otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Dodatek Nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Dokumentacja kadrowa w firmie

Dodatek nr 21 do Ubezpieczeń i Prawa Pracy

pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 3    
I.

DOKUMENTY GROMADZONE PODCZAS REKRUTACJI

1.
Zakres informacji udzielanych potencjalnemu pracodawcy przez kandydata do pracy
str. 5   
2.
Dokumenty wytworzone w procesie rekrutacyjnym
str. 7   
2.1.
Kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie
str. 7  
2.2.
Skierowanie na wstępne badania profilaktyczne
str. 8  
II.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE NAWIĄZANIA I PRZEBIEGU ZATRUDNIENIA

1.
Dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy
str. 10   
1.1.
Kwestionariusz osobowy pracownika
str. 10  
1.2.
Oświadczenia dotyczące zapoznania z przepisami wewnętrznymi oraz dla celu korzystania z uprawnień ze stosunku pracy
str. 12  
1.3.
Umowa o pracę
str. 13  
1.4.
Informacja o warunkach zatrudnienia
str. 16  
1.5.
Zakres czynności
str. 17  
1.6.
Karta szkolenia wstępnego bhp
str. 19  
2.
Dokumenty związane z przebiegiem zatrudnienia
str. 21   
2.1.
Dokumenty dotyczące czasu pracy
str. 21  
2.1.1.
Lista obecności str. 21  
2.1.2.
Karta ewidencji czasu pracy str. 23  
2.1.3.
Wniosek o czas wolny za nadgodziny str. 25  
2.1.4.
Wniosek o indywidualny rozkład czasu pracy str. 25  
2.1.5.
Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia str. 26  
2.1.6.
Wniosek o zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy str. 27  
2.1.7.
Porozumienie o wydłużeniu okresu rozliczeniowego str. 28  
2.1.8.
Dokumenty dotyczące wprowadzania organizacji ruchomej str. 29  
2.2.
Dokumenty dotyczące wynagradzania pracownika
str. 31  
2.2.1.
Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek str. 31  
2.2.2.
Karta przychodów pracownika str. 31  
2.3.
Dokumenty dotyczące urlopu wypoczynkowego
str. 32  
2.3.1.
Wniosek o podział urlopu na części str. 32  
2.3.2.
Plan urlopów str. 33  
2.3.3.
Wniosek o urlop oraz potwierdzenie jego udzielenia str. 35  
2.3.4.
Dokumenty w sprawie przesunięcia terminu urlopu str. 36  
2.3.5.
Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego str. 37  
2.4.
Dokumenty dotyczące korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem
str. 38  
2.4.1.
Wniosek o urlop macierzyński str. 38  
2.4.2.
Wniosek o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego str. 44  
2.4.3.
Wniosek o urlop rodzicielski oraz jego łączenie z pracą na część etatu str. 46  
2.4.4.
Wniosek o urlop ojcowski str. 52  
2.4.5.
Wniosek o urlop wychowawczy oraz obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie uprawniającym do tego urlopu str. 53  
2.4.6.
Wniosek o udzielenie dni wolnych na dziecko w wieku do 14 lat str. 57  
2.5.
Dokumentowanie udzielania kar porządkowych
str. 58  
2.6.
Zaświadczenie o odbyciu szkolenia okresowego bhp
str. 60  
III.

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z USTANIEM ZATRUDNIENIA

1.
Porozumienie stron o rozwiązaniu stosunku pracy
str. 61   
2.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
str. 62   
3.
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
str. 65   
4.
Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
str. 67   
5.
Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
str. 68   
6.
Karta obiegowa
str. 69   
7.
Świadectwo pracy
str. 70   
8.
Skierowanie na badania profilaktyczne po zakończeniu zatrudnienia
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60