otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 22 (454) z dnia 20.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Szkolenia z JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
W jakim terminie organ podatkowy zobowiązany jest dokonać rejestracji podmiotu jako podatnika VAT?
str. 5   
1.
Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R w świetle ustawy o VAT
str. 5  
2.
Weryfikacja zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - odpowiedź na interpelację poselską
str. 5  
III.
Zasady korygowania deklaracji VAT - pytania i odpowiedzi
str. 7   
IV.
Prawo organu podatkowego do kwestionowania metody określania prewspółczynnika
str. 10   
1.
Podmioty odliczające VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika
str. 10  
2.
Metody ustalania prewspółczynnika
str. 11  
3.
Zakwestionowanie wybranej metody określania prewspółczynnika wymaga uzasadnienia - wyrok WSA
str. 12  
V.
Duplikat faktury jako dokument potwierdzający prawo do odliczenia VAT przez nabywcę
str. 14   
1.
Zasady wystawiania duplikatów faktur
str. 14  
2.
Kiedy można odliczyć VAT na podstawie duplikatu faktury?
str. 15  
3.
Uzyskanie duplikatu a możliwość wznowienia postępowania podatkowego - wyrok NSA
str. 16  
VI.
Stawka VAT na dostawę sprzętu komputerowego do szkół - odpowiedź na zapytanie poselskie
str. 18   
VII.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Limit zwolnienia z VAT przy transakcjach związanych z nieruchomościami
str. 19  
2.
Opodatkowanie VAT nieodpłatnego przekazania towarów
str. 19  
3.
Świadczenie usług budowlanych przez podatnika zwolnionego z VAT
str. 20  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż towaru w ramach odwrotnego obciążenia zaewidencjonowana w kasie fiskalnej
str. 22  
2.
Nowa działalność gospodarcza a kasa fiskalna
str. 24  
3.
Sprzedaż ewidencjonowana w kasie fiskalnej po utracie zwolnienia podmiotowego
str. 25  
4.
Moment rejestracji w kasie usług rozliczanych okresowo
str. 27  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

IX.
Zasady opodatkowania transakcji eksportowych
str. 29   
1.
Definicja eksportu towarów
str. 29  
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 29  
3.
Obniżona stawka VAT i warunki jej stosowania
str. 30  
4.
Wywóz towarów za pośrednictwem placówki pocztowej
str. 31  
5.
Opodatkowanie zaliczki na poczet eksportu towarów
str. 32  
6.
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
str. 33  
X.
Dostawy łańcuchowe na terytorium UE z udziałem polskich podatników
str. 33   
1.
Nabycie i sprzedaż towarów poza terytorium kraju
str. 34  
2.
Dostawa towarów wywożonych własnym transportem przez unijnego nabywcę
str. 34  
XI.
Opóźnienie w opodatkowaniu WNT bez wpływu na moment odliczenia podatku VAT - wyrok WSA
str. 36   
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Nabycie projektu graficznego wraz z prawami autorskimi od zagranicznego podmiotu
str. 39  
2.
Obciążenie kontrahenta kosztami dojazdu do miejsca pracy
str. 41  
3.
Rejestracja samochodu zakupionego wcześniej w ramach WNT jako towar handlowy
str. 42  
4.
Szkolenie zawodowe dla zagranicznych uczestników
str. 44  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIII.
Zasady zwrotu VAT od wydatków finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej
str. 47   
1.
Jak uzyskać zwrot VAT od zakupów dokonanych ze środków bezzwrotnej pomocy?
str. 48  
2.
Kwota zwrotu w deklaracji VAT
str. 48  
F.

VAT OD PODSTAW

XIV.
Obowiązek podatkowy i prawo do odliczenia VAT przy usługach ciągłych i rozliczanych okresowo
str. 50   
1.
Dostawa towarów i usługi rozliczane okresowo - jak ustalić moment powstania obowiązku podatkowego?
str. 50  
2.
Dostawy i usługi realizowane w okresie dłuższym niż rok
str. 52  
3.
Wcześniejsza zapłata przy usługach ciągłych
str. 52  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XV.
Odroczenie terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w postaci JPK - wzór wniosku
str. 53   
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVI.
Wykazywanie wartości akcyzy na fakturze lub oświadczeniu
str. 55   
1.
Od kogo można skutecznie żądać wykazania akcyzy na fakturze?
str. 55  
2.
Kiedy nabywca lub posiadający wyrób z niezapłaconą akcyzą może zostać uznany za podatnika?
str. 56  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Czyje dane powinny być zamieszczone w ewidencji VAT i JPK - sprzedawcy czy wystawcy faktury?
str. 58   
2.
Korekta odliczonego VAT z faktur wystawionych przez podatnika zwolnionego z podatku
str. 59   
3.
Powrót do zwolnienia z VAT
str. 60   
4.
Błędne dane nabywcy na fakturze
str. 61   
5.
Procedura marży przy sprzedaży używanego samochodu osobowego
str. 62   
6.
Sprzedaż działek geodezyjnie wyodrębnionych
str. 63   
7.
Zbycie udziałów w spółce a VAT
str. 64   
8.
Korekta podatku naliczonego w związku ze zbyciem wynajmowanych wcześniej miejsc postojowych
str. 65   
9.
Zakup związany z działalnością zwolnioną z VAT
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60