otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 8 (458) z dnia 10.04.2018   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy pracownika wykonującego prace twórcze
str. 4  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy-emeryta wykonującego kilka umów
str. 6  
3.
Opłacanie składki na Fundusz Pracy i FGŚP za zleceniobiorcę
str. 8  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia w ZUS przedsiębiorcy wykonującego umowę zlecenia
str. 10  
2.
Obowiązek ubezpieczeń w razie zawarcia kontraktu menedżerskiego z obcokrajowcem
str. 11  
3.
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
str. 12  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczenie do podstawy wymiaru zasiłku nagrody rocznej po zmianie etatu
str. 14  
2.
Wynagrodzenie chorobowe w miesiącu, w którym pracownik wypracował obowiązujący wymiar czasu pracy
str. 15  
3.
Uwzględnienie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 16  
4.
Podstawa wymiaru zasiłków w razie częstych niezdolności do pracy - bez zmian
str. 17  
5.
Ustalanie wysokości zasiłku macierzyńskiego po przerwie w korzystaniu z urlopu rodzicielskiego
str. 18  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w czasie pobytu jego matki w szpitalu
str. 20  
2.
Wypłata zasiłku macierzyńskiego dla ojca po śmierci nieubezpieczonej matki dziecka
str. 21  
3.
Świadczenie chorobowe po ustaniu umowy o pracę zawartej na zastępstwo
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Wypłata emerytury dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy
str. 24  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym z pracownikiem, który wcześniej złożył wypowiedzenie
str. 25  
2.
Postanowienia umowy zawartej z pracownikiem zatrudnionym "w terenie" na część etatu
str. 28  
3.
Określenie w umowie o pracę dłuższego niż kodeksowy okresu wypowiedzenia oraz jego wpływ na odszkodowanie
str. 30  
4.
Czy okres pracy tymczasowej wlicza się do zakładowego stażu pracy?
str. 32  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Kompensata pracy wykonywanej w wolną niedzielę przez pracownika niepełnoetatowego
str. 33  
2.
Stosowanie okresu rozliczeniowego przypadającego na przełomie miesięcy
str. 35  
3.
Doręczanie pracownikom rozkładów czasu pracy, nie w każdym przypadku
str. 36  
4.
Praca w nadgodzinach pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Rozliczenie podróży służbowej pracownika mobilnego
str. 40  
2.
Wypłata odprawy rentowej w razie zatrudnienia osoby z ustalonym prawem do renty
str. 42  
3.
Dodatek kontrolerski w podstawie nagrody jubileuszowej pracownika/funkcjonariusza KAS
str. 44  
4.
Kto zatwierdza listę płac?
str. 46  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy członków związków zawodowych w czasie kadencji w zarządzie
str. 47  
2.
"Przerwanie" korzystania z urlopu rodzicielskiego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
str. 50  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ewidencjowanie godzin zrealizowanego zlecenia
str. 51  
2.
Obowiązek zabezpieczenia akt osobowych pracowników przez biuro rachunkowe
str. 53  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Okresowe badania profilaktyczne związkowca zwolnionego ze świadczenia pracy
str. 56  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Składka wypadkowa na nowy rok składkowy 2018/2019
str. 58  
2.
Umowa zlecenia wykonywana w ramach działalności bez składek ZUS
str. 59  
3.
Składka na FEP za pracownika wykonującego dodatkową pracę, w tym na zlecenie
str. 60  
4.
Wysokość zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy za czas pobytu w szpitalu
str. 61  
5.
Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego
str. 61  
6.
Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 62  
7.
Zakaz wykonywania pracy w handlu w niedziele i święta
str. 63  
8.
Doręczenie pracownikowi umowy o pracę
str. 64  
9.
Przechowywanie umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem
str. 65  
XIII.
Limitowanie umów na czas określony
str. 66   
1.
Stosowanie reguły 3/33 dla umów na czas określony
str. 66  
2.
Wyłączenie niektórych umów zawartych na czas określony z limitów 3/33
str. 67  
3.
Przepisy przejściowe dla limitów umów na czas określony
str. 68  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Wynagrodzenie urlopowe nauczyciela pełniącego stanowisko kierownicze w szkole
str. 70   
2.
Składanie sprawozdań finansowych za 2017 r. lub oświadczeń o braku jego sporządzania - informacja PFRON
str. 70   
3.
Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne rolników w II kwartale 2018 r.
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60