otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 9 (465) z dnia 10.05.2018   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Nowe wzory deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Praktyczne problemy związane z mechanizmem podzielonej płatności podatku VAT
str. 5   
1.
Rachunek VAT dla przedsiębiorcy
str. 5  
2.
Jak zapłacić kontrahentowi przy wykorzystaniu mechanizmu split payment?
str. 6  
3.
Podzielona płatność a faktura pro forma
str. 7  
4.
Pomyłka w kwocie wskazanej w komunikacie przelewu
str. 8  
III.
Objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania przepisów o STIR
str. 8   
IV.
Wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT
str. 10   
1.
Ustawowe zasady korzystania ze zwolnienia z VAT
str. 10  
2.
Interpretacje indywidualne w sprawie prawa do zwolnienia podmiotowego z VAT
str. 11  
3.
Rezygnacja ze zwolnienia podmiotowego i możliwość ponownego wyboru zwolnienia
str. 13  
V.
Usługi związane z zakwaterowaniem a podatek VAT
str. 14   
1.
Czym różnią się usługi wynajmu od usług związanych z zakwaterowaniem?
str. 14  
2.
Podnajem nieruchomości na cele krótkotrwałego zakwaterowania
str. 15  
VI.
Faktury wystawione przez podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT
str. 17   
VII.
Bezumowne korzystanie z lokalu - skutki na gruncie ustawy o VAT
str. 18   
1.
Lokal udostępniony bez umowy a podatek VAT
str. 19  
2.
Utrata tytułu prawnego do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
str. 19  
VIII.
Stawka VAT na odbiór i przetwarzanie odpadów
str. 21   
1.
Usługi związane ze zbieraniem odpadów
str. 21  
2.
Jaka stawka VAT na dodatkowe usługi związane z odbiorem odpadów?
str. 22  
IX.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zwolnienie z VAT dzierżawy gruntów rolnych
str. 23  
2.
Przekazanie prezentów kontrahentom firmy
str. 24  
3.
Spis z natury przy zawieszeniu działalności gospodarczej
str. 25  
4.
Wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego a termin złożenia VAT-26
str. 25  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

X.
Zmiany w zakresie kas fiskalnych
str. 26   
1.
Przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas
str. 26  
2.
Elementy, jakie będzie musiała zawierać ewidencja sprzedaży na rzecz osób prywatnych
str. 27  
3.
Sukcesywna wymiana kas
str. 27  
4.
Ulga na zakup kas online
str. 28  
XI.
W jakich okolicznościach można zrezygnować ze stosowania kasy fiskalnej?
str. 29   
1.
Zaprzestanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
str. 29  
2.
Zmiana zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
str. 30  
3.
Rezygnacja z kasy stosowanej dobrowolnie
str. 31  
4.
Konsekwencje rezygnacji z kasy fiskalnej
str. 32  
XII.
Kasy rejestrujące na forum
1.
Raport fiskalny w JPK_VAT
str. 32  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XIII.
Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju
str. 33   
1.
Pojęcie sprzedaży wysyłkowej
str. 33  
2.
Określenie miejsca opodatkowania
str. 34  
3.
Czynności niebędące sprzedażą wysyłkową na terytorium kraju
str. 35  
XIV.
Opodatkowanie usług portowych związanych z remontem statku
str. 36   
1.
Świadczenia złożone
str. 36  
2.
Miejsce opodatkowania
str. 37  
XV.
Czytelnicy pytają
1.
Zakup usług transportu pasażerów od zagranicznego przewoźnika
str. 38  
2.
Kurs walut stosowany do przeliczenia faktury dokumentującej usługi niepodlegające opodatkowaniu
str. 41  
3.
Rozliczenie zakupu usług związanych z działalnością prowadzoną w innym państwie
str. 42  
4.
Zaliczki uiszczane na poczet zakupu towaru wraz z montażem
str. 44  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XVI.
Nieruchomość wybudowana przed 1 stycznia 2016 r. - korekta VAT
str. 45   
1.
Kontynuacja korekty w trybie art. 90c ustawy o VAT
str. 45  
2.
Jak korygować podatek VAT odliczony w związku z budową gminnego centrum kultury?
str. 47  
F.

VAT OD PODSTAW

XVII.
Sposoby rozliczania podatku VAT po 1 lipca 2018 r.
str. 48   
1.
Zobowiązanie podatkowe do zapłaty
str. 48  
2.
Jak rozliczyć nadwyżkę VAT naliczonego nad należnym?
str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVIII.
Wzór faktury przy stosowaniu cen sprzedaży brutto
str. 51   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XIX.
Stawka akcyzy na dodatki do paliw silnikowych
str. 53   
1.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE
str. 53  
2.
Ustalenie właściwej stawki akcyzy przez producentów dodatków i domieszek do paliw
str. 54  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Sprzedaż środka trwałego w systemie VAT marża
str. 55   
2.
Inwestor jako podwykonawca usługi budowlanej
str. 56   
3.
Udział własny w szkodzie na gruncie ustawy o VAT
str. 57   
4.
Odliczenie VAT od zakupu leków, środków trwałych i sprzętu rehabilitacyjnego przez zakład pracy chronionej
str. 58   
5.
Identyfikator podatkowy rolnika na fakturze VAT RR
str. 59   
6.
Stawka VAT na olej sojowy
str. 60   
7.
Obrót kryptowalutami w świetle ustawy o VAT
str. 61   
8.
Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych
str. 62   
9.
Dokument informacyjny wysyłany kontrahentom - skutki w VAT
str. 63   
10.
Skutki wystąpienia wspólnika z dwuosobowej spółki cywilnej
str. 64   
11.
Kiedy termin zwrotu VAT może zostać przedłużony?
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XX.
Kronika legislacyjna
1.
Rozporządzenie dotyczące wyrobów akcyzowych
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60