otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.03.2018 r., godz. 11:57
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 82.444
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Uproszczenia w sprawozdawczości finansowej

Dodatek nr 4 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości

str. 3    
1.
Definicja jednostki mikro
str. 3   
2.
Postać sprawozdania finansowego jednostki mikro
str. 4   
3.
Zakres informacji prezentowanych w bilansie jednostki mikro
str. 6   
4.
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki mikro
str. 9   
5.
Uproszczenia w sprawozdawczości jednostek mikro w pytaniach Czytelników
str. 12   
5.1.
Kiedy spółka z o.o. spółka komandytowa może sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?
str. 12  
5.2.
Wykazywanie w informacji uzupełniającej danych o udziałach (akcjach) własnych
str. 13  
5.3.
Prezentacja wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy w uproszczonym bilansie jednostki mikro
str. 14  
5.4.
Pobrane przez wspólników zaliczki na poczet zysku
str. 16  
5.5.
Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania za 2017 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro
str. 17  
5.6.
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
str. 17  
II.

Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości

1.
Definicja jednostki małej
str. 18   
2.
Postać sprawozdania finansowego jednostki małej
str. 19   
3.
Zakres informacji prezentowanych w bilansie jednostki małej
str. 20   
4.
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat jednostki małej
str. 27   
5.
Uproszczenia w sprawozdawczości jednostek małych w pytaniach Czytelników
str. 37   
5.1.
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
str. 37  
5.2.
Dane porównawcze przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania według załącznika nr 5 dla jednostek małych
str. 38  
5.3.
Nadwyżka VAT naliczonego w bilansie dla jednostek małych
str. 40  
5.4.
Sporządzenie sprawozdania finansowego według załącznika nr 5, bez zgody organu zatwierdzającego
str. 41  
5.5.
Wydatki związane z budową obiektu w bilansie jednostki małej
str. 41  
5.6.
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego jednostki małej
str. 43  
5.7.
Uchwała w sprawie przyjęcia uproszczeń przez jednostkę małą
str. 45  
III.

Sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

1.
Informacje wstępne o rodzajach ewidencji i sprawozdawczości finansowej organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
str. 46   
2.
Księgi rachunkowe organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
str. 47   
3.
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 6
str. 48   
4.
Wyodrębnienie przychodów i kosztów działalności pożytku publicznego w księgach rachunkowych
str. 49   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60