otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 22.04.2021 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.880
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 9 (489) z dnia 1.05.2019   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.
str. 8   
1.
Zasady tworzenia i gospodarowania ZFŚS
str. 8  
2.
Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bankowy ZFŚS
str. 9  
3.
Zakwalifikowanie wartości odpisu ZFŚS do kosztów działalności operacyjnej
str. 10  
4.
Korygowanie odpisów na koniec roku obrotowego
str. 11  
II.
Rozliczenie straty bilansowej i podatkowej w spółce kapitałowej
str. 13   
1.
Rozliczenie straty podatkowej poprzez obniżenie dochodu w następnych latach podatkowych
str. 13  
2.
Podział wyniku finansowego według ustawy o rachunkowości
str. 14  
3.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
str. 16  
4.
Odliczenie straty a okres przechowywania ksiąg
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Prezentacja wybranych operacji w rachunku przepływów pieniężnych
str. 19   
1.
Wpływ środków pieniężnych z tytułu dotacji służącej podstawowej działalności operacyjnej
str. 19  
2.
Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
str. 21  
3.
Ujawnienie środka trwałego jako pozycja niepieniężna podlegająca korekcie
str. 22  
IV.
Zdarzenia związane z udzieleniem gwarancji z tytułu dostaw i usług
str. 24   
1.
Gwarancja udzielona przy sprzedaży w świetle Kodeksu cywilnego
str. 24  
2.
Kaucja gwarancyjna zatrzymana przez kontrahenta
str. 24  
3.
Rezerwa na naprawy gwarancyjne przeprowadzane przez producenta
str. 26  
4.
Koszt przedłużenia gwarancji środka trwałego
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych
str. 30   
2.
Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt
str. 32   
3.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności
str. 34   
4.
Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy
str. 36   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przykłady wypełniania druków - dowód PK dokumentujący rozliczenie wyniku finansowego
str. 39   
1.
Zasady funkcjonowania dowodu "PK - Polecenie księgowania"
str. 39  
2.
Data rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
str. 40  
3.
Przeksięgowanie wyniku finansowego do rozliczenia na podstawie PK
str. 41  
4.
Ujęcie operacji związanych z podziałem zysku na podstawie PK
str. 43  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury
str. 45   
2.
Klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych
str. 46   
3.
Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
str. 47   
4.
Środki otrzymane od podmiotu tworzącego na pokrycie straty SP ZOZ
str. 48   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Prezentacja w nocie podatkowej dotacji wolnej od podatku dochodowego
str. 49   
1.
Ujęcie w księgach dotacji na zakup środka trwałego
str. 49  
2.
Wykazanie kwoty otrzymanej dotacji w zeznaniu rocznym CIT
str. 49  
3.
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej różnic pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym
str. 50  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Świadczenia pracownicze w formie akcji - część II - wycena transakcji w formie akcji
str. 51   
1.
Różnice w zakresie momentu oszacowania wartości godziwej oraz przedmiotu oszacowania
str. 51  
2.
Wycena transakcji rozliczanych w środkach pieniężnych lub innych aktywach
str. 52  
3.
Wycena transakcji rozliczanych w instrumentach kapitałowych
str. 54  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy mała spółka kapitałowa może odnieść w ciężar kosztów przedmioty o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł?
str. 55  
2.
Czy nieużywane środki trwałe powinny figurować w ewidencji księgowej?
str. 56  
3.
Jak ująć w księgach i wycenić domenę internetową zakupioną od firmy zagranicznej?
str. 56  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o. po sporządzeniu sprawozdania finansowego - checklista
str. 57  
2.
Prezentacja odpisu aktualizującego wartość towarów w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego
str. 59  
3.
VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy
str. 61  
4.
Rozliczenie w księgach rachunkowych kosztów remontu okresowego
str. 63  
5.
Towary nabyte poza granicami kraju, wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych
str. 64  
6.
Spłata zobowiązania innej spółki w związku z realizacją udzielonego poręczenia wekslowego
str. 66  
7.
Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie przedszkola i żłobka
str. 67  
8.
Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności
str. 69  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.