otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 23 (449) z dnia 1.12.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka na FGŚP - nie za każdą osobę współpracującą przy prowadzeniu działalności
str. 4  
2.
Nowe zasady rozliczania wpłat składek ZUS dokonywanych w ramach udzielonych płatnikom ulg
str. 5  
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie studenta wykonującego umowę zlecenia za granicą
str. 7  
4.
Składki ZUS i zaliczka na podatek w razie zawarcia umowy uaktywniającej z opiekunem małego dziecka
str. 9  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przekazywanych pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia
str. 12  
2.
Zwrot kosztów prania odzieży roboczej w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
str. 14  
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek w razie sfinansowania pracownikowi kursu językowego
str. 15  
4.
Czy oskładkować i opodatkować nagrodę przyznaną pracownikowi w konkursie?
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Podwyższenie dodatku specjalnego bez wpływu na zasady ustalania wynagrodzenia chorobowego
str. 18  
2.
Dodatki za nadgodziny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie okresu rozliczeniowego
str. 19  
3.
Nagroda kwartalna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdy pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek opiekuńczy za okres przypadający po zakończeniu urlopu wypoczynkowego
str. 22  
2.
Zwrot przez pracodawcę zasiłku chorobowego wypłaconego pracownikowi bezpodstawnie
str. 23  
3.
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy i zadośćuczynienie od pracodawcy
str. 24  
V.
Emerytury i renty
1.
Wystawienie byłemu pracownikowi zaświadczenia o zarobkach na formularzu ZUS Rp-7
str. 26  
2.
Dodatkowy okres składkowy doliczany do kapitału początkowego dla pracujących w szczególnych warunkach
str. 27  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Ustalenie zakładowego stażu pracy warunkującego długość okresu wypowiedzenia
str. 28  
2.
Zatrudnienie cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka
str. 29  
3.
Skutki orzeczenia o umiarkowanej niepełnosprawności w zatrudnieniu nauczyciela
str. 31  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Dzień wolny za święto przypadające w sobotę, gdy pracownik korzysta z urlopu
str. 33  
2.
Godzina rozpoczęcia pracy w systemie podstawowym
str. 35  
3.
Zwolnienie od pracy na dziecko w wieku do 14 lat, gdy pracownik jest objęty obniżonymi normami czasu pracy
str. 36  
4.
Konsekwencje podjęcia przez pracownika pracy na niewłaściwej zmianie
str. 38  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Dodatek do wynagrodzenia za powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków
str. 39  
2.
Termin wypłaty odprawy emerytalnej w razie ponownego zatrudnienia w tej samej firmie
str. 40  
3.
Sposób ustalania podstawy wymiaru nagrody jubileuszowej dla pracowników służby cywilnej
str. 42  
4.
Wzrost wynagrodzeń pracowników zawodów medycznych
str. 43  
5.
Obliczanie wynagrodzenia i utraconego zarobku w przypadku stawiennictwa w sądzie
str. 46  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Obliczanie terminów w prawie pracy
str. 47  
2.
Wydanie byłemu pracownikowi korekty świadectwa pracy zamiast odpisu z poprzednio wystawionego
str. 49  
3.
Kopia albo odpis orzeczenia o niepełnosprawności w aktach osobowych pracownika
str. 50  
4.
Wypłaty z funduszu socjalnego po odliczeniach podatkowych
str. 51  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Nadzór nad pracownikami wykonującymi prace szczególnie niebezpieczne
str. 53  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę pozarozkładową
str. 55   
1.
Ogólne zasady wypłat wynagrodzeń
str. 55  
2.
Formy kompensaty godzin nadliczbowych
str. 55  
3.
Terminy wypłat normalnego wynagrodzenia i dodatków
str. 56  
XII.
Rozwiązanie stosunku pracy z członkiem korpusu służby cywilnej
str. 60   
1.
Zasady ogólne związane z rozwiązaniem stosunku pracy w służbie cywilnej
str. 60  
2.
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem służby cywilnej
str. 60  
3.
Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej
str. 61  
3.1.
Wypowiedzenie stosunku pracy str. 61  
3.2.
Zwolnienie bez wypowiedzenia str. 63  
4.
Rozwiązanie stosunku pracy z osobą powołaną na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w wynagrodzeniu pracowników samorządowych
str. 65   
2.
Wysokości limitów wpłat na IKE, IKZE oraz dodatkowej składki na PPE w 2018 r.
str. 66   
3.
Od 1 stycznia 2018 r. nowe wzory informacji INF-1, INF-Z, INF-2 przekazywanych do PFRON
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60