otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 96.773
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Poradnik VAT  »  Nr 19 (451) z dnia 10.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
PV
Szczegółowy spis treści
pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Podzielona płatność podatku VAT od 1 kwietnia 2018 r.
str. 4   
B.

OBRÓT KRAJOWY

II.
Zasady należytej staranności w VAT - do końca października powstanie kodeks dobrych praktyk
str. 6   
III.
Konsekwencje posługiwania się "pustymi" fakturami
str. 7   
1.
Błędnie określony obowiązek podatkowy
str. 7  
2.
Korekta podatku VAT u nabywcy otrzymującego pustą fakturę
str. 9  
3.
Sankcje z tytułu posługiwania się pustymi fakturami
str. 9  
4.
Zakup kontrolowany jako nowe rozwiązanie pozwalające na zwalczanie wyłudzeń podatku VAT
str. 10  
IV.
Sprzedaż nieruchomości w pytaniach Czytelników
str. 11   
1.
Pierwsze zasiedlenie nadal przedmiotem sporu
str. 11  
2.
Kiedy przysługuje zwolnienie z VAT przy sprzedaży budynku lub jego części?
str. 12  
3.
Nieruchomość stanowiąca towar handlowy
str. 14  
V.
Problemy z opodatkowaniem usług twórców i artystów
str. 15   
1.
Przeniesienie praw autorskich - ustalenie stawki VAT
str. 15  
2.
Stanowisko organów podatkowych
str. 16  
VI.
Zasady odliczania VAT od zakupów firmowych - pytania i odpowiedzi
str. 18   
1.
Zakup części do samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności mieszanej
str. 18  
2.
Odliczenie VAT z faktury dokumentującej zakup okularów
str. 19  
3.
Przejazd pracownika koleją a prawo do odliczenia VAT od wydatków na bilety PKP
str. 20  
4.
Wydatki na usługi gastronomiczne
str. 20  
5.
Spotkanie integracyjne dla pracowników firmy
str. 21  
6.
Prawo do odliczenia VAT od zakupu odzieży roboczej
str. 21  
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprzedaż samochodu a utrata prawa do zwolnienia z VAT
str. 22  
2.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy zaliczce
str. 22  
3.
Sposób opodatkowania VAT sprzedaży elektroniki
str. 23  
4.
Towary wykazane w spisie z natury
str. 23  
5.
Prawo do odliczenia VAT przy zakupie ciągnika
str. 24  
C.

KASY REJESTRUJĄCE

VIII.
Podatnicy będą musieli wymienić kasy fiskalne - projekt zmian do ustawy o VAT
str. 25   
1.
Kasy fiskalne on-line
str. 25  
2.
Wyższa ulga na zakup nowych kas rejestrujących
str. 27  
IX.
Ewidencjonowanie w kasie usług w zakresie opieki medycznej
str. 27   
1.
Usługi świadczone przez lekarzy a obowiązek przesyłania JPK_VAT
str. 27  
2.
Świadczenie usług medycznych przez podmiot leczniczy
str. 28  
3.
Wykonywanie usług w zakresie medycyny pracy
str. 29  
4.
Usługi fizjoterapeutyczne
str. 30  
X.
Czytelnicy pytają
1.
Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży e-papierosów
str. 31  
2.
Kasa rejestrująca w klubie sportowym
str. 32  
D.

OBRÓT Z ZAGRANICĄ

XI.
Dostawa z montażem jako szczególny rodzaj transakcji
str. 34   
1.
Miejsce opodatkowania
str. 34  
2.
Obowiązek podatkowy i odliczenie podatku naliczonego
str. 35  
3.
Fakturowanie dostawy towarów wraz z montażem
str. 36  
4.
Pośrednictwo w dostawie montowanych towarów
str. 36  
XII.
Dostawy łańcuchowe w pytaniach Czytelników
str. 37   
1.
Transakcja eksportowa w łańcuchu dostaw
str. 38  
2.
Dostawa wielostronna z udziałem dwóch polskich podmiotów
str. 39  
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Faktura wystawiona przez polską firmę, za usługi transportowe wykonane przez unijnego podatnika
str. 40  
2.
Rozliczenie zakupu i dodatkowych kosztów związanych z nabyciem towarów w innym państwie UE
str. 42  
3.
Sprzedaż towarów w magazynie położonym na terytorium kraju
str. 44  
E.

PORADY I KOMENTARZE

XIV.
Przywrócenie rejestracji czynnego podatnika VAT
str. 45   
1.
Odmowa rejestracji przez organ podatkowy
str. 45  
2.
Przesłanki wykreślenia podatnika z rejestru VAT
str. 45  
3.
Kiedy możliwe jest przywrócenie rejestracji podatnika?
str. 46  
F.

VAT OD PODSTAW

XV.
Zapłata należności za towar i usługę a prawo do odliczenia VAT naliczonego
str. 48   
1.
Warunki skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego
str. 48  
2.
Konsekwencje braku zapłaty za towar/usługę
str. 49  
3.
Skutki udziału w nielegalnej transakcji
str. 50  
G.

WZORY PISM I FORMULARZY

XVI.
Likwidacja działalności gospodarczej - obowiązek złożenia formularza VAT-Z
str. 51   
1.
Jak wypełnić druk VAT-Z?
str. 52  
2.
Termin złożenia formularza VAT-Z
str. 53  
H.

PODATEK AKCYZOWY

XVII.
Jak uzyskać zezwolenie na wyprowadzenie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego?
str. 55   
1.
Wymogi formalne niezbędne do ubiegania się o zezwolenie wyprowadzenia
str. 55  
2.
Wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia
str. 56  
3.
Obowiązki informacyjne podatników akcyzy
str. 57  
I.

VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.
Brak faktury zaliczkowej a prawo do odliczenia
str. 58   
2.
Stawka VAT na najem i podnajem lokalu mieszkalnego
str. 59   
3.
Wykazywanie zakupów w deklaracji VAT
str. 60   
4.
Czy opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i wyżywienie podlega ustawie o VAT?
str. 61   
5.
Data sprzedaży na fakturze zbiorczej
str. 63   
6.
Podstawa opodatkowania VAT a podatek od nieruchomości
str. 63   
7.
Obniżona stawka VAT na produkty spożywcze
str. 64   
8.
Materiały zużyte do wykonania usługi budowlanej
str. 65   
J.

ZMIANY W PRZEPISACH

XIII.
Kronika legislacyjna
1.
Rozporządzenie w sprawie deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego
str. 67  
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60