otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 22.05.2019 r., godz. 13:58
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 60.636
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 22 (454) z dnia 20.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
str. 4  
2.
Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej
str. 10  
3.
Odroczenie terminu wypłaty dywidendy - wpływ na bilans i rachunek przepływów pieniężnych
str. 13  
II.
Rezerwa tworzona w przypadku braku kontynuacji działalności i jej rozliczenie
str. 15   
1.
Zasady tworzenia rezerw na koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności
str. 15  
2.
Ewidencja wykorzystania rezerwy na dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją jednostki
str. 16  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Ujęcie lokat terminowych w księgach rachunkowych
str. 18   
1.
Założenie i likwidacja lokaty oraz naliczenie odsetek od lokat
str. 18  
2.
Wycena lokat terminowych wyrażonych w walucie obcej
str. 20  
IV.
Wydatki poniesione z góry, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
str. 22   
1.
Stosowanie zasady istotności przy rozliczaniu kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
str. 23  
2.
Ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów według zasad ogólnych
str. 23  
3.
Uproszczona metoda ewidencji kosztów rozliczanych w czasie
str. 25  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego - ewidencja bilansowa i pozabilansowa
str. 27   
2.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, powstające w związku z zapłatą zobowiązań za środek trwały
str. 29   
3.
Koszty wspólne budowy środków trwałych rozliczane etapami
str. 30   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - uwagi wstępne
str. 32   
1.
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
str. 32  
2.
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
str. 34  
3.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
str. 34  
4.
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
str. 36  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Obowiązek opracowania dokumentacji z zakresu rachunkowości w samorządowym centrum usług wspólnych
str. 37   
2.
Ewidencja i klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont lub ulepszenie w domu pomocy społecznej
str. 39   
3.
Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej
str. 40   
4.
Rozliczenie zaliczki wypłaconej pracownikowi na zakup paliwa podczas zagranicznej podróży służbowej
str. 42   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
str. 45   
1.
Formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
str. 45  
2.
Prezentacja kwoty podatku w rachunku zysków i strat sporządzanym w ciągu roku obrotowego
str. 45  
3.
Ewidencja zaliczek na podatek wpłacanych w ciągu roku
str. 46  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS w związku z odroczeniem terminu płatności składek
str. 48  
2.
Konto służące do ewidencji niepodzielonego zysku spółki komandytowej
str. 48  
3.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów
str. 49  
4.
Rozliczenie zapomogi wypłacanej ze środków obrotowych jednostki
str. 50  
5.
Otrzymanie zwrotu wniesionych wcześniej dopłat do kapitału
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy potwierdzone przez dłużnika saldo przerywa bieg przedawnienia roszczenia?
str. 51  
2.
Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w księgach rachunkowych
str. 52  
3.
Odsprzedaż uprzednio nabytej usługi z doliczoną marżą
str. 53  
4.
Ujęcie faktury zaliczkowej i końcowej w księgach rachunkowych nabywcy
str. 54  
5.
Czy sposób zaksięgowania należności ma wpływ na zasadność utworzenia odpisu aktualizującego jej wartość?
str. 55  
6.
Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela
str. 56  
7.
Stosowanie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w odniesieniu do dostaw towarów
str. 58  
8.
Rozliczenie kompensaty wielu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej, dotyczących jednego kontrahenta
str. 59  
9.
Pożyczka zaciągnięta na zakup maszyny, przekazana przez pożyczkodawcę bezpośrednio na konto sprzedawcy
str. 61  
10.
Środki otrzymane przez SP ZOZ na pokrycie straty - ujęcie w rachunku przepływów pieniężnych
str. 63  
11.
Czy spółka z o.o. w likwidacji powinna tworzyć rezerwę na odpisy podstawowe na ZFŚS?
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
ZMR

Roczne spisy treści

 
ZMR

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.