otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.04.2018 r., godz. 12:08
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 77.603
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Inwentaryzacja aktywów i pasywów w 2017 r.

Dodatek nr 13 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
I.

ZASADY ORGANIZACJI INWENTARYZACJI

1.
Możliwość stosowania stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
str. 2   
2.
Cel przeprowadzenia inwentaryzacji
str. 3   
3.
Terminy rozpoczęcia i metody inwentaryzacji
str. 4   
4.
Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg inwentaryzacji
str. 6   
5.
Dokumentacja związana z przebiegiem inwentaryzacji
str. 7   
6.
Przeprowadzenie inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny
str. 11   
II.

INWENTARYZACJA AKTYWÓW TRWAŁYCH I OBROTOWYCH

1.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych
str. 12   
2.
Inwentaryzacja środków trwałych w budowie
str. 14   
3.
Weryfikacja w księgach rachunkowych wartości niematerialnych i prawnych
str. 15   
4.
Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury?
str. 16   
5.
Ustalenie stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy
str. 17   
6.
Data spisu z natury materiałów odpisanych w koszty na dzień ich zakupu
str. 18   
7.
Spis zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów obcych
str. 19   
III.

INWENTARYZACJA POZOSTAŁYCH AKTYWÓW I PASYWÓW

1.
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
str. 20   
2.
Jaką metodą inwentaryzuje się pożyczki udzielone ze środków ZFŚS?
str. 22   
3.
Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki
str. 22   
4.
Spis z natury środków pieniężnych znajdujących się w kasie jednostki
str. 23   
5.
Inwentaryzacja rozrachunków publicznoprawnych
str. 25   
6.
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
str. 25   
IV.

ROZLICZENIE RÓŻNIC INWENTARYZACYJNYCH

1.
Ustalenie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
str. 26   
2.
Nadwyżki materiałów ujawnione w toku spisu z natury
str. 29   
3.
Nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
str. 30   
4.
Niedobór gotówki w kasie
str. 33   
5.
Niedobór zawiniony towarów ujętych w cenach sprzedaży brutto
str. 34   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60