otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 17.01.2018 r., godz. 13:33
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 89.378
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Rezerwy oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wybrane zagadnienia

Dodatek nr 14 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

OGÓLNE ZASADY EWIDENCJI I WYCENY REZERW NA ZOBOWIĄZANIA

1.
Definicje zobowiązań i rezerw
str. 2   
2.
Klasyfikacja rezerw na zobowiązania
str. 3   
3.
Podstawowe zasady ewidencji rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 5   
4.
Wycena bilansowa rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 7   
II.

REZERWY KLASYCZNE W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1.
Rezerwa na przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją
str. 10   
2.
Utworzenie rezerwy z tytułu udzielonego poręczenia
str. 14   
3.
Niezapłacone zobowiązanie inwestycyjne zasądzone wyrokiem sądowym - czy utworzyć rezerwę?
str. 17   
4.
Czy w związku z planowaną likwidacją jednostki utworzyć rezerwę na przewidywane koszty tej likwidacji?
str. 19   
5.
Wykorzystanie rezerwy utworzonej na koszty postępowania sądowego
str. 21   
III.

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW W PYTANIACH CZYTELNIKÓW

1.
Rezerwa na przewidywane koszty napraw gwarancyjnych
str. 22   
2.
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i różnica z ponownego oszacowania rezerwy
str. 27   
3.
Rezerwa na nagrody jubileuszowe w jednostce stosującej ewidencję kosztów na kontach zespołu 4
str. 32   
4.
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na premie pracownicze
str. 33   
5.
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
str. 35   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60