otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 13.04.2021 r., godz. 11:07
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 83.053
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 4 (460) z dnia 20.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Uchwalono zmiany dotyczące przekazywania i sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej
str. 4   
2.
Prezentacja odpraw rentowych w rachunku zysków i strat - wyjaśnienie MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
str. 7  
2.
Prezentacja w rachunku zysków i strat dobrowolnych składek, przekazanych darowizn oraz kosztów wynajmu
str. 13  
II.
Sprzedaż nieruchomości przez pośrednika poprzedzona wpłatą zadatku
str. 16   
1.
Koszty i przychody związane ze sprzedażą nieruchomości według przepisów o rachunkowości
str. 17  
2.
Faktura za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości
str. 17  
3.
Zadatek otrzymany na poczet sprzedaży nieruchomości
str. 18  
4.
Prezentacja w sprawozdaniu operacji związanych z przedwstępną umową sprzedaży nieruchomości
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w 2018 r.
str. 20   
1.
Wartość początkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu w przypadku podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste
str. 20  
2.
Rozwiązania ewidencyjne dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste
str. 21  
IV.
Odpisanie zakupionej wierzytelności w przypadku uznania jej za nieściągalną
str. 24   
1.
Zakup wierzytelności po cenie niższej od wartości nominalnej
str. 24  
2.
Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej wierzytelności objętej odpisem aktualizującym
str. 24  
3.
Uznanie za nieściągalną wierzytelności nieobjętej odpisem aktualizującym
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Jednorazowa amortyzacja w księgach 2018 r.
str. 27   
1.1.
Amortyzacja dokonywana na podstawie przepisów ustaw podatkowych
str. 27  
1.2.
Jednorazowa amortyzacja w przepisach bilansowych
str. 28  
2.
Wykup samochodu z leasingu operacyjnego i uznanie go za środek trwały
str. 29   
3.
Korekta faktury związana z rezygnacją z zakupu środka trwałego
str. 29   
4.
Koszty ubezpieczenia poniesione przed przyjęciem pojazdu do używania
str. 30   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - rozliczenia międzyokresowe kosztów
str. 32   
1.
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 32  
2.
Rozliczenie kosztów stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń
str. 32  
3.
Ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 35  
4.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Podatki lokalne w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego po zmianie przepisów
str. 38   
2.
Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów
str. 40   
3.
Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej
str. 43   
4.
Nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w instytucji kultury
str. 43   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
PRZYCHODY WEDŁUG MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część VII
str. 45   
1.
Wyodrębnienie w bilansie nowych pozycji dotyczących umów z klientami
str. 45  
2.
Sposoby przejścia na wymagania MSSF 15 "Przychody z umów z klientami" od 1 stycznia 2018 r.
str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy należność wyrażoną w walucie obcej, objętą 100% odpisem aktualizującym, należy wycenić na dzień bilansowy?
str. 50  
2.
Prezentacja w bilansie wartości niezakończonych prac rozwojowych
str. 50  
3.
Materiały powierzone przez kontrahentów, wykorzystywane do świadczenia usług
str. 51  
4.
Forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
str. 51  
5.
Wydatki na remont środka trwałego - koszt w dacie poniesienia, czy koszt do rozliczenia w czasie?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jako jeden z warunków skorzystania z uproszczeń dla jednostek małych
str. 52  
2.
Zapisy księgowe związane z likwidacją wyrobów gotowych
str. 54  
3.
Metoda inwentaryzacji zapasów w drodze, dostaw niefakturowanych oraz zaliczek na dostawy
str. 55  
4.
Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia
str. 56  
5.
Kontrola rachunkowa faktur sprzedaży wystawianych w systemie komputerowym
str. 57  
6.
Przychody ze sprzedaży oprogramowania komputerowego wytworzonego we własnym zakresie
str. 59  
7.
Prezentacja w sprawozdaniu transakcji z podmiotem, z którym w trakcie roku ustało powiązanie kapitałowe
str. 61  
8.
Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 62  
9.
Karty podarunkowe dla dzieci pracowników finansowane ze środków ZFŚS
str. 63  
10.
Rozrachunki z wynajmującym z tytułu korzystania z lokalu po upływie terminu oznaczonego w umowie
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.