otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 20 (452) z dnia 20.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Limity na 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT
str. 4   
1.1.
Status małego podatnika
str. 4  
1.2.
Jednorazowa amortyzacja
str. 4  
1.3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla celów opodatkowania PIT
str. 5  
1.4.
Opłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
str. 5  
2.
Obciążanie kosztów podatkowych nieściągalnymi wierzytelnościami
str. 6   
2.1.
Zaświadczenie o nieściągalności uzyskane z zagranicy
str. 7  
2.2.
Moment potrącenia kosztu
str. 8  
2.3.
Egzekucja części lub jednej z kilku należności
str. 9  
2.4.
Koszt podatkowy w kwocie brutto czy netto?
str. 11  
3.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
3.1.
Prawo do wykorzystania dwóch limitów jednorazowej amortyzacji
str. 12  
3.2.
Obowiązki informacyjne płatnika w związku z umowami zlecenia zawartymi z obcokrajowcami
str. 13  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Zaniechanie poboru CIT od dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
str. 14   
2.
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej
str. 14   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Wydatek na poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego na potrzeby firmy
str. 15   
2.
Duplikat faktury dokumentujący poniesienie kosztu w ubiegłym roku
str. 16   
3.
Opłaty sądowe jako koszty uzyskania przychodów
str. 17   
4.
Kara pieniężna nakładana w trybie postępowania administracyjnego
str. 18   
5.
Wartość jednorazowej transakcji przy umowach na czas nieokreślony
str. 19   
6.
Opłata notarialna i PCC przy zakupie wierzytelności
str. 21   
6.1.
Przychód podatkowy po stronie nabywcy wierzytelności
str. 21  
6.2.
Ogólne zasady zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych
str. 22  
6.3.
Moment potrącalności wydatku
str. 22  
7.
Koszty posiłków i noclegów zapewnianych kontrahentom - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 24   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia osoby zatrudnionej na umowę o pracę i umowę zlecenia
str. 26   
1.1.
Opodatkowanie przychodu
str. 26  
1.2.
Oskładkowanie należności
str. 27  
2.
Moment poboru zryczałtowanego podatku od odsetek od pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej udziałowca
str. 28   
3.
Terminowo pobrana zaliczka na podatek, ale wpłacona do urzędu skarbowego z opóźnieniem a wynagrodzenie płatnika
str. 29   
4.
Umorzenie odsetek za zwłokę w regulowaniu zobowiązań, które nie mają związku z działalnością gospodarczą dłużnika
str. 30   
5.
Nagrody o charakterze symbolicznym nie są przychodem u osób je otrzymujących - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 32   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Jak ustalić wartość początkową licencji na program komputerowy?
1.1.
Koszty wdrożenia programu komputerowego
str. 33  
1.2.
Koszty szkolenia pracowników
str. 34  
1.3.
Ulepszenie programu komputerowego
str. 35  
1.4.
Rozpoczęcie amortyzacji
str. 36  
2.
Zasady zwiększania wartości początkowej ulepszonego środka trwałego
2.1.
Wydatek na modernizację
str. 37  
2.2.
Nabycie części składowej lub peryferyjnej
str. 38  
3.
Koszty z tytułu amortyzacji środków trwałych częściowo sfinansowanych z ZFRON - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 39   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat podatkowych
str. 41   
1.1.
Zasady ewidencji kosztów w podatkowej księdze
str. 41  
1.2.
Koszt polisy
str. 41  
2.
Umowa leasingu konsumenckiego na samochód
str. 43   
3.
Kwestia zawarcia umowy najmu pomiędzy małżonkami prowadzącymi odrębne działalności gospodarcze
str. 45   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Podatek u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz zagranicznej spółki
str. 47   
1.1.
Podatek w wysokości 20% przychodu
str. 47  
1.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
str. 47  
1.3.
Pobór podatku i obowiązki informacyjne
str. 48  
1.4.
Przypisanie należności licencyjnych zakładowi
str. 49  
2.
Zasady opodatkowania przychodów zagranicznych nauczycieli i pracowników naukowych
str. 49   
3.
Należności płacone zagranicznemu kontrahentowi z tytułu najmu komputera - wyrok NSA
str. 50   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Darowizna przekazana na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych
str. 52   
2.
Dochód służący utrzymaniu zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej bez podatku CIT - interpretacja organu podatkowego
str. 55   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Podwyższenie kosztów nabycia (wytworzenia) przy sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych
str. 57   
2.
Błąd w rozliczeniu składek ZUS a korekta zeznania i odsetki
str. 60   
3.
Rozliczanie straty z najmu możliwe tylko w ramach tego samego źródła przychodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 61   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Przychody organizacji pozarządowej nieodpłatnie korzystającej z lokalu
str. 63   
2.
Wydatek poniesiony za inną osobę
str. 63   
3.
Czy w związku z przekształceniem zespołu szkół w szkołę podstawową należy złożyć CIT-8?
str. 64   
4.
Podstawa stosowania podwyższonych kosztów pracowniczych
str. 65   
5.
Kara za błędy w dokumentacji
str. 66   
6.
Wybór ryczałtu dla przychodów z prywatnego najmu
str. 66   
XI.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LISTOPAD 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60