otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 1 (451) z dnia 1.01.2018   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
W 2018 r. odpis na ZFŚS, w tym dla nauczycieli na tym samym poziomie co w ubiegłym roku
str. 4   
2.
Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat w wymiarze godzinowym nie dla nauczyciela
str. 5   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Począwszy od stycznia br. - wpłata składek ZUS tylko na indywidualny rachunek składkowy
str. 6  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłat wynagrodzeń za pracę dokonanych w styczniu br.
str. 8  
3.
Składki ZUS za pracownika po ustaleniu prawa do renty
str. 12  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Od 1 stycznia br. wyższe limity zwolnień podatkowych niektórych świadczeń otrzymywanych przez pracowników
str. 14  
2.
Wyższe kwoty graniczne podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym
str. 15  
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie karnetów sportowych współfinansowanych przez pracownika
str. 17  
4.
Odprawa emerytalna bez składek ZUS
str. 18  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Od stycznia br. podwyższenie najniższej podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników
str. 19  
2.
Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłku składnika przyznanego do określonego terminu
str. 21  
3.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego, gdy zarobki pracownika przekroczyły roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wypłata świadczeń chorobowych na przełomie roku 2017/2018
str. 24  
2.
Niewykorzystany w danym roku limit wypłaty zasiłku opiekuńczego nie przechodzi na następny rok
str. 25  
3.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale br. nie podlega waloryzacji
str. 26  
V.
EMERYTURY I RENTY
1.
Renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego dla członków rodziny zmarłego przedsiębiorcy
str. 28  
2.
Czy okres służby w Policji uprawnia do emerytury pomostowej?
str. 29  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony
str. 30  
2.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę
str. 32  
3.
Ponowne zatrudnienie głównego księgowego w samorządzie
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Godziny nadliczbowe w ruchomej organizacji czasu pracy
str. 34  
2.
Wniosek o zmianę liczby godzin pracy w poszczególnych dniach tygodnia
str. 36  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obniżenie bieżącego wynagrodzenia w związku z nadpłatą w poprzednim miesiącu
str. 37  
2.
Wynagrodzenie stałe miesięczne, gdy czas pracy w poszczególnych miesiącach różni się od nominału
str. 38  
3.
Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i innych świadczeń
str. 39  
4.
Przedawnienie prawa do odprawy rentowej
str. 42  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie urlopu proporcjonalnego w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy
str. 43  
2.
Urlop wychowawczy nie zawsze obniży wymiar urlopu wypoczynkowego
str. 44  
3.
Wpływ urlopów związanych z rodzicielstwem na staż nauczyciela do uzyskania awansu zawodowego
str. 45  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Czy uwzględnić alimenty i tzw. 500+ w dochodzie rodziny do celów przyznawania świadczeń socjalnych?
str. 48  
2.
Dokumentowanie okresów zatrudnienia innym dowodem niż świadectwo pracy
str. 49  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania wstępne i okresowe kierowców samochodów ciężarowych
str. 51  
D.

ROZLICZENIA Z PFRON

1.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika z ustalonym prawem do renty, który osiągnął wiek emerytalny
str. 53   
2.
Dołączenie informacji INF-O-PP do wniosku o wypłatę dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
str. 55   
E.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Przejście zakładu pracy w trybie art. 231 K.p. w orzecznictwie
str. 58   
1.
Warunki przejęcia części zakładu
str. 58  
2.
Skutki przejścia wyłącznie pracowników
str. 59  
3.
Konsekwencje likwidacji spółki cywilnej
str. 59  
4.
Odpowiedzialność nowego pracodawcy wobec byłych pracowników poprzedniego pracodawcy
str. 60  
5.
Zakres przejmowanych praw i obowiązków przez następcę prawnego
str. 61  
XIII.
Ryczałty za pracę w nocy i nadgodziny
str. 62   
1.
Okoliczności pozwalające na wprowadzenie ryczałtu
str. 62  
2.
Ewidencja czasu pracy po wprowadzeniu ryczałtu
str. 62  
3.
Ustalanie wysokości ryczałtu
str. 63  
4.
Wpływ nieobecności w pracy na wysokość ryczałtu
str. 64  
5.
Czy ryczałt wliczyć do wynagrodzenia minimalnego?
str. 64  
F.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
W 2018 r. wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa z umów cywilnoprawnych
str. 65   
2.
Zmiany od 1 stycznia 2018 r. w Karcie Nauczyciela
str. 65   
3.
Zasady zatrudniania cudzoziemców - nowe warunki i procedury
str. 67   
4.
Zmiany w dofinansowaniu działalności związanej z prewencją wypadkową
str. 68   
5.
Wpływ zmiany zasad rozliczania wpłat składek ZUS na refundację składek emerytalno-rentowych oraz dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
str. 70   
6.
Od 1 stycznia 2018 r. budżet sfinansuje niższe składki ZUS opłacane za nianie - komunikat ZUS
str. 70   
7.
Deklaracje podatkowe PIT za 2017 r. dla emerytów i rencistów - komunikat ZUS
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60