otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 8 (979) z dnia 10.03.2018   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną
str. 4  
1.2.
Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki w VAT
str. 5  
1.3.
Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki
str. 6  
1.4.
Część odsetkowa raty leasingowej - moment ujęcia w kosztach podatkowych
str. 8  
2.
Kantory nie będą musiały stosować kas rejestrujących od kwietnia 2018 r. - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 9   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS
str. 9   
2.
Projektowane zmiany w ustawie o VAT
str. 16   
3.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości
str. 17   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa
str. 17   
1.1.
Rozliczenie opłaty leasingowej dla celów VAT
str. 18  
1.2.
Moment ujęcia opłat leasingowych w kosztach podatkowych
str. 19  
1.3.
Ujęcie opłat leasingowych w księgach rachunkowych
str. 20  
2.
Nadwyżki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe
str. 21   
2.1.
Rozliczenie nadwyżek towarów dla celów VAT
str. 21  
2.2.
Nadwyżki towarów a przychody/koszty podatkowe
str. 22  
2.3.
Ewidencja księgowa nadwyżek w dostawach towarów
str. 24  
IV.

PODATEK VAT

1.
Dokumenty potwierdzające eksport towarów - wyjaśnienie MF
str. 25   
2.
Wynajmowanie domu przeznaczonego na sprzedaż a korekta odliczonego VAT - wyrok NSA
str. 26   
3.
Usługi licencyjne - termin powstania obowiązku podatkowego w VAT
str. 28   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu wyposażenia do samochodu
str. 32  
4.2.
Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT
str. 33  
4.3.
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia związanego z leasingiem samochodu osobowego
str. 34  
4.4.
Dopłaty do biletów ulgowych - rozliczenie VAT i PIT
str. 35  
4.5.
Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych a VAT
str. 37  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Koszty uczestnictwa w szkoleniach pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe - interpretacja KIS
str. 38   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe
str. 40  
2.2.
Korzystanie z programu komputerowego należącego do zagranicznego podmiotu powiązanego
str. 41  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Upominki dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy
str. 43  
3.2.
"Niska" wartość nieruchomości a tzw. minimalny podatek
str. 44  
3.3.
Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty podatkowe
str. 45  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Umowa deweloperska a prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja KIS
str. 46   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Bony i talony z ZFŚS a podatek dochodowy
str. 47  
2.2.
Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu
str. 49  
2.3.
Spotkanie służbowo-rozrywkowe z kontrahentami a reprezentacja
str. 51  
2.4.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy - rozliczenie PIT
str. 52  
2.5.
Rozliczenie podatku dochodowego przez polskiego naukowca zatrudnionego w USA
str. 53  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Zaliczka na środek trwały wpłacona w 2017 r. a jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2018 r. - interpretacja KIS
str. 56   
2.
Wykup samochodu osobowego z leasingu i jego amortyzacja
str. 57   
3.
Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu
str. 58   
4.
Programy komputerowe nabyte na potrzeby zewnętrznego korzystania z firmowego serwera
str. 60   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Ochrona danych osobowych
1.1.
Obowiązki firm po wejściu w życie RODO
str. 61  
1.2.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych od 25 maja 2018 r.
str. 63  
2.
Torby z tworzywa sztucznego a opłata recyklingowa - wybrane wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska
str. 63   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Obowiązek przekazania do ZUS druku ZUS ZSWA
str. 65   
2.
Odszkodowanie wypłacone z tytułu umowy o zakazie konkurencji a składki ZUS
str. 67   
3.
Składki ZUS po podjęciu kolejnej działalności, gdy wcześniejsza działalność była prowadzona za granicą
str. 68   
4.
Zasiłek dla zleceniobiorcy, który zachorował przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia
str. 69   
X.

PRAWO PRACY

1.
Wynagrodzenie za urlop po podwyżce stawki godzinowej
str. 70   
2.
Jak ustalić wynagrodzenie za okres zwolnienia dla pracownika wezwanego do sądu?
str. 72   
3.
Przekazanie pracownikowi terenowemu służbowego telefonu i netbooka
str. 74   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?
str. 75   
2.
Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. w przypadku przekroczenia ustawowych progów
str. 76   
3.
Zaliczka otrzymana w grudniu 2017 r. dotycząca dostaw realizowanych w 2018 r.
str. 79   
4.
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za lata ubiegłe - ujęcie w księgach rachunkowych i w kosztach podatkowych
str. 81   
5.
Ewidencja środków trwałych (sprzętu medycznego) w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 82   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60