otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 21 (453) z dnia 1.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
str. 4   
1.
Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?
str. 4  
II.
Wykorzystywanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych
str. 11   
1.
Zasady zwrotu pracownikowi kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych
str. 11  
2.
Ewidencja księgowa zwrotu pracownikowi kosztów używania pojazdu do celów służbowych w jazdach lokalnych
str. 12  
3.
Koszty używania przez pracownika prywatnego samochodu podczas podróży służbowej
str. 14  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zamiana gruntu zaliczonego do inwestycji na inny składnik aktywów niepieniężnych
str. 16   
1.
Ogólne zasady rozliczania transakcji zamiany
str. 16  
2.
Ujęcie księgowe transakcji zamiany w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 17  
3.
Rozliczenie transakcji zamiany w jednostce niestosującej Krajowych Standardów Rachunkowości
str. 19  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Termin i metoda inwentaryzacji budynków i nieruchomości gruntowych
str. 23   
2.
Uznanie składników majątku za zbiorczy obiekt inwentarzowy zespolony funkcjonalnie
str. 24   
3.
Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu
str. 26   
4.
Kwalifikacja wydatków poniesionych na wymianę części składowej środka trwałego
str. 29   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Metody amortyzacji bilansowej
str. 31   
1.
Regulacje dotyczące wyboru metody amortyzacji określone w ustawie o rachunkowości oraz KSR nr 11
str. 31  
2.
Metoda liniowa polegająca na równomiernym rozłożeniu w czasie wartości środka trwałego
str. 32  
3.
Metoda degresywna określana jako metoda amortyzacji przyspieszonej lub malejącej
str. 33  
4.
Metoda naturalna określona jako metoda jednostek produkcji lub zróżnicowanego odpisu
str. 37  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej
str. 39   
2.
Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w instytucji kultury
str. 40   
3.
Klasyfikacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej
str. 41   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część V
str. 42   
1.
Definicja ceny transakcyjnej
str. 42  
2.
Szacowanie kwoty przychodu, gdy wynagrodzenie zawiera elementy zmienne
str. 42  
3.
Wyodrębnienie istotnego elementu finansowania w umowie z klientem
str. 47  
4.
Ustalenie przychodu, gdy umowa przewiduje wynagrodzenie w formie innej niż pieniężna
str. 48  
5.
Ujęcie wynagrodzenia należnego klientowi jako obniżenie przychodów
str. 49  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Części zamienne wydane do zużycia bezpośrednio po zakupie z pominięciem magazynu
str. 50  
2.
Uproszczenia dotyczące kontroli dowodów księgowych
str. 50  
3.
Prezentacja w bilansie środków zgromadzonych na rachunku powierniczym dewelopera
str. 51  
4.
Koszty remontu środka trwałego uszkodzonego podczas wichury
str. 51  
5.
Klasyfikacja wydatków z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego przez gminę na inwestycję
str. 52  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Udokumentowanie i ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanego rabatu pośredniego
str. 52  
2.
Sporządzenie sprawozdania finansowego według załącznika nr 5, bez zgody organu zatwierdzającego
str. 55  
3.
Kurs waluty zastosowany do wyceny zwrotu zawyżonej opłaty za przelew zagraniczny
str. 55  
4.
Ewidencja faktury dokumentującej zakup usług pozycjonowania strony internetowej
str. 56  
5.
Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o.
str. 57  
6.
Moment ujęcia w księgach przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy
str. 57  
7.
Rozliczenie wartości ustalonych na dzień bilansowy usług w toku w księgach roku następnego
str. 58  
8.
Niezafakturowane koszty usług marketingowych
str. 59  
9.
Koszty ubezpieczenia dotyczącego ryzyk budowlanych w księgach rachunkowych dewelopera
str. 60  
10.
Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych
str. 62  
11.
Zwrot materiałów o niewłaściwej jakości z produkcji do magazynu
str. 64  
12.
Warunki niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą niższego szczebla
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60