otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 14.06.2019 r., godz. 13:20
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.998
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 17 (473) z dnia 1.09.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
KSR nr 12 "Działalność rolnicza" - biologiczne aktywa trwałe w produkcji zwierzęcej
str. 5   
1.
Działalność rolnicza i pojęcia z nią związane w regulacjach prawa bilansowego
str. 5  
2.
Wycena i ujęcie zwierząt zaliczanych do biologicznych aktywów trwałych
str. 6  
II.
Zaliczka na zakup środka trwałego w ramach WNT
str. 10   
1.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet wewnątrz- wspólnotowego nabycia towarów w świetle ustawy o VAT
str. 10  
2.
Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych kwoty wpłaconej zaliczki
str. 11  
3.
Bilansowe skutki wpłaty zaliczki w walucie obcej
str. 12  
4.
Rozliczenie zakupu środka trwałego na podstawie faktury końcowej
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie dywidendy wypłaconej w walucie obcej zagranicznej osobie fizycznej
str. 17   
1.
Zasady przeliczania dywidend wyrażonych w złotówkach na walutę obcą
str. 17  
2.
Przeliczenie dywidendy według kursu wskazanego w uchwale o jej wypłacie
str. 18  
3.
Przeliczenie dywidendy według kursu z dnia jej wypłaty
str. 19  
IV.
Podatek od płatności za wynajem środka transportu kontrahentowi zagranicznemu
str. 20   
1.
Pobór podatku u źródła przez podmiot krajowy, dokonujący wypłaty należności podmiotowi zagranicznemu
str. 20  
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych kwoty podatku u źródła
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wykorzystanie części likwidowanego środka trwałego do budowy nowego składnika aktywów
str. 24   
2.
Użytkowanie samochodów demonstracyjnych i zastępczych dłużej niż rok, jako ujawnienie środka trwałego
str. 25   
3.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przykłady wypełniania dowodów związanych z ewidencją środków trwałych
str. 29   
1.
Księgi pomocnicze prowadzone dla środków trwałych i dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych
str. 29  
2.
Ujęcie zmiany KŚT dla zespołu komputerowego na karcie środka trwałego
str. 30  
3.
Ewidencja odpisów amortyzacyjnych na podstawie księgi inwentarzowej z tabelą amortyzacyjną
str. 32  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 35   
2.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej
str. 36   
3.
Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych
str. 39   
4.
Ewidencja zobowiązań umożliwiająca sporządzanie przez SP ZOZ sprawozdań Rb-Z
str. 41   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług (…) - część V - wycena bilansowa należności w walucie obcej
str. 43   
1.
Wycena należności handlowych i aktywów z tytułu umów na dzień bilansowy
str. 43  
2.
Rozliczenie wpływu środków pieniężnych z tytułu wpłaty należności w walucie obcej
str. 45  
3.
Prezentacja różnic kursowych w rachunku zysków i strat lub sprawozdaniu z całkowitych dochodów
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Data ujęcia w księgach rachunkowych decyzji o podziale zysku
str. 47  
2.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej
str. 47  
3.
Wartość wybudowanych mieszkań na sprzedaż w księgach rachunkowych dewelopera
str. 48  
4.
Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki
str. 48  
5.
Zwrot nienależnie pobranej przez bank prowizji bankowej
str. 49  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego
str. 50  
2.
Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe w przypadku zawieszenia działalności
str. 50  
3.
Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne
str. 52  
4.
Nieopłacony podatek od nieruchomości za poprzednie lata
str. 53  
5.
Składki członkowskie na rzecz izby samorządu zawodowego opłacane za pracowników
str. 54  
6.
Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji
str. 57  
7.
Ewidencja kosztów przyłączenia budynków do transformatora
str. 58  
8.
Różnice pomiędzy naliczonymi a faktycznie wpłaconymi składkami członkowskimi
str. 59  
9.
Nota wystawiona z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
str. 60  
10.
Zakup dokumentacji technicznej i homologacji
str. 61  
11.
Rozliczenie różnicy między wartością rynkową składników majątku wnoszonych aportem a ich wartością księgową
str. 62  
12.
Zwrot otrzymanej refundacji do urzędu pracy z tytułu niewywiązania się z warunków umowy
str. 65  
13.
Uregulowanie należności, dla której dokonano odpisu aktualizującego
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.