21  
4.3.
Wiekowanie należności przeterminowanych
str. 22  
4.4.
Ogólne odpisy aktualizujące wartość należności
str. 24  
5.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
5.1.
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
str. 23  
5.2.
Ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 26  
6.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
6.1.
Ogólne zasady tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych określone w ustawie o rachunkowości
str. 27  
6.2.
Ujęcie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów według KSR nr 6
str. 28  
6.3.
Tworzenie i wycena rezerw na świadczenia pracownicze
str. 29  
6.4.
Ewidencja biernych rozliczeń międzyokresowych w zależności od zasad ewidencji kosztów
str. 30  
7.
Rezerwy na zobowiązania
7.1.
Obowiązek tworzenia rezerw na zobowiązania
str. 32  
7.2.
Sposób ewidencji rezerw na zobowiązania
str. 33  
7.3.
Wycena rezerw na zobowiązania
str. 34  
7.4.
Ustalenie w rachunku zysków i strat kosztu netto utworzonej rezerwy
str. 35  
8.
Wycena operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych
8.1.
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
str. 36  
8.2.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
str. 37  
8.3.
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
str. 38  
9.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
9.1.
Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń
str. 39  
9.2.
Termin przekazania środków na rachunek bankowy ZFŚS
str. 41  
9.3.
Ujęcie w księgach dokonanych odpisów i zwiększeń na ZFŚS
str. 41  
9.4.
Korekta odpisów na ZFŚS w końcu roku
str. 43  
10.
Zasady rozliczania dotacji
10.1.
Ujęcie dotacji jako przychodu w księgach rachunkowych
str. 44  
10.2.
Rozliczanie dotacji na przełomie roku obrotowego
str. 45  
11.
Koszty działalności operacyjnej
11.1.
Wybór wariantu rachunku zysków i strat w zależności od sposobu ewidencji kosztów
str. 46  
11.2.
Ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
str. 47  
11.3.
Ewidencja kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie"
str. 49  
11.4.
Ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5
str. 51  
12.
Prowadzenie ksiąg i kwalifikowanie kosztów do danego okresu
12.1.
Wymagania względem prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 52  
12.2.
Dokumentowanie operacji gospodarczych
str. 52  
12.3.
Zasady kwalifikowania kosztów bilansowych do danego okresu sprawozdawczego
str. 55  
13.
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
13.1.
Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników wynikające z ustawy o rachunkowości
str. 58  
13.2.
Wybór metody inwentaryzacji i sposobu jej udokumentowania w zależności od rodzaju składnika
str. 59  
III.

Przykład uchwały w sprawie polityki rachunkowości wraz z załącznikiem

str. 63    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.