otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 20 (446) z dnia 10.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Składka na FGŚP za wrzesień br. za osoby spokrewnione i spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowiska resortu pracy i ZUS.
str. 4   
2.
Zdaniem resortu pracy drugą ratę odpisu na ZFŚS należało przekazać do 30 września 2017 r.
str. 5   
3.
Skutki podwyższenia - od 1 stycznia 2018 r. - minimalnego wynagrodzenia za pracę
str. 6   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Kwestia obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, gdy pracownik przez część miesiąca chorował - nadal nierozstrzygnięta
str. 9  
2.
Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości składkowych
str. 10  
3.
Refundacja z PFRON składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe niepełnosprawnego przedsiębiorcy
str. 11  
4.
Składka wypadkowa w razie przejęcia spółki przez inny podmiot
str. 13  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Ubiór służbowy w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
str. 14  
2.
Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zastępstwa sądowego w podstawie wymiaru składek ZUS
str. 15  
3.
Oskładkowanie odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wynikającego z kontraktu menedżerskiego
str. 16  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uzupełnianie wynagrodzenia określonego w stałej i zmiennej wysokości
str. 18  
2.
Zasady ustalania świadczenia chorobowego po wypłacie nagrody za kolejny rok
str. 20  
3.
Wysokość wynagrodzenia chorobowego w razie obniżenia wymiaru czasu pracy po urlopie wychowawczym
str. 21  
4.
Obliczanie świadczeń chorobowych dla nauczycieli gimnazjów po przekształceniu ich w szkoły podstawowe
str. 23  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Ustalenie okresu wypłaty zasiłku, gdy pracownik nie stawił się na wezwanie lekarza orzecznika ZUS
str. 24  
2.
Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy, który zachorował w okresie wyczekiwania
str. 25  
3.
Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych
str. 27  
V.
Emerytury i renty
1.
Zamiana renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego
str. 28  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Obowiązki i prawa pracodawcy wobec pracownika porzucającego pracę
str. 29  
2.
Czy przyczyną wypowiedzenia może być zdarzenie, które ma dopiero wystąpić?
str. 31  
3.
Warunki pracy po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 33  
4.
Zwolnienie nauczyciela będącego działaczem związkowym
str. 34  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Wymiar czasu pracy w 2018 r.
str. 36  
2.
Wyznaczanie dnia wolnego za 11 listopada br. - "Narodowe Święto Niepodległości" dla pracujących od poniedziałku do piątku
str. 38  
3.
Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy
str. 39  
4.
W nocy z 28 na 29 października br. dłuższa praca w związku z przejściem z czasu letniego na zimowy
str. 40  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Premia uznaniowa w wynagrodzeniu za pracę nadliczbową na podstawie decyzji pracodawcy
str. 41  
2.
Skutki nabycia prawa do dodatku stażowego w trakcie urlopu macierzyńskiego
str. 42  
3.
Odprawa emerytalna dla nauczyciela zwalnianego z przyczyn organizacyjnych
str. 44  
4.
Przedawnienie prawa do odprawy emerytalnej pracownika samorządowego
str. 47  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Ustalanie dochodu pracownika i członków jego rodziny dla celów funduszu socjalnego
str. 48  
2.
Przechowywanie w dokumentacji osobowej pracownika aktu urodzenia dziecka
str. 50  
3.
Dokumentowanie niekaralności pracowników samorządowych
str. 51  
4.
Odpowiedzialność materialna pracownika za popełniony błąd prowadzący do zawyżenia wynagrodzenia
str. 52  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Wyposażenie stanowiska pracy przy komputerze w specjalistyczny fotel
str. 54  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Zgłoszenie zleceniobiorcy do ubezpieczeń w ZUS
str. 56  
2.
Wypłata zasiłku opiekuńczego w razie zatrudnienia u dwóch pracodawców
str. 57  
3.
Sposób liczenia okresu zasiłkowego przy różnych chorobach i możliwość rozwiązania stosunku pracy
str. 58  
4.
Termin rozpoczęcia pracy
str. 58  
5.
Urlop okolicznościowy na pogrzeb dziecka w czasie urlopu macierzyńskiego
str. 59  
6.
Wpływ lunchu na wysokość diety
str. 60  
7.
Koszty badania profilaktycznego w razie niepodjęcia zatrudnienia przez kandydata do pracy
str. 60  
XII.
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.
str. 61   
1.
Zakres zmian w zatrudnianiu cudzoziemców
str. 61  
2.
Praca krótkoterminowa cudzoziemca na podstawie oświadczenia
str. 61  
3.
Praca sezonowa cudzoziemca
str. 63  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Propozycje dotyczące możliwości przetwarzania danych biometrycznych pracownika
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60