otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021 r., godz. 12:11
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 83.053
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (486) z dnia 20.03.2019   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
str. 4   
2.
Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie do podpisywania dowolnych plików profilem zaufanym
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2018 r.
1.
Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS
str. 6  
2.
Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
str. 7  
II.
Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej
str. 13   
1.
Zasady funkcjonowania spółki komandytowej
str. 13  
2.
Ujęcie wypłacanych w ciągu roku zaliczek na poczet zysku w księgach i sprawozdaniu spółki komandytowej
str. 13  
3.
Rozliczenie zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką z o.o.
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Kontrakt forward na sprzedaż walut - ujęcie początkowe, wycena i rozliczenie
str. 17   
1.
Ujęcie początkowe kontraktu forward w księgach rachunkowych
str. 17  
2.
Wycena kontraktu forward na dzień bilansowy w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej
str. 19  
3.
Wycena kontraktu forward na dzień jego rozliczenia
str. 19  
4.
Rozliczenie kontraktu forward na przykładach liczbowych
str. 20  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego, którego dostawa nastąpi w przyszłym roku
str. 24   
2.
Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntów pozostałych po likwidacji kopalni
str. 25   
3.
Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?
str. 26   
4.
Wycofanie środka trwałego z majątku firmy i przekazanie go do majątku prywatnego
str. 27   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - zmiana wartości i umorzenia środków trwałych
str. 29   
1.
Forma przedstawienia w informacji dodatkowej zmian w wartości początkowej i umorzeniu środków trwałych
str. 29  
2.
Dostosowanie ewidencji księgowej w celu wykazania w sprawozdaniu informacji o środkach trwałych
str. 29  
3.
Prezentacja środków trwałych w bilansie oraz nocie do informacji dodatkowej
str. 31  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste
str. 34   
2.
Zwrot niewykorzystanych przez jednostki budżetowe środków na pokrycie wydatków w budżecie JST
str. 34   
3.
Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?
str. 35   
4.
Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury
str. 37   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Rezygnacja z ustalania podatku odroczonego przy sporządzeniu sprawozdania za 2018 r.
str. 40   
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 40  
2.
Warunki odstąpienia od ustalania odroczonej części podatku dochodowego
str. 41  
3.
Ewidencja skutków odstąpienia od ustalania podatku odroczonego
str. 42  
H.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego według KSR nr 11
str. 44   
1.
Zasady klasyfikacji nakładów ponoszonych w związku z użytkowaniem środka trwałego
str. 44  
2.
Ulepszenie własnych i obcych środków trwałych
str. 45  
3.
Nakłady ponoszone na bieżącą eksploatację środków trwałych
str. 47  
4.
Kwalifikacja części zakupionych w celu konserwacji, remontu lub ulepszenia środka trwałego
str. 48  
I.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak ująć w księgach spółki komandytowej odsetki od pożyczki zaciągniętej od wspólnika?
str. 49  
2.
Jak rozliczyć w księgach koszty dotyczące podróży służbowych prezesa spółki?
str. 49  
3.
Jakie jednostki mogą zrezygnować z bilansowych zasad klasyfikowania umów leasingu?
str. 50  
4.
Czy należność w walucie obcej od krajowego kontrahenta podlega wycenie na dzień bilansowy?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Lista kontrolna czynności związanych z przekazaniem sprawozdania finansowego do Szefa KAS - checklista
str. 51  
2.
Wycena i prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu dostaw i usług
str. 53  
3.
Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości
str. 55  
4.
Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu
str. 56  
5.
Ustalenie stanu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dzień bilansowy
str. 57  
6.
Prezentacja w rachunku zysków i strat wynagrodzenia prezesa z tytułu zawartego z nim kontraktu menedżerskiego
str. 59  
7.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej inwestycji długoterminowych
str. 60  
8.
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej dotyczącej umowy faktoringowej
str. 62  
9.
Wycena bilansowa wyrobów w sytuacji, gdy koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto
str. 64  
10.
Rozliczenie dofinansowania kosztów wymiany oświetlenia otrzymanego w dwóch transzach na przełomie lat
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 68    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.