otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Czas pracy - wybrane aspekty

Dodatek nr 6 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 3    
I.

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU CZASU PRACY

1.
Czym jest czas pracy?
str. 3   
2.
Okresy zaliczane do czasu pracy
str. 5   
3.
Okresy niezaliczane do czasu pracy
str. 5   
4.
Pojęcie dyżuru
str. 6   
5.
Normy czasu pracy
str. 8   
II.

ORGANIZACJA CZASU PRACY

1.
Systemy i rozkłady czasu pracy
str. 9   
2.
System podstawowy
str. 11   
3.
System równoważnego czasu pracy
str. 12   
4.
System przerywanego czasu pracy
str. 14   
5.
Praca w ruchu ciągłym
str. 15   
6.
System skróconego tygodnia pracy
str. 16   
7.
System weekendowy
str. 17   
8.
Zadaniowy czas pracy
str. 18   
9.
Ruchoma organizacja pracy
str. 18   
10.
Skrócona norma przy pracach szkodliwych, uciążliwych i monotonnych
str. 19   
11.
Indywidualny rozkład czasu pracy
str. 20   
12.
Wprowadzanie systemów czasu pracy
str. 21   
III.

PLANOWANIE CZASU PRACY

1.
Rozkład czasu pracy
str. 22   
2.
Okres rozliczeniowy
str. 24   
3.
Wymiar czasu pracy
str. 27   
IV.

PRACA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

1.
Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
str. 28   
1.1.
Regulacje ogólne
str. 28  
1.2.
Zakaz pracy w handlu
str. 31  
2.
Rekompensowanie pracy w niedziele i święta
str. 34   
V.

PRACA W PORZE NOCNEJ

1.
Ustalenie pory nocnej
str. 35   
2.
Zakaz pracy w porze nocnej
str. 35   
3.
Dodatek za pracę w nocy
str. 36   
VI.

ODPOCZYNKI

1.
Odpoczynek dobowy
str. 37   
2.
Odpoczynek tygodniowy
str. 38   
VII.

PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH

1.
Pojęcie godzin nadliczbowych
str. 38   
2.
Zakaz pracy ponadnormatywnej
str. 39   
3.
Rozliczanie godzin nadliczbowych
str. 40   
4.
Limity pracy ponadnormatywnej
str. 42   
5.
Rekompensata za pracę w nadgodzinach
str. 42   
5.1.
Termin wypłaty
str. 42  
5.2.
Sposób obliczania normalnego wynagrodzenia
str. 43  
5.3.
Obliczanie dodatku za godziny nadliczbowe
str. 43  
5.4.
Udzielanie czasu wolnego za nadgodziny
str. 45  
6.
Praca ponad normę bez dodatków
str. 46   
VIII.

NAJNOWSZE STANOWISKA URZĘDOWE Z ZAKRESU CZASU PRACY

1.
Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy
str. 46   
1.1.
W sprawie podróży służbowej pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy (stanowisko z 4 stycznia 2017 r.)
str. 46  
1.2.
W sprawie podróży służbowej pracownika objętego systemem zadaniowego czasu pracy oraz pracownika zatrudnionego w tzw. ruchomym rozkładzie czasu pracy (stanowisko z 30 listopada 2016 r.)
str. 46  
2.
Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
str. 48   
3.
Ustalanie nadgodzin w razie nieobecności w pracy w czasie rozkładowym
str. 48   
4.
Obniżenie wymiaru czasu pracy, gdy pracownik choruje w dniu wyznaczonym jako wolny od pracy w zamian za święto
str. 50   
5.
Organizacja pracy pracowników łączących pracę z urlopem rodzicielskim
str. 50   
6.
Czas pracy osoby niepełnosprawnej w razie przedłożenia po przerwie kolejnego orzeczenia
str. 52   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60