otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.02.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 99.335
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o rachunkowości. Stan prawny na 1 lutego 2018 r.

Dodatek nr 2 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych

str. 2    
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 2   
 
Rozdział 2 Zasady uznawania instrumentów finansowych
str. 5   
 
Rozdział 3 Metody wyceny instrumentów finansowych
str. 9   
 
Rozdział 4 Metody wyceny pozycji zabezpieczanych i zabezpieczających
str. 14   
 
Rozdział 5 Prezentacja instrumentów finansowych
str. 19   
 
Rozdział 6 Przepisy przejściowe i końcowe
str. 23   
II.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych

str. 24    
 
Rozdział 1 Przepisy ogólne
str. 24   
 
Rozdział 2 Sporządzanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
str. 24   
 
Rozdział 3 Metoda konsolidacji pełnej
str. 28   
 
Rozdział 4 Metoda proporcjonalna
str. 32   
 
Rozdział 5 Metoda praw własności
str. 32   
 
Rozdział 6 Dokumentacja konsolidacyjna
str. 33   
7.
Rozdział 7 Przepisy przejściowe i końcowe
str. 33   
III.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

str. 47    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60