otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 18.03.2018 r., godz. 00:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 81.483
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 2 (973) z dnia 10.01.2018   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Komunikaty i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
1.1.
Nowa aplikacja dla potrzeb JPK_VAT
str. 4  
1.2.
Opłata za sprzedaż toreb foliowych opodatkowana VAT
str. 4  
1.3.
VAT od sprzedaży nieruchomości w świetle wyroku TSUE
str. 5  
1.4.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonych odsetek
str. 6  
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Rozliczanie sprzedaży bonów podarunkowych dla celów podatku
str. 7  
2.2.
Właściwość urzędu skarbowego po zmianie formy prawnej
str. 8  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.
str. 10   
2.
Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r.
str. 10   
3.
"Nowa" PKWiU - jednak dopiero od 1 stycznia 2019 r.
str. 11   
4.
Dane największych podatników CIT będą publikowane
str. 11   
5.
Zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom
str. 13   
6.
Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych
str. 15   
7.
Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r.
str. 16   
8.
Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności
str. 16   
9.
Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości
str. 16   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Wynagrodzenia pracowników za grudzień 2017 r. wypłacone w 2018 r. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
str. 17   
1.1.
Wynagrodzenie za grudzień płatne w styczniu a wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 17  
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie grudniowych wynagrodzeń
str. 17  
1.3.
Wynagrodzenie pracownika w kosztach podatkowych i ewidencji księgowej pracodawcy
str. 20  
2.
Samochód wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki osobowej - wybrane zagadnienia
str. 24   
2.1.
Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu wspólnika
str. 24  
2.2.
Prywatny samochód wspólnika używany do celów firmowych a podatek dochodowy
str. 25  
2.3.
Używanie samochodu wspólnika na potrzeby spółki osobowej a PCC
str. 28  
IV.

PODATEK VAT

1.
Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym
str. 29   
2.
Nieodpłatne przekazanie towaru nie zawsze jest opodatkowane VAT - interpretacja KIS
str. 30   
3.
Odsprzedaż mediów a limit zwolnienia z VAT - wyrok WSA
str. 32   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Czy wystawianie faktur zaliczkowych jest obowiązkowe?
str. 34  
4.2.
Brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE a WDT
str. 36  
4.3.
Podmiot zwolniony z VAT a odwrotne obciążenie usług budowlanych
str. 38  
4.4.
Sprzedaż licencji dla kontrahenta z UE - miejsce opodatkowania VAT
str. 38  
5.
Zakup towarów/usług na rzecz rady rodziców - właściwy sposób udokumentowania transakcji dla celów VAT
str. 39   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wydatki na studia pracownika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS
str. 40   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Utracona zaliczka a koszty uzyskania przychodów
str. 43  
2.2.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych dewelopera podatku od nieruchomości
str. 44  
2.3.
Dochody z najmu uzyskiwane przez podatnika realizującego cele statutowe a zwolnienie z CIT
str. 46  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Wynagrodzenie małżonka wspólnika nie może stanowić kosztu podatkowego - interpretacja KIS
str. 47   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Koszty na przełomie roku w PKPiR
str. 48  
2.2.
Ustalanie dochodu przez wspólnika spółki osobowej prowadzącego jednocześnie indywidualną działalność
str. 51  
2.3.
Zbiorcze zestawienie dowodów w PKPiR
str. 53  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Koszty eksploatacyjne i czynsz a wartość początkowa lokalu - interpretacja KIS
str. 54   
2.
Co można zmienić w amortyzacji od początku 2018 r.?
str. 55   
3.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny środka trwałego przewłaszczonego przez bank
str. 57   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Zmiany w zasadach rozliczania i finansowania składek ZUS
str. 59   
2.
Składki ZUS od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
str. 61   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2018 r.
str. 62   
2.
Rezygnacja z ZFŚS przez pracodawców niezobowiązanych do jego tworzenia
str. 64   
3.
Ustalanie uprawnień przysługujących za poprzedni rok kalendarzowy
str. 65   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Termin inwentaryzacji przypadający na ostatni dzień roku obrotowego
str. 66   
2.
Ogólny odpis aktualizujący należności
str. 69   
3.
Rozliczenie kosztów windykacji należności dokonanej przez obcy podmiot
str. 70   
4.
Otrzymanie rabatu pośredniego - ujęcie w księgach rachunkowych
str. 71   
5.
Powrót do zawodu biegłego rewidenta po skreśleniu z listy jednak nie zawsze będzie prosty
str. 72   
6.
Relacja z dyżuru telefonicznego
6.1.
Korekta roczna odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych
str. 73  
6.2.
Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
str. 74  
6.3.
Zbycie udziałów pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
str. 75  
6.4.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku
str. 75  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60