otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Dodatek Nr 5 do Poradnika VAT   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści

Ustawa o podatku akcyzowym. Stan prawny na 1 kwietnia 2018 r.

Dodatek nr 5 do Poradnika VAT

pokaż fragmenty artykułów
 

USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

str. 3    
 
DZIAŁ I Przepisy ogólne
str. 3   
 
DZIAŁ Ia Wiążąca informacja akcyzowa
str. 11   
 
DZIAŁ II Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych
 
Rozdział 1 Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego
str. 13  
 
Rozdział 2 Podatnik akcyzy. Właściwość organów podatkowych
str. 20  
 
Rozdział 3 Rejestracja podmiotów
str. 25  
 
Rozdział 3a Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych
str. 29  
 
Rozdział 4 Deklaracja podatkowa. Terminy płatności akcyzy
str. 34  
 
Rozdział 5 Postępowanie w przypadku importu
str. 38  
 
Rozdział 6 Zwolnienia
str. 41  
 
DZIAŁ III Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
 
Rozdział 1 Procedura zawieszenia poboru akcyzy
str. 57  
 
Rozdział 2 Składy podatkowe
str. 70  
 
Rozdział 3 Podmiot pośredniczący
str. 80  
 
Rozdział 4 Zarejestrowani odbiorcy
str. 82  
 
Rozdział 5 (uchylony)
str. 87  
 
Rozdział 5a Zarejestrowani wysyłający
str. 87  
 
Rozdział 6 Zabezpieczenie akcyzowe
str. 88  
 
Rozdział 7 Wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
str. 98  
 
Rozdział 8 Zezwolenia
str. 104  
 
Rozdział 9 Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych
str. 104  
 
DZIAŁ IV Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
 
Rozdział 1 Wyroby energetyczne i energia elektryczna
str. 106  
 
Rozdział 2 Napoje alkoholowe
str. 114  
 
Rozdział 3 Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie
str. 116  
 
DZIAŁ V Opodatkowanie akcyzą samochodów osobowych
str. 120   
 
DZIAŁ VI Znaki akcyzy
 
Rozdział 1 Obowiązek oznaczania znakami akcyzy
str. 130  
 
Rozdział 2 Zasady i tryb nanoszenia znaków akcyzy
str. 133  
 
Rozdział 3 Procedura otrzymywania znaków akcyzy
str. 134  
 
Rozdział 4 Prawa i obowiązki wynikające ze stosowania znaków akcyzy
str. 137  
 
DZIAŁ VIa Ewidencje i inne dokumentacje
str. 142  
 
DZIAŁ VII Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
 
Rozdział 1 Zmiany w przepisach obowiązujących str. 149  
 
Rozdział 2 Przepisy epizodyczne i przejściowe str. 149  
 
Rozdział 3 Przepisy końcowe str. 150  
 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

str. 155    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60