otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 26.11.2020 r., godz. 00:10
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 74.947
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 8 (488) z dnia 20.04.2019   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
str. 4   
1.
Sprawozdanie finansowe należało podpisać do końca marca 2019 r.
str. 4  
2.
W nocie podatkowej nie trzeba wypełniać wszystkich pozycji
str. 6  
3.
MF potwierdziło, że wspólnicy spółek cywilnych nie przekazują sprawozdania finansowego do Szefa KAS
str. 8  
4.
Sprawozdanie wspólnoty mieszkaniowej powinno mieć postać elektroniczną
str. 9  
5.
SP ZOZ składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego
str. 9  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

II.
Obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym po jego sporządzeniu i podpisaniu
str. 10   
1.
Sprawozdanie za 2018 r. należy zatwierdzić do końca czerwca 2019 r.
str. 10  
2.
Sprawozdanie podatników PIT za 2018 r. składa się do KAS do 30 kwietnia 2019 r.
str. 11  
3.
Sprawozdanie przekazuje się do KRS w ciągu 15 dni od zatwierdzenia
str. 11  
4.
Podatnicy CIT niewpisani do KRS przekazują sprawozdanie do US w ciągu 10 dni od zatwierdzenia
str. 12  
5.
Sprawozdanie jednostki nieobjętej wpisem do KRS ogłasza się w MSiG w ciągu 15 dni od zatwierdzenia
str. 13  
III.
Kontrola dowodów księgowych i ich kwalifikowanie do ujęcia w księgach
str. 13   
1.
Dowody księgowe będące podstawą zapisu w księgach rachunkowych
str. 13  
2.
Kontrola merytoryczna, formalnoprawna i rachunkowa dowodów księgowych
str. 14  
3.
Zasady dekretacji dowodów księgowych
str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Prezentacja wybranych operacji w rachunku przepływów pieniężnych
str. 17   
1.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych
str. 17  
2.
Prowizje i odsetki od faktoringu niepełnego
str. 19  
3.
Zmiana stanu aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy
str. 21  
4.
Odsetki i prowizje bankowe od zaciągniętego kredytu
str. 22  
V.
Sprzedaż nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji
str. 24   
1.
Definicja nieruchomości inwestycyjnych
str. 24  
2.
Przychody i koszty dotyczące zbycia nieruchomości inwestycyjnych
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zmiana kwalifikacji budynku ze środków trwałych do inwestycji
str. 29   
2.
Wpływ likwidacji środka trwałego sfinansowanego ze środków ZFRON na wysokość kapitału zapasowego
str. 30   
3.
Podwyższenie wartości granicznej środków trwałych dla celów bilansowych
str. 32   
4.
Zasady ewidencji i amortyzacji gruntu leśnego w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną i handlową
str. 33   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Przykłady wypełniania druków - protokół inwentaryzacji kasy
str. 35   
1.
Powierzenie mienia pracownikowi ponoszącemu odpowiedzialność materialną
str. 35  
2.
Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza i protokół inwentaryzacji kasy
str. 36  
3.
Przykład wypełnienia protokołu inwentaryzacji kasy w przypadku zmiany kasjera
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Udzielenie pożyczki ze środków budżetu gminy i jej częściowe umorzenie
str. 39   
2.
Inwestycja zakładu budżetowego finansowana ze środków własnych
str. 40   
3.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
str. 42   
4.
Przekazanie i rozliczenie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w księgach urzędu gminy
str. 44   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
str. 45   
1.
Księgowe ujęcie zaliczek na podatek w ciągu roku, niezależnie od formy ich opłacania
str. 45  
2.
Różnica między podatkiem wykazanym w CIT-8 a sumą zaliczek należnych od początku roku
str. 46  
3.
Alternatywny sposób ewidencji zaliczek na podatek, opłacanych w sposób uproszczony
str. 48  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VIII.
Leasing operacyjny w księgach korzystającego w świetle KSR nr 5
str. 50   
1.
Klasyfikacja umów leasingu w świetle ustawy o rachunkowości i KSR nr 5
str. 50  
2.
Rozliczanie opłat leasingowych i ich ewidencja w pierwszym roku obowiązywania umowy
str. 51  
3.
Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy
str. 53  
4.
Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy
str. 54  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy odsetki dopisane przez bank do firmowego rachunku są przychodem finansowym?
str. 55  
2.
Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej jest obowiązkowe?
str. 55  
3.
W ciężar jakich kosztów odnieść opłatę uzdrowiskową dotyczącą podróży służbowej pracownika?
str. 56  
4.
Jak ująć w księgach zwrot zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego?
str. 57  
X.
Z listów Czytelników
1.
Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego
str. 57  
2.
Podpis profesjonalnego pełnomocnika przy zgłoszeniu dokumentów finansowych do KRS
str. 59  
3.
Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne
str. 60  
4.
Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostce spoza UE
str. 62  
5.
Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej
str. 63  
6.
Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności
str. 65  
7.
Ujęcie nadwyżki przychodów nad kosztami w księgach i sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia
str. 65  
8.
Przejście na dokumentowanie transakcji magazynowych w programie komputerowym
str. 67  
9.
Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego
str. 68  
10.
Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym?
str. 69  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.