otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 1 (457) z dnia 1.01.2018   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Zmiany w PIT i CIT na 2018 r. - część druga
str. 4   
1.1.
Wyłączenie z kosztów podatkowych wypłat z zysku
str. 4  
1.2.
Rozliczanie w kosztach wydatków o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł poniesionych na składniki majątku
str. 5  
1.3.
Wpłaty zaliczek na podatek od 1.000 zł
str. 6  
1.4.
Podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek
str. 6  
1.5.
Wprowadzenie podatku od wartości niektórych nieruchomości
str. 6  
1.6.
Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
str. 8  
1.7.
Likwidacja zwolnienia od opodatkowania dochodów z działalności pozarolniczej przeznaczonych na działalność rolniczą
str. 10  
1.8.
Ograniczenia dotyczące wartości niematerialnych i prawnych
str. 11  
1.9.
Przychody z realizacji praw z papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz programów motywacyjnych
str. 11  
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji
str. 12  
2.2.
W 2018 r. odsetki od pożyczek (kredytów) rozliczane na trzy sposoby
str. 13  
2.3.
Działalność w mieszkaniu
str. 14  
2.4.
Zaliczka na podatek
str. 14  
II.

PIT I CIT 2017 R. - ROZLICZENIE ROCZNE

1.
Formularze sporządzane przez płatników PIT do rozliczenia podatku za 2017 r.
str. 15   
1.1.
Deklaracja PIT-4R, informacja PIT-11 i PIT-R
str. 15  
1.2.
Deklaracja PIT-8AR
str. 17  
1.3.
Informacja IFT-1R
str. 18  
1.4.
Informacja PIT-8C
str. 19  
1.5.
Przesłanki składania formularzy podatkowych w formie dokumentów pisemnych
str. 20  
2.
Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy
str. 20   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Korekta kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej
str. 22   
2.
Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach różnych lat podatkowych
str. 23   
3.
Kurs waluty właściwy dla przeliczania wydatków dokumentowanych fakturami oraz paragonami
str. 24   
4.
Koszty działalności deweloperskiej
str. 26   
5.
Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów
str. 28   
6.
Ekwiwalentność świadczeń wyklucza powstanie przychodu w ramach świadczeń nieodpłatnych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 30   
7.
Zbycie majątku zlikwidowanej spółki a zasada proporcjonalnego ustalania kosztów - wyrok NSA
str. 31   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Wysokość "parametrów" stosowanych do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w 2018 r.
str. 33   
2.
W 2018 r. płatnikowi nie składa się PIT-12
str. 35   
3.
Złożenie oświadczenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym
str. 36   
4.
Termin płatności podatku od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej, wykonanej i zapłaconej w różnych miesiącach
str. 37   
5.
Opodatkowanie zapomogi wypłaconej pracownikowi w 2018 r. na wniosek złożony przez niego w 2017 r.
str. 37   
6.
Obowiązek sporządzenia PIT-11 po przejęciu zakładu pracy
str. 38   
7.
Deklaracja roczna PIT-4R za 2017 r. po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej
str. 39   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Od 1 stycznia 2018 r. dla celów podatkowych stosuje się KŚT 2016
str. 41   
2.
Zmiany w amortyzacji wprowadzane z początkiem 2018 r.
str. 41   
2.1.
Nowe limity dla amortyzacji podatkowej
str. 42  
2.2.
Zmiana stawki amortyzacyjnej
str. 43  
2.3.
Zastosowanie współczynnika podwyższającego
str. 43  
2.4.
Obowiązkowe przejście z metody degresywnej na liniową
str. 44  
2.5.
Wybór częstotliwości dokonywania odpisów
str. 45  
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Kwoty ujęte w przychodach z uwagi na naruszenie zasad płatności bezgotówkowych a limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 46   
2.
Ustalenie ostatniej zaliczki i dochodu rocznego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 47   
3.
Zgłoszenie przejścia na podatkową księgę przez wspólników spółki jawnej
str. 49   
4.
Wybrane zagadnienia dotyczące końcowego spisu z natury
str. 51   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę za granicą
str. 53   
2.
Najem samochodu za granicą
str. 53   
2.1.
Zapłata firmową kartą płatniczą
str. 54  
2.2.
Zwrot kosztów osobie delegowanej
str. 55  
3.
Rozliczenie straty zlikwidowanego zagranicznego zakładu - wyrok NSA
str. 55   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Od 2018 r. zmiany w PIT w zakresie zwolnień podatkowych
str. 57   
2.
Utrzymanie psa asystującego - zakres ulgi po zmianach
str. 60   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Moment powstania przychodu w przypadku otrzymania wpłat na poczet dostaw towarów/usług
str. 63   
2.
Nowelizacja przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym
str. 64   
2.1.
Utrata prawa do ryczałtu dla współpracujących z (byłym) pracodawcą
str. 64  
2.2.
Zróżnicowanie stawek dla prywatnego najmu i zniesienie wymogu informowania o umowie z biurem rachunkowym
str. 64  
2.3.
Urzędowe wzory oświadczeń składanych przez podatników
str. 65  
3.
Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową
str. 66   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Koszty pośrednie w 2018 r. rozliczane na dotychczasowych zasadach
str. 68   
2.
Różnice kursowe od pożyczki przeznaczonej na wypłatę dywidendy
str. 68   
3.
Rozliczenie straty z odpłatnego zbycia udziałów
str. 69   
4.
Opodatkowanie odsetek od pożyczki
str. 70   
5.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru
str. 71   
6.
Zaliczka na podatek od dochodów z najmu
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60