otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 5 (976) z dnia 10.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być kosztem podatkowym
str. 4  
1.2.
Data wpływu faktury zakupu w JPK_VAT
str. 5  
1.3.
Nowy limit ulepszenia (10.000 zł) tylko do składników majątku wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2017 r.
str. 5  
1.4.
Odprawy emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania
str. 6  
2.
Komunikaty Ministerstwa Finansów
2.1.
Podpisywanie i wysyłka JPK_VAT
str. 6  
2.2.
VAT-marża w elektronice tylko przy dostawie używanego sprzętu
str. 7  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Zmiany w przepisach unijnych dotyczących świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość
str. 9   
2.
Kolejne planowane zmiany ustawy o PDOF
str. 10   
3.
Nowe wzory deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego
str. 10   
4.
Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF
str. 11   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT - formy opłacania w 2018 r.
str. 11   
1.1.
Formy opłacania zaliczek na podatek dochodowy
str. 11  
1.2.
Sposoby opłacania VAT
str. 15  
2.
Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki podatkowe i ewidencja księgowa
str. 16   
2.1.
Wystawienie faktury przed terminem a VAT
str. 16  
2.2.
Moment powstania przychodu w przypadku faktury wystawionej przedwcześnie
str. 19  
2.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych przedwczesnej faktury
str. 20  
IV.

PODATEK VAT

1.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a VAT - wyrok NSA
str. 21   
2.
Kontynuacja działalności spółki przez byłego wspólnika a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS
str. 23   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Czy podatnik zwolniony z VAT musi w 2018 r. prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej?
str. 24  
3.2.
Czy można wystawić dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego?
str. 25  
3.3.
Informacja na fakturze o odwrotnym obciążeniu, gdy nabywcą jest kontrahent zagraniczny
str. 26  
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Sprzedaż towaru, dla którego w 2018 r. zmieniła się stawka VAT
str. 27  
4.2.
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru VAT
str. 28  
4.3.
Błędne opodatkowanie usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia
str. 29  
4.4.
Zawyżenie stawki VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT
str. 30  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wydatki na menedżera (prezesa zarządu) a koszty uzyskania przychodów w spółce - interpretacja KIS
str. 31   
2.
Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
str. 33   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej
str. 34  
3.2.
Różnice kursowe przy faktoringu niepełnym
str. 36  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Dochód uczącego się dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej - interpretacja KIS
str. 38   
2.
Podmioty powiązane rodzinnie a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej
str. 40   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Uproszczone zaliczki na PIT w 2018 r. a odpisywanie towarów w koszty z chwilą zakupu
str. 43  
3.2.
Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
str. 44  
3.3.
Dotacja i koszty z nią związane w PKPiR
str. 46  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Szkoda całkowita a koszty remontu powypadkowego - interpretacja KIS
str. 47   
2.
Samochód osobowy zakupiony przez spółkę cywilną
str. 48   
3.
Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego ze środków uzyskanych z ZFRON
str. 50   
4.
Wprowadzenie do działalności gospodarczej składnika majątku nabytego do celów prywatnych
str. 51   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Korygowanie JPK_VAT w świetle wyjaśnień MF
str. 52   
2.
Opłata recyklingowa za torby foliowe w 2018 r. - w wyjaśnieniach Ministerstwa Środowiska
str. 54   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Kod tytułu ubezpieczenia dla pracownika w ZUS RCA
str. 57   
2.
Składka na FEP za kierowcę samochodu ciężarowego
str. 59   
3.
Podstawa wymiaru zasiłków, gdy w jednym z miesięcy wystąpił urlop wypoczynkowy
str. 60   
X.

PRAWO PRACY

1.
Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2018 r.
str. 61   
2.
Wliczanie premii uznaniowej i regulaminowej do podstawy świadczeń pracowniczych
str. 63   
3.
Podjęcie studiów przez pracownika - czy pracodawca musi opłacić czesne i udzielić zwolnień od pracy?
str. 65   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki
str. 66   
2.
Zaliczka na poczet dywidendy w bilansie
str. 70   
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych za 2017 r. wystawionych w 2018 r.
str. 70   
4.
Szkoda w składnikach majątku na przełomie roku - ujęcie w księgach rachunkowych i skutki podatkowe
str. 73   
5.
Rozliczenie reklamacji towarów
str. 75   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
BI

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60