otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 19.07.2019 r., godz. 12:23
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 65.414
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (459) z dnia 1.02.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Aktualizacja KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"
str. 4   
2.
Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
str. 5   
3.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
str. 6   
4.
Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
str. 7  
2.
Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych
str. 12  
II.
Opłata recyklingowa za torebki foliowe pobierana od 1 stycznia 2018 r.
str. 16   
1.
Zasady ustalania i pobierania opłaty recyklingowej
str. 16  
2.
Opłata recyklingowa jako podstawa opodatkowania VAT - komunikat Ministerstwa Finansów
str. 16  
3.
Opłata recyklingowa w przepisach ustaw o podatku dochodowym
str. 17  
4.
Ujęcie opłaty recyklingowej w księgach rachunkowych
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wycena i ewidencja lokat dwuwalutowych w księgach rachunkowych
str. 19   
1.
Analiza transakcji polegającej na założeniu depozytu w walucie obcej i opcji o takim samym nominale
str. 19  
2.
Przykładowe rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczania lokat dwuwalutowych
str. 21  
IV.
Rozliczenie w księgach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicę
str. 26   
1.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek ZUS
str. 26  
2.
Pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
str. 27  
3.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zwiększenie wartości środka trwałego o koszty zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na jego budowę
str. 30   
2.
Koszty napraw składnika majątku poniesione w trakcie jego rozruchu
str. 31   
3.
Opłata za przedłużenie korzystania z licencji na program komputerowy
str. 32   
4.
Ostatni odpis amortyzacyjny w przypadku sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - koszty działalności operacyjnej
str. 33   
1.
Wybór wariantu rachunku zysków i strat w zależności od sposobu ewidencji kosztów
str. 33  
2.
Ewidencja kosztów tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
str. 34  
3.
Ewidencja kosztów wyłącznie na kontach zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie"
str. 36  
4.
Ujmowanie i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5
str. 38  
5.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego
str. 40   
2.
Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym
str. 43   
3.
Finansowanie inwestycji w ramach sum na zlecenie gromadzonych na wyodrębnionym rachunku pomocniczym
str. 45   
4.
Nadwyżka inwentaryzacyjna podstawowych środków trwałych w zestawieniu zmian funduszu
str. 47   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Korekta VAT naliczonego po zakończeniu roku - wpływ na wynik finansowy i podatkowy
str. 48   
1.
Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku
str. 48  
2.
Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty podatkowe
str. 49  
3.
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Podpisywanie sprawozdania finansowego w przypadku zmiany głównego księgowego
str. 51  
2.
Czy należy inwentaryzować paliwo znajdujące się w zbiornikach samochodów na dzień bilansowy?
str. 51  
3.
Ewidencja księgowa faktury kosztowej z adnotacją "procedura marży dla biur podróży"
str. 52  
4.
Zwrot składki członkowskiej wpłaconej na konto stowarzyszenia
str. 52  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie podatku od środków transportowych w księgach rachunkowych
str. 53  
2.
Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisu z natury
str. 55  
3.
Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe i jej zwrot w księgach spółki z o.o.
str. 57  
4.
Aktualizacja wartości zapasów towarów na dzień bilansowy
str. 59  
5.
Czy można utworzyć rezerwę na koszty finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera?
str. 60  
6.
Na jakim koncie ująć fakturę zaliczkową?
str. 61  
7.
Duplikat korekty cenowej otrzymany po remanencie towarów handlowych
str. 62  
8.
Umowa przelewu wierzytelności skutkująca zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania
str. 63  
9.
Ewidencja księgowa kosztów prac rozwojowych i półproduktów powstałych w toku tych prac
str. 64  
10.
Data dowodu księgowego w przypadku duplikatu faktury
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.