otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 22 (454) z dnia 20.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


Dodatek do numeru:
pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Obowiązki płatnika zatrudniającego cudzoziemca na umowę zlecenia, gdy brak certyfikatu rezydencji
str. 4   
1.1.
Określenie miejsca zamieszkania
str. 4  
1.2.
Ustalenie rezydencji zleceniobiorcy
str. 5  
1.3.
Nierezydent na zleceniu
str. 7  
1.4.
Zlecenie z rezydentem
str. 8  
1.5.
Rozliczanie cudzoziemca, który w trakcie roku podatkowego stał się polskim rezydentem
str. 9  
2.
Odpowiedzi Krajowej Informacji Skarbowej na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Samochód służący działalności gospodarczej i celom prywatnym, jako środek trwały
str. 10  
2.2.
Koszt zabezpieczenia spłaty kredytu zwiększa wartość początkową środka trwałego
str. 11  
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Wydatki na rzecz kontrahentów
str. 12   
2.
Przychody - wybrane problemy
2.1.
Usługa naprawy pojazdu pokryta odszkodowaniem
str. 13  
2.2.
Kilkuletnia dzierżawa
str. 14  
2.3.
Sprzedaż bonów
str. 15  
2.4.
Świadczenie usług budowlanych
str. 16  
2.5.
Obniżenie ceny sprzedaży
str. 17  
3.
Finansowanie wydatków z ZFRON
str. 17   
4.
Nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu
str. 19   
5.
Z interpretacji indywidualnych organów podatkowych
5.1.
Wydatki na terapię psychologiczną pracowników jako koszty uzyskania przychodów
str. 21  
5.2.
Wniesienie wkładu do spółki osobowej jest neutralne podatkowo
str. 22  
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Podatek i składki ZUS z tytułu zwrotu pracownikowi kosztów noclegu w drogim hotelu
str. 24   
2.
Pobór podatku od majątku przekazanego udziałowcom z tytułu likwidacji spółki z o.o.
str. 25   
3.
Ustalenie wysokości dochodu z umowy o pracę w celu zastosowania właściwej stawki podatku
str. 26   
4.
Rozliczenie zaległej składki zdrowotnej
str. 27   
5.
Świadczenie pieniężne poniesione za pracownika
str. 29   
6.
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych - wyrok WSA
str. 30   
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł w praktyce
str. 32   
1.1.
Wyjaśnienie pojęcia "fabrycznie nowy" środek trwały
str. 32  
1.2.
Nakłady poniesione na składnik majątku przed oddaniem go do używania
str. 32  
1.3.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny po rozpoczęciu amortyzacji
str. 33  
2.
Czy opłata za dodatkowe badanie techniczne samochodu powiększa jego wartość początkową?
str. 35   
3.
Wydatki związane z zakupem środka trwałego
str. 36   
4.
Stawka amortyzacyjna dla używanego budynku
str. 37   
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Umowa najmu pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikami
str. 39   
1.1.
Uregulowania kodeksowe
str. 39  
1.2.
Przychody małżonków z wynajmu nieruchomości
str. 41  
1.3.
Koszty uzyskania przychodów wspólników spółki
str. 42  
2.
Potwierdzenie przyjęcia towaru na dowodach zakupu
str. 42   
3.
Towary wydawane kontrahentom partiami w trakcie miesiąca
str. 43   
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Podatek od dochodu cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę
str. 46   
2.
Zakup usług za granicą
str. 47   
3.
Dochody z telepracy opodatkowuje się w kraju jej wykonywania - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 49   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Zwrot nienależnie pobranego świadczenia
str. 51   
1.1.
Warunki stosowania ulgi
str. 51  
1.2.
Brak prawa do ulgi
str. 52  
2.
Zależność prawa do zwolnienia w CIT od związku między wydatkiem a celem statutowym
str. 53   
2.1.
Warunki stosowania zwolnienia
str. 53  
2.2.
Wydatki nieobjęte zwolnieniem
str. 54  
3.
Obowiązek zapłaty podatku przez osobę uprawnioną do zwrotu udziałów po śmierci członka spółdzielni
str. 55   
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Podmioty powiązane
str. 56   
2.
Działy specjalne produkcji rolnej w 2018 r.
str. 57   
2.1.
Metody ustalania podstawy opodatkowania
str. 57  
2.2.
Wybór formy opodatkowania i opłacanie zaliczek
str. 58  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Duże urzędy skarbowe nie dla spółek osobowych
str. 60  
3.2.
Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za obliczanie i pobór podatku
str. 61  
3.3.
Dokumentacja podatkowa transakcji
str. 61  
3.4.
Forma przedłożenia księgi na żądanie organu podatkowego
str. 62  
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Otrzymanie wpłaty przed wykonaniem usługi
str. 63   
2.
Status małego podatnika dla potrzeb CIT
str. 63   
3.
Ujęcie w kosztach podatku od wartości dodanej
str. 64   
4.
Dochód z umowy o pracę i z działalności gospodarczej - ustalenie właściwej stawki podatku
str. 65   
5.
Czy paragony za parking są podstawą ujęcia wydatku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?
str. 65   
6.
Przychód w prywatnym najmie
str. 66   
X.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - GRUDZIEŃ 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60