otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 r., godz. 11:59
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 54.642
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Dodatek Nr 3 do Poradnika VAT   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści

Kasy rejestrujące - przepisy wykonawcze. Stan prawny na 10 lutego 2018 r.

Dodatek nr 3 do Poradnika VAT

pokaż fragmenty artykułów
1.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

str. 2    
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 2   
 
Rozdział 2 Sposób prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących
str. 4   
 
Rozdział 3 Warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas rejestrujących oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas
str. 11   
 
Rozdział 4 Terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących
str. 14   
 
Rozdział 5 Przepisy przejściowe i przepis końcowy
str. 15   
2.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

str. 25    
3.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

str. 32    
4.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące1)

str. 35    
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 35   
 
Rozdział 2 Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy
str. 38   
 
Rozdział 3 Sposób oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi i warunki ich przydzielania oraz dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu
str. 51   
 
Rozdział 4 Wniosek o wydanie potwierdzenia o spełnieniu przez kasy funkcji, kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy, oraz okres, na który jest wydawane potwierdzenie
str. 52   
 
Rozdział 5 Zakres badań kas oraz rodzaje danych zawartych w sprawozdaniu
str. 55   
 
Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe
str. 56   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60