otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 7 (463) z dnia 10.04.2018   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność finansową firm - odpowiedź na interpelację poselską
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Dokumentowanie transakcji przy zastosowaniu e-faktur
str. 6   
1.
Prawo do wystawiania faktur elektronicznych
str. 6  
2.
Jak zapewnić autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury?
str. 6  
3.
Moment otrzymania e-faktury
str. 8  
4.
Przechowywanie faktur elektronicznych
str. 9  
III.
Pierwsze zasiedlenie wciąż problematyczne
str. 10   
1.
Polska definicja pierwszego zasiedlenia
str. 10  
2.
Pierwsze zasiedlenie w rozumieniu unijnych regulacji
str. 11  
3.
Przebudowa istniejącego budynku a pierwsze zasiedlenie
str. 11  
IV.
Obowiązki podatnika dokonującego sprzedaży paliw i gazu do napędu pojazdów
str. 13   
1.
Dostawa paliw a prawo do zwolnienia z VAT
str. 13  
2.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy towarów wrażliwych
str. 14  
3.
Sprzedaż paliw na stacji benzynowej
str. 15  
V.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprzedaż towarów refundowanych
str. 16  
2.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz sądów
str. 16  
3.
Odliczenie VAT od zakupu usług kateringowych
str. 17  
4.
Czy spadkobierca sporządza spis z natury po śmierci podatnika?
str. 18  
VI.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Dane na fakturze dla osoby prywatnej
str. 18  
2.
Zaokrąglenie kwoty podatku w deklaracji VAT
str. 19  
3.
Ustalenie terminu korekty VAT w ramach ulgi na złe długi
str. 20  
4.
VAT od darowizny towarów
str. 21  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VII.
Od 1 kwietnia 2018 r. kasy rejestrujące dla nowych podmiotów
str. 22   
VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Zmiana miejsca użytkowania kasy fiskalnej
str. 23  
2.
Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez protetyka dentystycznego
str. 24  
3.
Określenie limitu uprawniającego do zwolnienia z ewidencjonowania
str. 25  
4.
Kasa rejestrująca w szkole muzycznej
str. 26  
5.
Usługi parkingowe a kasa fiskalna
str. 28  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Miejsce opodatkowania usług
str. 29   
1.
Definicja nieruchomości i usług z nimi związanych
str. 29  
2.
Usługa cumowania jachtu w porcie
str. 30  
X.
Zmiana państwa przeznaczenia wywozu zaliczkowanych towarów
str. 31   
1.
Właściwa kwalifikacja dostawy
str. 31  
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego dla otrzymanej zaliczki
str. 32  
3.
Sposób rozliczenia dostawy
str. 33  
XI.
Świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem zagranicznej platformy
str. 34   
1.
Definicja usług elektronicznych
str. 34  
2.
Miejsce świadczenia
str. 35  
3.
Ustalenie dostawcy w kontaktach z ostatecznym klientem
str. 35  
4.
Dokumentowanie i deklarowanie
str. 36  
XII.
Czytelnicy pytają
1.
WNT dokonane przez podatnika niezarejestrowanego
str. 38  
2.
Eksport pośredni towarów poddawanych w Polsce przerobowi
str. 40  
3.
Umowa pożyczki zawarta z zagraniczną firmą
str. 42  
4.
Otrzymanie rabatu potransakcyjnego dotyczącego importowanych towarów
str. 43  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Odpowiedzialność podatnika za rozliczenia dokonywane przez pełnomocnika i jego pracownika - wyrok NSA
str. 45   
1.
Prawo podatnika do ustanowienia pełnomocnika
str. 45  
2.
Pusta faktura wystawiona przez pracownika pełnomocnika - skutki w VAT
str. 46  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Dokumentowanie transakcji przez nabywców towarów i usług
str. 48   
1.
Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur
str. 48  
2.
Obowiązki podmiotów stosujących samofakturowanie
str. 48  
3.
Dokumentowanie zakupów dokonywanych u rolników ryczałtowych
str. 50  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Wzory dokumentów pro forma wystawianych w walucie obcej
str. 51   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Warunki korzystania z obniżonych stawek akcyzy na paliwa opałowe
str. 54   
1.
Oświadczenie o przeznaczeniu paliw do celów opałowych
str. 54  
2.
Umowa okresowa na dostawę paliw opałowych
str. 56  
3.
Obniżona akcyza dla podmiotów nabywających paliwa opałowe z zagranicy
str. 56  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Dokumentowanie świadczenia usług wraz z dostawą materiału
str. 57   
2.
Rozliczenie przez nabywcę faktury korygującej otrzymanej w związku ze zwrotem towaru
str. 58   
3.
Upominki przekazywane pracownikom a prawo do odliczenia VAT naliczonego
str. 59   
4.
Obowiązek podatkowy od zaliczki na poczet usługi ciągłej
str. 60   
5.
Sprzedaż samochodu przez podatnika zwolnionego przedmiotowo z VAT
str. 61   
6.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów
str. 62   
7.
Dostawa towaru a świadczenie usług budowlanych
str. 63   
8.
Obowiązek podatkowy przy usługach krótkotrwałego zakwaterowania
str. 64   
9.
Dane służące do ustalenia proporcji
str. 66   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług
str. 67  
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60