otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 9 (465) z dnia 1.05.2018   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Reklamacje w działalności gospodarczej - skutki w podatku dochodowym
str. 4   
1.1.
Podstawy reklamacji - rękojmia i gwarancja
str. 4  
1.2.
Koszty uznanych reklamacji
str. 5  
1.3.
Odszkodowanie wypłacone kontrahentowi
str. 7  
1.4.
Korekta przychodu/kosztu na skutek zwrotu towaru lub obniżenia jego ceny
str. 8  
1.5.
Wymiana wadliwego środka trwałego na nowy
str. 9  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Ustawa nowelizująca przepisy o obrocie instrumentami finansowymi zmieniła przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT
str. 10   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Uregulowanie zobowiązania w formie przejęcia długu
str. 11   
2.
Zwrot kosztów paliwa ustalonych ryczałtowo
str. 12   
3.
Opłacenie czesnego na rzecz studiującego członka zarządu
str. 13   
4.
Odpis podstawowy na ZFŚS w majowych kosztach uzyskania przychodów
str. 14   
5.
Podatek od nieruchomości dotyczący lat ubiegłych
str. 15   
5.1.
Ogólne zasady ujęcia podatku w kosztach
str. 15  
5.2.
Kwestia korekty kosztów
str. 16  
6.
Przychody z tytułu pośrednictwa
str. 17   
7.
Refakturowanie wydatków a ich ograniczenie w kosztach podatkowych
str. 18   
8.
Bonus roczny za zakup dużej ilości towarów
str. 19   
9.
Nowe prawo w interpretacjach indywidualnych organów podatkowych
9.1.
Odsetki za opóźnienie w realizowaniu zobowiązań handlowych to koszty finansowania dłużnego
str. 21  
9.2.
Nabycie wartości niematerialnych od podmiotów powiązanych
str. 22  
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Zwrot zleceniobiorcy kosztów podróży
str. 23   
2.
Opodatkowanie wypłaconego wyrównania wynagrodzenia
str. 25   
3.
Koszty uzyskania przychodów u nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia
str. 25   
4.
Podatek i składki ZUS od wynagrodzenia niani
str. 26   
4.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia
str. 27  
4.2.
Oskładkowanie wynagrodzenia
str. 28  
5.
Wyrównanie kwoty należności przysługującej zleceniobiorcy może zmienić sposób jej opodatkowania
str. 31   
6.
Realizacja przez gminę obowiązku zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu a przychód - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 32   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Wartości niematerialne i prawne wniesione aportem do spółki z o.o.
str. 33   
2.
Amortyzacja majątku nabytego w darowiźnie
str. 34   
2.1.
Wprowadzenie do ewidencji
str. 34  
2.2.
Ustalenie wartości początkowej
str. 34  
2.3.
Koszty z tytułu amortyzacji
str. 35  
3.
Wykreślenie środków trwałych z ewidencji nie jest równoważne z ich likwidacją - wyrok NSA
str. 36   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Kwalifikacja umowy leasingu dla celów podatkowych
str. 38   
2.
Zagraniczny wyjazd w celu nauki języka
str. 39   
3.
Brak obowiązku wpłacania zaliczek przy niskim dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej
str. 40   
4.
Konsekwencje likwidacji jednej z firm podatnika
str. 42   
5.
Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po terminie
str. 44   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Ustalenie obowiązku podatkowego pracownika wykonującego pracę za granicą
str. 46   
1.1.
Oddelegowanie lub podróż służbowa
str. 46  
1.2.
Zasady opodatkowania pracy najemnej
str. 47  
2.
Dochód zagraniczny a metoda unikania podwójnego opodatkowania
str. 49   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Dopłaty do wypoczynku i pobytu na leczeniu dzieci i młodzieży w 2018 r.
str. 51   
1.1.
Limit zwolnienia
str. 51  
1.2.
Preferowane cele
str. 51  
1.3.
Kryterium wieku
str. 52  
1.4.
Potwierdzenie przesłanek warunkujących zwolnienie od podatku
str. 53  
2.
Ulga rehabilitacyjna w odpowiedziach na interpelacje poselskie
2.1.
Dokumentowanie wydatków na używanie samochodu osobowego
str. 54  
2.2.
Ustalenie dochodu osoby niepełnosprawnej
str. 55  
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Podmioty powiązane - spółka i prezes jej zarządu
str. 56   
1.1.
Uznanie podmiotów za powiązane
str. 56  
1.2.
Powstanie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej przez spółkę z o.o.
str. 57  
1.3.
Wynagrodzenie członka zarządu a zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej
str. 57  
2.
Dokumentacja podatkowa w spółce z udziałem gminy
str. 58   
3.
Przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
str. 60   
4.
Likwidacja prywatnego najmu i przejęcie lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
str. 61   
5.
Status osoby samotnie wychowującej dziecko - odpowiedź na interpelację poselską
str. 62   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Ujemna wartość firmy powstała w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa - skutki w CIT
str. 63   
2.
Dostarczenie towarów za pośrednictwem kuriera - moment powstania przychodu podatkowego
str. 64   
3.
Ujęcie w kosztach odsetek karnych od nieterminowo spłacanego kredytu
str. 64   
4.
Postawienie pieniędzy do dyspozycji pracownika oznacza uzyskanie przez niego przychodu
str. 65   
5.
Kiedy sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej i przekazanego na potrzeby osobiste będzie neutralna podatkowo?
str. 66   
6.
Ryczałtowiec nie uwzględnia w rozliczeniach podatkowych sporządzonego spisu z natury
str. 66   
7.
Wykazanie w zeznaniu stypendium otrzymanego przez małoletnie dziecko
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60