otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 11 (982) z dnia 10.04.2018   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Mechanizm podzielonej płatności w branży budowlanej - wyjaśnienie MF
str. 4   
2.
Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Nowe ulgi w składkach ZUS wprowadzone Konstytucją Biznesu
str. 6   
2.
Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych
str. 8   
3.
Kantory bez kasy fiskalnej
str. 8   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Umowy odpłatne zawierane przez wspólnika ze spółką cywilną - w świetle odpowiedzi MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 8   
1.1.
Podstawy prawne funkcjonowania spółki cywilnej
str. 9  
1.2.
Koszty w spółce i u wspólników
str. 9  
1.3.
Umowy odpłatne między wspólnikiem a spółką cywilną - rozliczenie VAT
str. 10  
2.
Świadczenia relaksacyjne dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa
str. 11   
2.1.
Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracowników a PIT i ZUS
str. 11  
2.2.
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
str. 12  
2.3.
Rozliczenie dodatkowych świadczeń dla pracowników na potrzeby VAT
str. 14  
2.4.
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla pracowników w ewidencji księgowej
str. 16  
IV.

PODATEK VAT

1.
Zagraniczny VAT można odzyskać także po kilku latach od zakupu towaru - wyrok TSUE
str. 17   
2.
Odliczenie VAT, gdy zakres wykonanych prac jest kwestionowany - interpretacja KIS
str. 19   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni
str. 21  
3.2.
Sprzedaż towarów na terytorium UE - opodatkowanie VAT
str. 22  
3.3.
Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz samego siebie
str. 23  
3.4.
Usługi doradcze a rejestracja na potrzeby VAT
str. 25  
3.5.
Rozliczanie VAT od usług elektronicznych
str. 26  
3.6.
Świadczenie usługi dla kontrahenta zagranicznego
str. 28  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wydatki na wymianę wadliwej części w ramach gwarancji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
str. 31   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji
str. 33  
2.2.
Przedawnienie zobowiązania wobec wspólnika - termin przedawnienia i skutki w CIT
str. 34  
2.3.
Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych rodzinnie
str. 35  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Zmiany majątkowe a moment nabycia nieruchomości przez małżonków - interpretacja KIS
str. 37   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ustalenie dochodu wspólników spółki cywilnej po zmianie wysokości posiadanych udziałów
str. 39  
2.2.
Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?
str. 42  
2.3.
Wydatki poniesione na sponsoring pracownika-sportowca
str. 44  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wykup promesy bankowej w celu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji - interpretacja KIS
str. 45   
2.
Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego
str. 47   
3.
Zakup środka trwałego amortyzowanego wcześniej na podstawie prawa współwłasności
str. 51   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych spółdzielni mieszkaniowych
str. 52  
1.2.
Szkolenia i oświadczenia o poufności zgodne z RODO
str. 53  
2.
JPK_VAT a obrót zagraniczny - wyjaśnienia MF
str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zmiana stanowiska pracy pracownika a wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS
str. 55   
2.
ZUS osoby współpracującej po przyznaniu jej prawa do renty
str. 56   
3.
Kiedy wynagrodzenie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków podlega uzupełnieniu?
str. 57   
X.

PRAWO PRACY

1.
Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?
str. 58   
2.
Pracodawca nie może zmusić pracownika do założenia konta
str. 60   
3.
Wypadek pracownika na urlopie ojcowskim - co z niewykorzystaną częścią urlopu?
str. 61   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.
str. 63   
1.1.
Złożenie sprawozdania finansowego i innych dokumentów za 2017 r. do KRS
str. 63  
1.2.
Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
str. 65  
2.
Zmiana metody wyceny towarów
str. 66   
3.
Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat
str. 70   
4.
Jak klasyfikować umowy długoterminowe dla celów bilansowych?
str. 72   
5.
Relacja z dyżuru telefonicznego
5.1.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.
str. 73  
5.2.
Koszty zakupu materiałów rozliczanych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie
str. 74  
5.3.
Przekazanie pracownikom bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS
str. 74  
5.4.
Ewidencja księgowa opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.
str. 75  
DARMOWE PROGRAMY
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60