otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 31 (966) z dnia 1.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Komunikaty MF
1.1.
Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.
str. 4  
1.2.
Nieprawidłowe rozliczanie VAT od towarów sprzedawanych w zestawach
str. 4  
2.
Odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Odwrotne obciążenie VAT, gdy sprzedawca stosuje metodę kasową
str. 6  
2.2.
PIT cudzoziemca przebywającego w Polsce powyżej 183 dni
str. 7  
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Planowane uproszczenia dla przedsiębiorców - VAT, podatki dochodowe i rachunkowość
str. 8   
2.
Rada UE o zmianach podatkowych
str. 10   
3.
Określono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2018 r.
str. 11   
4.
Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadził Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie
str. 11   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Zakup usługi transportowej - podatki i ewidencja księgowa
str. 11   
1.1.
Rozliczenie zakupu usługi transportowej dla celów VAT
str. 12  
1.2.
Usługa transportowa a koszty uzyskania przychodów
str. 13  
1.3.
Ewidencja księgowa nabytej usługi transportowej
str. 14  
2.
Import towarów - rozliczenie podatkowe i bilansowe
str. 16   
2.1.
Rozliczenie VAT od importu towarów
str. 16  
2.2.
Rozliczenie importu towarów na gruncie podatku dochodowego
str. 18  
2.3.
Import towaru w ewidencji księgowej
str. 19  
IV.

PODATEK VAT

1.
Czynności wykonywane w ramach kontraktów menedżerskich a VAT - interpretacja ogólna MF
str. 20   
2.
Sposób ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - interpretacja KIS
str. 23   
3.
Interpelacje poselskie w sprawie VAT
3.1.
Rejestracja podatników VAT - weryfikacja zgłoszenia VAT-R
str. 25  
3.2.
VAT od opłat reprograficznych
str. 27  
4.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
4.1.
Sprzedaż usług gastronomicznych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
str. 27  
4.2.
Obowiązek korekty VAT przez dłużnika, gdy transakcja objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia
str. 28  
4.3.
Wykonawstwo zastępcze - udokumentowanie, odliczenie VAT
str. 29  
4.4.
Sprzedaż punktu handlowego - rozliczenie VAT i PIT
str. 31  
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Ujęcie dotacji wolnej od podatku dochodowego w zeznaniu rocznym CIT - interpretacja KIS
str. 33   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Kilka zakupów w danym dniu opłaconych gotówką a CIT/PIT
str. 35  
2.2.
Opłaty za przestoje/niepełne wykorzystanie transportu a koszty uzyskania przychodów
str. 36  
2.3.
Ceny transferowe - obowiązek dokumentacji umowy wspólnego przedsięwzięcia
str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Samochód firmowy wykorzystywany przez menedżera a PIT - interpretacja KIS
str. 41   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy
str. 42  
2.2.
Wynagrodzenie dla wspólnika za powtarzające się świadczenie niepieniężne - źródło przychodu
str. 44  
2.3.
Zaniechane inwestycje a koszty podatkowe
str. 45  
2.4.
Odbiór robót budowlanych etapami a remanent końcowy
str. 46  
2.5.
Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą a rozliczenie PIT w Polsce
str. 47  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku ze zwrotem dotacji - interpretacja KIS
str. 50   
2.
Sprawa amortyzacji pojazdów wykorzystywanych częściowo do celów prywatnych nadal wątpliwa
str. 51   
3.
Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego w 100%
str. 52   
4.
Rozliczenie likwidacji środka trwałego dokonanej przez obcy podmiot
str. 54   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Rozliczenie wynagrodzenia z dzieła wypłaconego wykonawcy po zawarciu umowy o pracę
str. 56   
2.
Zgłaszanie w ZUS umów zlecenia zawieranych w krótkich odstępach czasu
str. 57   
3.
Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego po powrocie z urlopu wychowawczego
str. 58   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Warunki zatrudnienia w ramach umowy absolwenckiej
str. 60   
2.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
str. 61   
3.
Zaświadczenie lekarskie o ciąży a praca przy komputerze
str. 63   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Inwentaryzacja środków trwałych za 2017 r. - kiedy i jak należy jej dokonać
str. 64   
2.
Sprawdzanie dowodów księgowych i ich zakwalifikowanie do ujęcia w ewidencji bilansowej
str. 67   
3.
Ewidencja przyjęcia do magazynu pozostałości poprodukcyjnych
str. 70   
4.
Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości
str. 71   
5.
Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 73   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60