otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 14 (985) z dnia 10.05.2018   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
MF wskazało przesłanki należytej staranności w VAT
str. 4  
1.2.
Struktury JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego
str. 5  
1.3.
Od 2018 r. koszty w wysokości 50% przysługują tylko niektórym twórcom
str. 7  
1.4.
Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych niektórych usług niematerialnych oraz praw
str. 8  
2.
Promesa bankowa jako zabezpieczenie kredytu a koszty podatkowe - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 12   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Przedłużono termin składania zeznania podatkowego niektórym podatnikom CIT
str. 13   
2.
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych - nowy kształt przepisów zmieniających
str. 14   
3.
Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST - projekt Stanowiska KSR
str. 14   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Zaliczki/przedpłaty - podatki i ewidencja księgowa u wpłacającego
str. 15   
1.1.
Rozliczenie zaliczek/przedpłat dla celów VAT
str. 15  
1.2.
Zaliczki/przedpłaty a CIT/PIT
str. 17  
1.3.
Ewidencja księgowa wpłaconej zaliczki/przedpłaty oraz jej zwrotu lub zatrzymania
str. 18  
2.
Wydatki na usługi gastronomiczne - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
str. 19   
2.1.
Możliwość odliczania VAT od wydatków na zakup usług gastronomicznych
str. 19  
2.2.
Zakup usług gastronomicznych a koszty uzyskania przychodów
str. 20  
2.3.
Wydatki na usługi gastronomiczne w ewidencji księgowej
str. 24  
IV.

PODATEK VAT

1.
Odliczanie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego dla celów VAT - wyrok NSA
str. 25   
2.
Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - wybrane zagadnienia
str. 27   
3.
Czy termin zwrotu VAT w branży budowlanej zostanie skrócony?
str. 29   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Błędna ilość/cena towaru na fakturze a VAT i JPK_VAT
str. 30  
4.2.
Rezygnacja z kasy fiskalnej, gdy podatnik ogranicza sprzedaż dla osób fizycznych
str. 32  
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek złożenia deklaracji VAT
str. 34  
5.2.
Aktualizacja VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu
str. 35  
5.3.
Korekta deklaracji w celu odliczenia VAT
str. 36  
5.4.
Brak na fakturze jej daty wystawienia - skutki w VAT
str. 37  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów - interpretacja KIS
str. 38   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jej rzecz usług przez wspólnika
str. 39  
2.2.
Wydatki sfinansowane z ZFRON a koszty uzyskania przychodów
str. 41  
2.3.
Darowizna przekazana szkole publicznej a koszty uzyskania przychodów
str. 43  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Opodatkowanie przychodów z najmu w 2018 r. - w interpretacjach KIS
str. 45   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zaliczki w ciągu roku wypłacone na poczet zysku w spółce osobowej
str. 48  
2.2.
Moment ujęcia zakupu towarów w PKPiR
str. 50  
2.3.
Nabycie składnika majątku w drodze darowizny i jego sprzedaż - skutki w PIT
str. 51  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Dofinansowanie do zakupu środka trwałego otrzymane od ubezpieczyciela - interpretacja KIS
str. 53   
2.
Zakup programu komputerowego o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
str. 55   
3.
Wydatek na rozładunek oraz badanie techniczne w przypadku leasingu operacyjnego - podatkowo a finansowego - bilansowo
str. 56   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO
str. 58  
1.2.
Dane biometryczne pracowników i monitoring wizyjny w zakładzie pracy
str. 60  
2.
Obowiązek przekazywania JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie
str. 61   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Jak liczyć okres "małego" ZUS-u po "uldze na start"?
str. 62   
2.
Dla zastosowania ulgi w składkach na FP i FGŚP istotna jest data ukończenia 55/60 lat
str. 64   
3.
Korekta błędnej daty zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS
str. 65   
4.
Wynagrodzenie za pracę wypłacone zaliczkowo a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego
str. 66   
X.

PRAWO PRACY

1.
Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym
str. 67   
2.
Wykazanie urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu w świadectwie pracy
str. 69   
3.
Zmiana przedziału godzinowego niedzieli dla pracowników handlu
str. 71   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Kto podpisuje zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS? - w świetle zmian wprowadzonych od 15 marca 2018 r.
str. 72   
2.
Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym
str. 73   
3.
Rozliczenie rozrachunków przejętych w efekcie zamknięcia zagranicznego oddziału
str. 76   
4.
Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?
str. 78   
5.
Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego
str. 81   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60