otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 21 (447) z dnia 1.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Czas dla płatnika składek na zapoznanie się z nowymi zasadami rozliczania wpłat
str. 4   
2.
Wyjaśnienia MRPiPS w sprawie niektórych zagadnień z zakresu czasu pracy
2.1.
Odstąpienie od indywidualnego rozkładu czasu pracy
str. 6  
2.2.
Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracownicę w ciąży oraz opiekuna dziecka do 4 lat
str. 7  
2.3.
Dodatek za godziny nadliczbowe po podwyżce wynagrodzenia
str. 7  
3.
Prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop - stanowisko MRPiPS
str. 8   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe dopłat do pobytu dzieci pracownika w żłobku lub w przedszkolu
str. 9  
2.
Składki ZUS i podatek w razie zapewnienia pracownikowi wyżywienia w krajowej podróży służbowej
str. 11  
3.
Opłacanie składki na FGŚP za osobę współpracującą z przedsiębiorcą
str. 13  
4.
Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń należnych osobie uprawnionej po zmarłym pracowniku
str. 15  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
str. 16  
2.
Podleganie ubezpieczeniom w ZUS osoby współpracującej będącej członkiem rady nadzorczej
str. 18  
3.
Ubezpieczenia w ZUS wspólnika wieloosobowej spółki z o.o. zatrudnionego na umowę o pracę
str. 19  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalanie wynagrodzenia wliczanego do podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby
str. 20  
2.
Uwzględnianie nagrody wypłaconej za część roku w podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego
str. 21  
3.
Wysokość zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy
str. 23  
4.
Wartość pieniężna szczepień przeciw grypie w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 24  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek za dni opieki nad chorym dzieckiem dla rodziców pracujących na zmiany
str. 25  
2.
Świadczenia chorobowe dla pracownika, który uległ wypadkowi przy prowadzeniu działalności
str. 27  
3.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego wypłacanego pracownikowi do wysokości świadczenia rodzicielskiego
str. 28  
4.
Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego dla prowadzącego działalność gospodarczą
str. 30  
V.
Emerytury i renty
1.
Wpływ daty zgłoszenia wniosku o emeryturę na jej wysokość
str. 31  
2.
Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach
str. 32  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Obowiązki informacyjne pracodawcy w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika
str. 34  
2.
Jednostronna zmiana miejsca pracy określonego w umowie
str. 36  
3.
Termin zakończenia stosunku pracy, gdy umowa kończy się wcześniej niż wypowiedzenie
str. 37  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Obliczanie wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych w ruchu ciągłym
str. 38  
2.
Potwierdzanie czasu pracy wykazanego w karcie ewidencji
str. 40  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Przyjmowanie prowizji do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
str. 41  
2.
Potrącanie danin publicznoprawnych od przyznanych pracownikowi dodatkowych świadczeń
str. 43  
3.
Odprawa dla pracownika powołanego do terytorialnej służby wojskowej
str. 44  
4.
Termin wypłaty nagrody jubileuszowej nauczycielowi przebywającemu na urlopie zdrowotnym
str. 45  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie uprawnień urlopowych pracownika po "obniżeniu" stopnia niepełnosprawności do lekkiego
str. 46  
2.
Udzielenie urlopu krótko po podjęciu pracy
str. 48  
3.
Pierwszeństwo udzielonego urlopu wypoczynkowego nad zwolnieniem na poszukiwanie pracy
str. 49  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Określenie terminu wypłat wynagrodzeń z tytułu wykonywania umowy zlecenia
str. 50  
2.
Obowiązek posiadania elektronicznej skrzynki podawczej przez bibliotekę
str. 52  
3.
Polecenie pracownikowi podróży służbowej do Austrii
str. 54  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Przechowywanie orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy w aktach osobowych pracownika
str. 56  
2.
Od 1 listopada - posiłki profilaktyczne dla pracujących na otwartej przestrzeni
str. 57  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Wydawanie świadectwa pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy z tego tytułu
str. 58   
1.
Obowiązek wydania świadectwa pracy
str. 58  
2.
Treść świadectwa pracy
str. 59  
3.
Żądanie sprostowania świadectwa pracy
str. 63  
4.
Odszkodowanie z Kodeksu pracy za niewydanie świadectwa
str. 64  
4.1.
Przesłanki roszczenia o odszkodowanie str. 64  
4.2.
Udowodnienie poniesionej szkody str. 64  
4.3.
Wysokość odszkodowania str. 65  
5.
Roszczenia z Kodeksu cywilnego za niewydanie świadectwa
str. 66  
6.
Odpowiedzialność wobec ZUS za wydanie "błędnego" świadectwa
str. 66  
7.
Odpowiedzialność wykroczeniowa za niewydanie świadectwa
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
W dniach 1 i 11 listopada obowiązuje zakaz pracy w handlu
str. 67   
2.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2018 r.
str. 67   
3.
Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w IV kwartale br.
str. 68   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60