otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.335
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 3 (459) z dnia 10.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
JPK_VAT będzie można uwierzytelnić danymi autoryzującymi
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Wykreślenie z rejestru - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 5   
III.
Elektroniczny wykaz podmiotów niezarejestrowanych i podmiotów, których rejestracja została przywrócona już działa
str. 7   
IV.
Konsekwencje nierzetelnego wystawienia faktury
str. 9   
1.
Fikcyjne faktury na gruncie ustawy o VAT
str. 9  
2.
Nierzetelne faktury a odpowiedzialność karna skarbowa
str. 10  
3.
Wystawianie fikcyjnych faktur w celu uzyskania rabatu
str. 11  
V.
MF wyjaśnia kiedy świadczenie usług pomocniczych na rzecz podmiotu leczniczego korzysta ze zwolnienia z VAT
str. 12   
VI.
Wystawianie faktur do sprzedaży paragonowej - kolejny projekt zmian do ustawy o VAT
str. 13   
VII.
Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT przy świadczeniu usług - pytania Czytelników
1.
Usługi w zakresie pracy tymczasowej
str. 14  
2.
Świadczenie usług dietetycznych online
str. 15  
VIII.
Usługi projektowe a kompleksowa usługa budowlana - wyrok WSA
str. 17   
IX.
Czynności wykonywane na podstawie kontraktu menedżerskiego
str. 18   
C.

KASY REJESTRUJĄCE

X.
Jakie podmioty będą musiały stosować kasy fiskalne w 2018 r.?
str. 22   
1.
Czynności wyłączone ze zwolnienia z ewidencjonowania
str. 22  
2.
Moment utraty prawa do zwolnienia
str. 24  
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Kasa rejestrująca przy najmie nieruchomości
str. 25  
2.
Termin odliczenia ulgi na zakup kasy
str. 27  
3.
Prowadzenie kursów tańca a kasa fiskalna - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 28  
4.
Kasa fiskalna u lakiernika samochodowego
str. 29  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XII.
Stałe miejsce prowadzenia działalności bez własnej kadry i zaplecza technicznego
str. 30   
1.
Definicje ustawowe
str. 30  
2.
Opinia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 30  
3.
Krajowe orzecznictwo sądowe
str. 31  
XIII.
Wyrok NSA w sprawie zastosowania właściwego kursu walut do importu usług
str. 33   
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Zaliczenie zwrotu podatku VAT na poczet należności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu
str. 36  
2.
Import usług w ewidencji JPK_VAT
str. 37  
3.
Odpłatna publikacja artykułu na zagranicznym portalu
str. 38  
4.
Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez zagraniczną firmę
str. 40  
5.
Zakup biletów lotniczych od krajowego przewoźnika
str. 42  
6.
Udostępnianie bazy danych przez internet
str. 43  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XV.
Obrót opakowaniami zwrotnymi w świetle ustawy o VAT
str. 44   
1.
Wydanie opakowania zwrotnego za kaucją
str. 44  
2.
Termin rozliczenia opakowań niezwróconych przez nabywcę
str. 45  
3.
Faktura dokumentująca zwiększenie podstawy opodatkowania
str. 46  
F.

VAT OD PODSTAW

XVI.
Zapłata za towar lub usługę a prawo do odliczenia podatku naliczonego
str. 47   
1.
Kiedy podatnik może odliczyć VAT naliczony od dokonanego zakupu?
str. 47  
2.
Zapłata należności skraca termin zwrotu
str. 47  
3.
Czy można odliczyć VAT od zakupu na kredyt?
str. 49  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVII.
Zaprzestanie wykonywania czynności opodatkowanych - wzór informacji o spisie z natury
str. 50   
1.
Obowiązek sporządzenia spisu z natury
str. 50  
2.
Wzór formularza VAT-S1
str. 51  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVIII.
Od 1 lutego 2018 r. obowiązuje akcyza na płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie zawierające tytoń
str. 53   
1.
Podstawa opodatkowania oraz stawka akcyzy
str. 53  
2.
Zwolnienia od akcyzy przy WNT oraz imporcie
str. 54  
3.
Od 1 stycznia 2019 r. produkcja płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich tylko w składzie podatkowym
str. 55  
4.
Obowiązek oznaczenia znakami akcyzy
str. 55  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Stuprocentowa zaliczka na poczet usługi a prawo do odliczenia VAT
str. 56   
2.
Limit sprzedaży dla małego podatnika świadczącego usługi opodatkowane na zasadzie odwrotnego obciążenia
str. 57   
3.
Dostawa komputerów przenośnych wraz z usługą przedłużenia gwarancji
str. 58   
4.
Zastosowanie prewspółczynnika w przypadku nieodpłatnego świadczenia usług
str. 60   
5.
Identyfikator podatkowy rolnika ryczałtowego na fakturze VAT RR i w pliku JPK_VAT
str. 62   
6.
Opodatkowanie dotacji przeznaczonej na realizację projektu unijnego
str. 63   
7.
Obowiązek podatkowy przy usługach oczyszczania ścieków
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiany w ustawie o VAT
str. 66  
2.
Wykaz towarów do celów VAT w imporcie
str. 67  
3.
Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym
str. 67  
4.
Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego dla podatku akcyzowego
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60