otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 24 (450) z dnia 10.12.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

Informacja dla Czytelników

str. 4    
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Praca w niedziele w placówkach handlowych bez zmian do końca lutego 2018 r.
str. 5   
2.
Do 31 grudnia br. ZUS przekaże płatnikom składek informację o rachunku składkowym
str. 7   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej przez studenta bez składek ZUS
str. 8  
2.
Opłacanie składek ZUS za współmałżonka przedsiębiorcy wykonującego nieodpłatną umowę zlecenia
str. 10  
3.
Rozliczenie składek ZUS od wypłat dokonanych po rozwiązaniu stosunku pracy
str. 12  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego
str. 13  
2.
Oskładkowanie nagród wypłacanych pracownikom-zawodnikom klubów sportowych
str. 15  
3.
Zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie rady nadzorczej w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Czy uzupełnia się wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop wypoczynkowy?
str. 19  
2.
Przeliczenie nagrody rocznej po zmianie wymiaru czasu pracy
str. 21  
3.
Zasiłek chorobowy, gdy przerwa w zatrudnieniu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy
str. 22  
4.
Wartość pieniężna nagrody rzeczowej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 23  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Kiedy opieka nad chorą matką uprawnia do zasiłku?
str. 24  
2.
Egzekucja należności z zasiłku chorobowego
str. 25  
3.
Zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Przychód z pracy zarobkowej emeryta
str. 27  
2.
Wznowienie wypłaty zawieszonej emerytury po rozwiązaniu stosunku pracy
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Nawiązanie stosunku pracy w dzień ustawowo wolny od pracy
str. 30  
2.
Wypowiedzenie umowy o pracę po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego
str. 31  
3.
Rodzaj łączącego strony stosunku prawnego - kontrakt menedżerski czy umowa o pracę?
str. 32  
4.
Nietrzeźwość pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę
str. 34  
5.
Zatrudnienie na czas określony w spółce przejmującej byłego pracodawcę
str. 35  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Podstawa stosowania ruchomej organizacji czasu pracy
str. 36  
2.
Wyznaczanie dnia wolnego za święto Trzech Króli przypadające w 2018 r. w sobotę
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Opłacenie godzin nadliczbowych powstałych w związku z usuwaniem awarii
str. 39  
2.
Ustalenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy
str. 40  
3.
Podstawa wymiaru odprawy emerytalnej przy "zaniżonej" stawce zaszeregowania
str. 41  
4.
Odprawa pieniężna przy zwolnieniach indywidualnych z przyczyn dotyczących pracodawcy
str. 42  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Zaliczenie okresu odbywania czynnej służby wojskowej do stażu urlopowego
str. 44  
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w razie nieobecności z powodu choroby oraz macierzyństwa
str. 45  
3.
W grudniu - czas na zaplanowanie urlopów wypoczynkowych na rok 2018
str. 46  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zaliczenie do stażu okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
str. 47  
2.
Rezygnacja przez większego pracodawcę z tworzenia ZFŚS
str. 50  
3.
Podstawa zwrotu pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych
str. 52  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania kontrolne po absencji chorobowej pracownika
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Opłacanie składek ZUS po zmianach od 1 stycznia 2018 r.
str. 54  
2.
Zasiłek opiekuńczy w raporcie świadczeniowym ZUS RSA
str. 55  
3.
Okres wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych
str. 56  
4.
Opieka po rozwiązaniu umowy o pracę
str. 57  
5.
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu odniesionego wskutek wypadku przy pracy
str. 58  
6.
"Aneksowanie" umów w związku z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego od 1 stycznia 2018 r.
str. 58  
7.
Nabywanie prawa i termin wypłaty odprawy emerytalnej
str. 59  
8.
Skutki nieudzielenia dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego
str. 61  
9.
Oświadczenie w sprawie sposobu wykorzystywania zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat
str. 61  
10.
Dokumentowanie szkoleń bhp przeprowadzanych przez pracodawcę we własnym zakresie
str. 62  
11.
Uprawnienia pracownika-specjalisty do spraw bhp
str. 63  
XIII.
Ocena ryzyka zawodowego
str. 63   
1.
Pojęcie ryzyka zawodowego oraz cel i metody jego oceny
str. 63  
2.
Okoliczności obligujące do oceny ryzyka zawodowego
str. 64  
3.
Wykonawca oceny ryzyka zawodowego
str. 64  
4.
Zakres i źródła pomocnicze w ocenie ryzyka zawodowego
str. 65  
5.
Przebieg oceny ryzyka zawodowego, jego dokumentowanie i podjęte działania korygujące
str. 66  
6.
Zapoznanie pracownika z oceną ryzyka zawodowego
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60