otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 19 (451) z dnia 1.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Podatkowe rozliczenie przychodu ze stosunku pracy
str. 4   
1.1.
Definicja przychodu i koszty jego uzyskania
str. 4  
1.2.
Składki na ubezpieczenia społeczne
str. 7  
1.3.
Stawka podatku i kwota zmniejszająca
str. 7  
1.4.
Oświadczenia mające wpływ na wysokość zaliczki na podatek oraz stosowanie kwoty zmniejszającej
str. 8  
1.5.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne i jej ograniczanie do wysokości zaliczki na podatek
str. 11  
2.
Przeliczanie kosztów zagranicznej podróży dokumentowanych paragonami - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
str. 12   
II.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych
str. 13   
1.1.
Straty w środkach trwałych
str. 13  
1.2.
Straty w środkach obrotowych
str. 14  
2.
Moment powstania przychodu z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości zabezpieczonej zadatkiem
str. 14   
3.
Czy wydatki na rzecz adwokata reprezentującego pracownika są kosztem podatkowym jego pracodawcy?
str. 16   
4.
Rozliczanie kosztów używania samochodu osobowego napędzanego elektrycznie a ewidencja przebiegu pojazdu
str. 17   
5.
Koszty podróży przedstawiciela handlowego do siedziby firmy
str. 18   
5.1.
Podróż służbowa pracownika
str. 18  
5.2.
Koszty uzyskania przychodów pracodawcy
str. 19  
6.
Zwrot równowartości składek AC w przychodach leasingodawcy
str. 20   
7.
Odszkodowanie wypłacane pracownikowi za powstrzymanie się od podejmowania działalności konkurencyjnej
str. 21   
8.
Wydatki na występy artystyczne i na rzecz osób towarzyszących nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA
str. 22   
9.
Dla zobowiązań w walucie obcej regulowanych z rachunku walutowego przyjmuje się średni kurs NBP - interpretacja organu podatkowego
str. 24   
III.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Sfinansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie
str. 25   
2.
Wypłata w jednym dniu różnych należności wynikających ze stosunku pracy
str. 26   
3.
Koszty i kwota zmniejszająca podatek u pracownika przebywającego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim
str. 28   
4.
Opodatkowanie wynagrodzenia z umowy zlecenia płatnego według stawki godzinowej
str. 29   
5.
Określenie wartości nagrody rzeczowej przekazanej pracownikowi
str. 30   
6.
Świadczenia dla oddelegowanych pracowników są opodatkowane - wyrok WSA
str. 31   
7.
Podatek według 70% stawki nie tylko od odprawy/ odszkodowania dla członka zarządu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 32   
IV.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce niebędącej osobą prawną
str. 34   
2.
Odłączenie części składowej lub peryferyjnej
str. 36   
2.1.
Wartość początkowa środka trwałego, od którego odłączono część składową lub peryferyjną
str. 36  
2.2.
Wartość początkowa odłączanego elementu
str. 37  
3.
Lokal użytkowany przez przyszłego nabywcę
str. 39   
V.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
O czym powinien wiedzieć przedsiębiorca zawieszający działalność prowadzoną sezonowo?
str. 40   
1.1.
Uwagi ogólne o zawieszeniu działalności
str. 40  
1.2.
Od kiedy zawieszenie działalności wywiera skutki na gruncie podatkowym?
str. 41  
1.3.
Zwolnienie z płacenia podatku (zaliczek)
str. 41  
1.4.
Wymóg złożenia zeznania podatkowego
str. 42  
1.5.
Opodatkowanie dochodów wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci
str. 43  
1.6.
Prowadzenie ksiąg podatkowych w okresie zawieszenia działalności
str. 43  
1.7.
Forma opodatkowania po wznowieniu działalności
str. 43  
2.
Rozliczenie zbycia lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności przez jednego z małżonków
str. 44   
3.
Zawiadomienie o prowadzeniu podatkowej księgi jest skuteczne mimo naruszenia terminu jego złożenia - wyrok WSA
str. 45   
VI.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. a podatek u źródła
str. 47   
2.
Karne odsetki z tytułu nieterminowych płatności wypłacane zagranicznemu kontrahentowi
str. 48   
3.
Opodatkowanie zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej
str. 49   
4.
Certyfikat rezydencji podatkowej w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 51   
VII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Odliczenie wydatków na internet przez podatnika uprawnionego do zniżki
str. 52   
2.
Dochody z prowadzenia szkoły wolne od podatku
str. 53   
3.
Świadczenia otrzymywane z zagranicznego funduszu emerytalnego
str. 54   
4.
Materiały na wytworzenie dzieła można odliczyć w ramach ulgi B+R - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 55   
VIII.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
str. 57   
2.
Powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi
str. 58   
3.
Zwolnienie z CIT przychodów z dzierżawy gruntów rolnych
str. 60   
4.
Obowiązek podatkowy i ustalenie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - w świetle orzecznictwa
str. 61   
4.1.
Sprzedaż odziedziczonej nieruchomości w wykonaniu umowy przedwstępnej zawartej przez spadkodawcę
str. 61  
4.2.
Wartość zapisu testamentowego to koszt odpłatnego zbycia odziedziczonej nieruchomości
str. 62  
IX.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Wydatki poniesione w związku z odwołaną podróżą służbową
str. 64   
2.
Data powstania przychodu przy sprzedaży vouchera
str. 64   
3.
Wartość transakcji do limitu 15.000 zł - netto czy brutto?
str. 65   
4.
Ujęcie w kosztach opłaty za nieterminową spłatę kredytu
str. 66   
5.
Moment zaliczenia do kosztów wydatków na opłaty sądowe i upoważnienie dla prawnika
str. 66   
6.
Zaliczenie do kosztów środków wpłaconych po terminie na wyodrębniony rachunek ZFŚS
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60