otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 5 (461) z dnia 1.03.2018   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Najciekawsze interpretacje z zakresu PIT i CIT wydane w 2017 r.
str. 4   
1.1.
Firmowe przychody
str. 4  
1.2.
Koszty uzyskania przychodów
str. 5  
1.3.
Kurs waluty stosowany dla celów PIT i CIT
str. 6  
1.4.
Przychody ze stosunku pracy
str. 7  
1.5.
Dochody zagraniczne
str. 8  
1.6.
Podatek u źródła
str. 8  
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Prywatny samochód wspólnika udostępniony spółce osobowej
str. 9  
2.2.
Limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od małżeńskiego ustroju majątkowego
str. 10  
2.3.
Trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów dotyczących stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów
str. 11  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Samochody elektryczne z wyższym limitem odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych
str. 12   
2.
Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Etiopią
str. 12   
III.

PIT I CIT 2017 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Rozliczenie dochodów w zeznaniu PIT-36
str. 13   
1.1.
Zastosowanie PIT-36
str. 13  
1.2.
Sposoby opodatkowania
str. 14  
1.3.
Miejsce, termin i sposób złożenia zeznania
str. 15  
1.4.
Dane wykazywane w zeznaniu
str. 15  
1.5.
O czym warto wiedzieć wypełniając zeznanie?
str. 16  
IV.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Nagrody z zysku netto wykluczone z kosztów uzyskania przychodów
str. 18   
2.
Transfer środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
str. 19   
3.
Rozliczenie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu
str. 20   
3.1.
Powypadkowy koszt naprawy
str. 20  
3.2.
Odszkodowanie jako przychód podatkowy
str. 21  
4.
Wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych
str. 21   
5.
Moment powstania przychodu, gdy kwota należności wpływa na rachunek pełnomocnika
str. 23   
6.
Składki opłacone na rzecz izby gospodarczej
str. 24   
7.
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu jest kosztem uzyskania przychodów - wyrok NSA
str. 26   
8.
Koszty naprawy w ramach gwarancji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 27   
V.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Korekta informacji PIT-11
str. 28   
2.
Rozliczenie podatkowo-składkowe ekwiwalentu dla pracowników
str. 29   
3.
Z interpretacji indywidualnych organu podatkowego
3.1.
Sfinansowanie zakwaterowania pracownikom i zleceniobiorcom wykonującym pracę na budowach na terenie całego kraju
str. 31  
3.2.
Brak przychodu z udziału w szkoleniach
str. 33  
VI.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Rozliczanie w 2018 r. wydatków na ulepszenie środka trwałego w praktyce
str. 34   
1.1.
Środki trwałe oddane do używania przed 1 stycznia 2018 r.
str. 34  
1.2.
Środki trwałe oddane do używania po 31 grudnia 2017 r.
str. 35  
2.
Zakup oprogramowania a wartość niematerialna i prawna
str. 36   
3.
Opłata za uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego
str. 38   
4.
Błędna klasyfikacja środka trwałego
str. 39   
5.
Prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzane w ramach jednej inwestycji - wyrok NSA
str. 40   
VII.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Ujęcie kosztów ubezpieczeń majątkowych w podatkowej księdze
str. 41   
1.1.
Znaczenie metody ewidencjonowania kosztów
str. 41  
1.2.
Ograniczenia w ujmowaniu kosztów ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów
str. 43  
2.
Zakup na raty telefonu komórkowego
str. 44   
2.1.
Amortyzacja telefonu
str. 44  
2.2.
Koszt wyposażenia
str. 45  
3.
Spóźnione faktury od klienta biura rachunkowego
str. 46   
VIII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Pobór podatku od płatności za wynajem środka transportu
str. 49   
1.1.
Wynajem za granicą z podatkiem u źródła
str. 49  
1.2.
Najem od nierezydentów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład
str. 51  
2.
Certyfikat rezydencji uzyskany po wypłacie należności z tytułu umowy leasingu zawartej z polskim oddziałem zagranicznej firmy
str. 52   
IX.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Darowizna na cele krwiodawstwa
str. 54   
2.
Świadczenia wypłacone po rezygnacji z tworzenia ZFŚS bez PIT
str. 56   
3.
Wydatki za pobyt na leczeniu w sanatorium pozwolą zmniejszyć podatek - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 58   
X.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Kwalifikowanie odsetek od obligacji korporacyjnych do źródła przychodów
str. 59   
2.
Dokumentacja cen transferowych - powiązania osobowe
str. 60   
2.1.
Podmioty powiązane
str. 60  
2.2.
Przesłanki powstania obowiązku dokumentacyjnego
str. 61  
2.3.
Kwestia progu "istotności" transakcji
str. 62  
2.4.
Zakres obowiązków dokumentacyjnych
str. 63  
XI.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Koszty organizacji imprezy integracyjnej
str. 64   
2.
Odsetki od kredytu konsolidacyjnego w kosztach uzyskania przychodów
str. 64   
3.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń
str. 65   
4.
Rozliczenie w kosztach rozmów służbowych z prywatnego telefonu przedsiębiorcy
str. 66   
5.
Samochód w leasingu operacyjnym a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
str. 66   
6.
Ewidencjonowanie w podatkowej księdze wynagrodzeń z umów zlecenia
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60