otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Nr 29 (964) z dnia 10.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych


pokaż fragmenty artykułów
I.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Czy można korzystać z dwóch limitów jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 4   
II.

INFORMACJE O NOWYCH PRZEPISACH

1.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
str. 5   
2.
Modyfikacja projektu w zakresie publikacji danych największych podatników CIT
str. 5   
III.

ZAGADNIENIA OPRACOWANE KOMPLEKSOWO

1.
Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów - wybrane zagadnienia
str. 6   
1.1.
Ustawowy brak prawa do odliczenia VAT naliczonego
str. 6  
1.2.
VAT należny od prezentów przekazanych kontrahentom
str. 8  
1.3.
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej
str. 9  
1.4.
Roczna korekta VAT naliczonego
str. 10  
2.
Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej - podatki i ewidencja księgowa
str. 12   
2.1.
Regulacje Kodeksu spółek handlowych
str. 12  
2.2.
Skutki w PIT zwrotu części wniesionego wkładu
str. 13  
2.3.
Zmniejszenie udziału kapitałowego a VAT
str. 16  
2.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki osobowej zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika
str. 17  
IV.

PODATEK VAT

1.
Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez współwłaścicieli nieruchomości - interpretacja KIS
str. 17   
2.
Elementy faktury wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT
str. 19   
3.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
3.1.
Ulga na złe długi - czy obowiązki wierzyciela ulegają przedawnieniu?
str. 21  
3.2.
Rezygnacja z rozliczania VAT a korekta odliczonego VAT od zakupu składników majątku lub leasingu
str. 24  
3.3.
Sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta unijnego, który nie podał numeru VAT UE - jaka stawka VAT?
str. 25  
3.4.
Zwrot towaru bez otrzymania faktury korygującej
str. 27  
3.5.
Stawka VAT na wynajem gruntu dla mieszkańca budynku
str. 29  
4.
Zwolnienie z VAT przewidziane dla niezależnej grupy osób - wyrok TSUE
str. 30   
V.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Wydatki opłacone przez inny podmiot nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS
str. 32   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Przedawnienie zobowiązania do zapłaty odsetek kapitałowych od pożyczki
str. 33  
2.2.
Rekompensata otrzymana od banku a przychód podatkowy
str. 35  
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
str. 36  
3.2.
Zaniechana inwestycja a koszty uzyskania przychodów
str. 37  
3.3.
Wydatki sfinansowane dotacją wolną od podatku dochodowego
str. 38  
3.4.
Spółki z o.o. powiązane osobą prezesa zarządu
str. 39  
VI.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

1.
Zapłata otrzymana za prace wykonane etapami jest przychodem podatkowym - interpretacja KIS
str. 40   
2.
Odpowiedzi na pytania Czytelników
2.1.
Działalność gospodarcza i najem prywatny
str. 41  
2.2.
Ewidencjonowanie kosztu wytworzenia środka trwałego przez prowadzących podatkową księgę
str. 43  
2.3.
Wsparcie ze środków unijnych a zwolnienie podatkowe
str. 44  
2.4.
Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika
str. 45  
2.5.
Skierowanie pracownika na studia doktoranckie - zwolnienie z podatku i koszty w firmie
str. 48  
VII.

ŚRODKI TRWAŁE

1.
Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS
str. 51   
2.
Wynajem pomieszczeń zastępczych podczas przebudowy budynku
str. 53   
3.
Wydatki poniesione na relokację środka trwałego
str. 53   
4.
Koszt prac poprawkowych dokonanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
str. 55   
VIII.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

1.
Składka na FGŚP za osoby spokrewnione/spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowisko MRPiPS i ZUS
str. 56   
2.
Składka na FP za pracę przez niepełny miesiąc
str. 57   
3.
W 2018 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia dla niań
str. 58   
4.
Ryczałt za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 59   
IX.

PRAWO PRACY

1.
Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy
str. 60   
2.
Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?
str. 62   
3.
Przy świadczeniu urlopowym nieważny dochód na członka rodziny
str. 63   
X.

RACHUNKOWOŚĆ

1.
Umowy o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r. - w pytaniach Czytelników
str. 64   
1.1.
Kolejna umowa z dotychczasowym audytorem
str. 65  
1.2.
Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego
str. 66  
1.3.
Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?
str. 67  
2.
Korekta podatku CIT dokonana w 2017 r. a dotycząca 2016 r.
str. 68   
3.
Ewidencja wypłaty zapomogi ze środków obrotowych
str. 69   
4.
Prowadzenie magazynu w walucie obcej
str. 71   
5.
Inwentaryzacja ciągła i zdawczo-odbiorcza
str. 72   
6.
Koszty wykonania usługi sprzedanej w kolejnym miesiącu (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)
str. 74   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60