otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 96.773
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 34 (969) z dnia 1.12.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
1.1.
MF zmienia zdanie w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia organów spółki
str. 4  
1.2.
Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, ulepszonej, a następnie wprowadzonej do ewidencji
str. 4  
1.3.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
str. 6  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Nowa wersja JPK_VAT - od 1 stycznia 2018 r.
str. 7   
2.
"Duża" nowelizacja CIT/PIT uchwalona
str. 7   
3.
Nowe regulacje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej
str. 9   
4.
Planowane zmiany w CEiDG w 2018 r.
str. 10   
5.
Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski w 2018 r.
str. 11   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Przyznanie pracownikowi zapomogi losowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
str. 12   
1.1.
Zapomogi jako działalność socjalna
str. 12  
1.2.
Warunki zastosowania zwolnienia z PIT dla zapomóg
str. 13  
1.3.
Zapomoga a koszt firmy
str. 15  
1.4.
Zapomoga w ewidencji księgowej
str. 15  
2.
Koszty procesowe - podatki i ewidencja księgowa
str. 15   
2.1.
Odliczanie VAT od usługi świadczonej przez kancelarię prawną
str. 16  
2.2.
Koszty procesowe a koszty uzyskania przychodów
str. 17  
2.3.
Ewidencja księgowa kosztów procesu
str. 18  
IV.

PODATEK VAT

1.
Ustawowe terminy odliczania VAT od niektórych transakcji niezgodne z Dyrektywą - wyrok WSA
str. 20   
2.
Ulga na złe długi jako regulacja likwidująca zatory płatnicze - odpowiedź na interpelację poselską
str. 22   
3.
Kontrowersyjne stosowanie indywidualnego prewspółczynnika przez gminy
str. 23   
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Odliczenie VAT z faktur za naprawę samochodu, gdy koszty naprawy w kwocie brutto sfinansował ubezpieczyciel
str. 24  
4.2.
Rezygnacja z kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe
str. 26  
4.3.
Przejazd taksówką - dokument uprawniający do odliczenia VAT
str. 28  
4.4.
Opodatkowanie VAT materiałów reklamowych a nośnik, na którym zostaną przekazane
str. 29  
4.5.
Zakup produktów żywnościowych na potrzeby pracowników
str. 31  
4.6.
Odwołanie darowizny samochodu
str. 32  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wzajemne poręczenia o różnej wartości a przychód podatkowy - wyrok WSA
str. 34   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Dokument zakupu bez danych nabywcy a koszty podatkowe pracodawcy
str. 35  
2.2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego
str. 37  
2.3.
Sposób wykazywania dochodów i strat uzyskiwanych ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych
str. 38  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Udział wszystkich pracowników w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS bez PIT - interpretacja KIS
str. 40   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Ratalna zapłata składek ZUS za lata ubiegłe - skutki podatkowe
str. 41  
2.2.
Kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci ojca a rozliczenie podatku dochodowego
str. 43  
2.3.
Koszty uzyskania przychodów od wynagrodzeń otrzymywanych przez członka rady nadzorczej od kilku spółek
str. 46  
2.4.
Czy rodzic może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na okulary dla niepełnosprawnego dziecka?
str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja KIS
str. 48   
2.
Amortyzacja maszyny o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł
str. 49   
3.
Najem maszyny na potrzeby budowy środka trwałego
str. 50   
4.
Motocykl a jednorazowy odpis amortyzacyjny
str. 51   
VIII.

PORADY DLA FIRM

1.
Jednolity Plik Kontrolny - wybrane problemy
1.1.
Korygowanie błędów w JPK_VAT
str. 52  
1.2.
JPK, gdy rozliczeń podatnika dokonuje biuro rachunkowe
str. 54  
1.3.
Sprawdzanie statusu kontrahenta - na potrzeby JPK_VAT
str. 56  
2.
Wyspecjalizowane urzędy skarbowe w ramach KAS
str. 57   
IX.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Właściwa data zgłoszenia członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego
str. 60   
2.
Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesiąca
str. 62   
X.

PRAWO PRACY

1.
Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2018 r.
str. 63   
2.
Zmiana zakładowych i indywidualnych warunków płacowych
str. 65   
3.
Czasowa zmiana miejsca pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych
str. 66   
XI.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Różnice powstałe podczas inwentaryzacji metodą szacowania
str. 68   
2.
Koszty transportu sprzedanych towarów (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
str. 69   
3.
Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4
str. 70   
4.
Ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych
str. 73   
5.
Księgowe ujęcie uczestnictwa w programie dla szkół
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60