otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 4 (454) z dnia 10.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Wykazanie w dokumentach rozliczeniowych pracownicy na urlopie macierzyńskim
str. 4  
2.
Pracodawco - do 28 lutego br. przekaż ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.
str. 6  
3.
Zgłoszenie w ZUS pracownika, który przejął funkcję płatnika składek
str. 7  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie członka rady nadzorczej w podstawie wymiaru składek ZUS - stanowisko ZUS
str. 9  
2.
ZUS ma prawo zweryfikować podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
str. 10  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premie kwartalne w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy w okresie poprzedzającym chorobę wystąpił urlop bezpłatny
str. 12  
2.
Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych ze składników miesięcznych i kwartalnych
str. 13  
3.
Uwzględnienie dodatku specjalnego w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 15  
4.
Wynagrodzenie z kolejnej umowy zlecenia w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy
str. 16  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalanie okresu zasiłkowego
str. 18  
1.1.
Zasady ogólne str. 18  
1.2.
Sumowanie okresów choroby do okresu zasiłkowego str. 18  
1.3.
Oznaczenie na zwolnieniu lekarskim kolejnej niezdolności do pracy zaliczonej do tego samego okresu zasiłkowego str. 20  
2.
Wysokość zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego przypadającego przed porodem
str. 21  
V.
Emerytury i renty
1.
Do końca lutego 2018 r. - powiadomienie ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów
str. 23  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skrócenie okresu wypowiedzenia warunków pracy lub płacy
str. 27  
2.
Termin oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
str. 28  
3.
Czy próba kradzieży mienia firmy uzasadnia zwolnienie dyscyplinarne?
str. 29  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizacja czasu pracy umożliwiająca dłuższe przerwy w dniówce roboczej
str. 30  
2.
Czas pracy serwisantów odbywających wyjazdy służbowe
str. 32  
3.
Zaplanowanie pracy w dniu przypadającym po urlopie wypoczynkowym
str. 35  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy
str. 36  
2.
Premia uznaniowa wypłacana kwartalnie w podstawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego
str. 38  
3.
Wynagradzanie pracowników objętych dwunastomiesięcznym okresem rozliczeniowym
str. 40  
4.
Egzekucja kosztów procesu w sprawie o alimenty z wynagrodzenia pracownika za pośrednictwem komornika
str. 42  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego pracującego w normach powszechnych
str. 43  
2.
Możliwość przerwania urlopu ojcowskiego w razie hospitalizacji dziecka
str. 45  
3.
Uprawnienia urlopowe pracownika w pierwszym roku zatrudnienia
str. 46  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wydatkowanie środków funduszu socjalnego na rzecz dzieci pracowników
str. 47  
2.
Udzielanie pracownikowi godzinowego zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
str. 48  
3.
Liczba emerytów objętych opieką socjalną dla ustalenia zwiększeń na fundusz socjalny
str. 50  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Zakres badań profilaktycznych pracowników
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacja z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS z umów zlecenia, których zakres prac jest identyczny, zawartych z tym samym podmiotem
str. 52  
2.
Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wykazanych w informacji ZUS IWA
str. 53  
3.
Brak kodu literowego B w zaświadczeniu lekarskim
str. 53  
4.
Dokumentowanie niezdolności do pracy elektronicznym zaświadczeniem lekarskim
str. 54  
5.
Organizacja pracy w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
str. 55  
6.
Odpis na ZFŚS na pracownicę korzystającą z urlopu rodzicielskiego
str. 56  
7.
Świadczenie urlopowe w razie wykorzystania urlopu wypoczynkowego na przełomie roku
str. 56  
XIII.
Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia
str. 57   
1.
Zasady wypłat wynagrodzenia za pracę
str. 57  
2.
Czynności formalnoprawne zmiany terminu wypłat
str. 58  
3.
Modyfikacja treści umów o pracę w związku ze zmianą terminu wypłat
str. 60  
4.
Konsekwencje zmiany terminu wypłat dla wynagrodzenia pracowników
str. 60  
5.
Wpływ zmiany terminu wypłat na rozliczenia składkowo-podatkowe
str. 62  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Będzie krótszy okres archiwizacji dokumentów pracowniczych
str. 66   
2.
Przeniesienie cudzoziemca zatrudnionego w międzynarodowej firmie spoza UE do oddziału w Polsce
str. 66   
3.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od stycznia do marca 2018 r.
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60