otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 7 (463) z dnia 1.04.2018   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Różnice kursowe
str. 4   
1.1.
Transakcje z kontrahentami krajowymi
str. 4  
1.2.
Wymiana waluty obcej na inną walutę obcą
str. 5  
1.3.
Wypłata dywidendy w walucie obcej
str. 6  
1.4.
Należność na fakturze wyrażona w walucie obcej i złotych
str. 7  
1.5.
Przewalutowanie pożyczki
str. 8  
1.6.
Obrót kryptowalutami
str. 9  
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów części odsetkowej raty leasingowej
str. 10  
2.2.
Nowy limit amortyzacji (10.000 zł) dla części składowych i peryferyjnych
str. 10  
2.3.
Koszty dojazdów na posiedzenia rady nadzorczej
str. 11  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Przedłużenie terminów dla wykonania obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej
str. 13   
III.

PIT I CIT 2017 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Zeznanie PIT-38 - rozliczenie przychodów kapitałowych
str. 14   
1.1.
Kto, kiedy i gdzie składa zeznanie?
str. 14  
1.2.
Wykazanie przychodów i kosztów
str. 15  
1.3.
Obliczenie zobowiązania podatkowego
str. 15  
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Wydatki na wystrój firmy w okresie wielkanocnym i nie tylko
str. 17   
2.
Ograniczenie składki AC w kosztach uzyskania przychodów
str. 18   
3.
Data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług szkoleniowych
str. 19   
4.
Wartość przedawnionego zobowiązania należy opodatkować
str. 20   
5.
Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez wynagrodzenia nie skutkuje u niego powstaniem przychodu
str. 21   
6.
Nowe przepisy ograniczające w kosztach podatkowych wydatki na usługi niematerialne - interpretacje indywidualne organu podatkowego
6.1.
Odpisy amortyzacyjne od licencji
str. 22  
6.2.
Koszty usług księgowych
str. 24  
6.3.
Wydatki na usług informatyczne
str. 25  
7.
Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy w kosztach podatkowych - wyrok NSA
str. 26   
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Świąteczne świadczenia dla pracowników i byłych pracowników
str. 28   
2.
Stawka podatku stosowana przy obliczaniu pracowniczej zaliczki na podatek dochodowy
str. 30   
3.
Pracownik nie musi informować pracodawcy, dlaczego odwołuje PIT-2
str. 31   
4.
Rozliczenie w PIT-11 wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika
str. 32   
5.
Czy dofinansowanie wycieczki stanowi przychód pracownika? - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 34   
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego przy ratalnej spłacie zobowiązania w walucie obcej
str. 36   
2.
Wydatki na wyposażenie pomieszczeń biurowych
str. 39   
3.
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
str. 40   
4.
Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego a limit jednorazowej amortyzacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 41   
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Problemy z kwalifikacją rodzajową i ewidencją kosztów działalności w podatkowej księdze
str. 43   
2.
Nieodpłatne nabycie towarów i ich odprzedaż
str. 45   
3.
Podatek od wartości dodanej w przychodach podatkowych
str. 48   
4.
Faktura bez daty wystawienia nie stanowi dowodu księgowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 49   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Dochody z umowy zlecenia na gruncie polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 50   
1.1.
Zasady opodatkowania cudzoziemców w Polsce
str. 50  
1.2.
Opodatkowanie w świetle przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania - stanowisko organów podatkowych
str. 50  
1.3.
Kwalifikacja działalności wykonywanej osobiście oraz działalności o samodzielnym charakterze
str. 51  
1.4.
Ustalanie państwa mającego prawo do opodatkowania dochodów zleceniobiorcy
str. 52  
2.
Należności za usługi a podatek u źródła
str. 54   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Składki na ubezpieczenia opłacane do ZUS od dochodu uzyskanego za granicą w Polsce zwolnionego od PIT
str. 56   
1.1.
Rozliczanie dochodów zagranicznych z zastosowaniem metody wyłączenia z progresją
str. 56  
1.2.
Zasady odliczania składek ZUS
str. 57  
2.
Ryczałtowiec składając nieterminowo PIT-28 zachowuje prawo do ulg
str. 58   
3.
Ustalenie daty dokonania wpłaty na IKZE - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 59   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych
1.1.
Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi osobą wspólnika
str. 61  
1.2.
Dokumentacja w spółkach z udziałem gminy
str. 62  
2.
Odsetkowy problem podatników wpłacających spóźnioną zaliczkę po 20 stycznia
str. 64   
3.
Koszty i przychody związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych
str. 66   
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Moment powstania przychodu z odsetek
str. 68   
2.
Koszty finansowania dłużnego - definicja
str. 68   
3.
Abonament na usługi prawne w kosztach podatkowych
str. 69   
4.
Wydatki związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w działalności gospodarczej
str. 70   
5.
Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
str. 71   
6.
Miesięczny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych trzeba zapłacić bez względu na jego wysokość
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60