otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 22 (448) z dnia 10.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Wypłata zasiłków w 2018 r. zależna od liczby ubezpieczonych na dzień 30 listopada br.
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka na Fundusz Pracy od premii wypłaconej obok zasiłku chorobowego
str. 6  
2.
Rozliczenie składek ZUS zleceniobiorcy delegowanego do pracy za granicę
str. 7  
3.
Niższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność
str. 10  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ustalenie obowiązku ubezpieczeń społecznych z dwóch umów zlecenia w razie niezdolności do pracy
str. 12  
2.
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy po zmianie zasad rozliczania wpłat składek
str. 13  
3.
Ubezpieczenia w ZUS z tytułu zasiłku macierzyńskiego podwyższonego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
str. 15  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ terminu wypłaty składnika wynagrodzenia na wysokość świadczenia chorobowego
str. 17  
2.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia chorobowego po okresie wyczekiwania
str. 18  
3.
Wynagrodzenie za przestój w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 19  
4.
Podstawa wymiaru zasiłku dla pracownika KAS
str. 21  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek za dzień, w którym pracownik przerwał pracę w związku z opieką nad członkiem rodziny
str. 23  
2.
Urlop i zasiłek macierzyński dla pracownika, którego żona prowadzi gospodarstwo rolne
str. 24  
3.
Wypłata zasiłku po ustaniu zatrudnienia, gdy zwolnienie obejmuje ostatnie dni pracy
str. 25  
4.
Świadczenia wypadkowe dla pracownika-prezesa spółki z o.o.
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Renta rodzinna dla współmałżonka, ale nie dla partnera osoby zmarłej
str. 29  
2.
Emerytura kapitałowa obok powszechnej dopiero po rozwiązaniu umowy o pracę
str. 30  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Wskazanie w oświadczeniu o wypowiedzeniu daty rozwiązania umowy o pracę
str. 31  
2.
Powierzenie pracownikowi dodatkowych obowiązków
str. 32  
3.
Zamieszczenie w umowie przedwstępnej zapisu o karze umownej
str. 33  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Ustalanie rodzaju godzin nadliczbowych
str. 34  
2.
Wyjście prywatne przed rozpoczęciem rozkładowej dniówki
str. 36  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczenie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca i absencji zasiłkowej
str. 37  
2.
Wpływ zmiany terminu wypłat oraz dłuższej nieobecności w pracy na wynagrodzenie urlopowe
str. 39  
3.
Ustalenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy po zmianie systemu wynagradzania
str. 40  
4.
Odprawa emerytalna dla pracownika-rencisty
str. 42  
5.
Ryczałty i dodatki w wynagrodzeniu urlopowym kierowcy
str. 43  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Członkostwo w spółdzielni w stażu urlopowym
str. 45  
2.
Wymiar urlopu wypoczynkowego po zmianie pracodawcy
str. 46  
3.
Urlop proporcjonalny po okresie niewykonywania pracy w związku z urlopem bezpłatnym
str. 48  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wykazanie okresów nieskładkowych w treści świadectwa pracy
str. 50  
2.
Przechowywanie dokumentów firmowych, w tym związanych z zatrudnieniem pracownika
str. 51  
3.
Aktualizacja płacy minimalnej w dokumentach zatrudnionego cudzoziemca
str. 54  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Powiadomienie pracodawcy o wypadku przy pracy
str. 55  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Umowa o dzieło z własnym pracownikiem bez składek ZUS
str. 57  
2.
Wykazywanie w dokumentach ZUS pracownika z ustalonym prawem do emerytury
str. 58  
3.
Składka na FEP w razie zatrudnienia przy pracy szczególnej emeryta
str. 59  
4.
Nagroda kwartalna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 60  
5.
Wypłata zasiłku chorobowego po śmierci pracownika
str. 60  
6.
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony
str. 61  
7.
Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo
str. 62  
8.
Wartość nagród rzeczowych w podstawie wynagrodzenia za urlop
str. 63  
9.
Wydawanie oraz treść świadectwa pracy
str. 64  
XIII.
Zakończenie stosunku pracy w czasie urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 65   
1.
Ogólne zasady ochrony pracownika korzystającego z urlopów związanych z rodzicielstwem
str. 65  
2.
Przyczyny i warunki wypowiedzenia umowy o pracę
str. 65  
3.
Zwolnienia grupowe w okresie "macierzyństwa"
str. 67  
4.
Zwolnienie dyscyplinarne w trakcie korzystania z uprawnień rodzicielskich
str. 68  
5.
Konsekwencje naruszenia ochrony pracownika wychowującego małe dziecko
str. 69  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Projektowane ułatwienia dla pracodawców związane z zatrudnianiem pracowników
str. 70   
2.
Zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych
str. 71   
3.
Emerytury dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce - informacja ZUS
str. 71   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60