otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 19 (445) z dnia 1.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Ubezpieczenia z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego w razie podjęcia umowy zlecenia
str. 4  
2.
Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe przedsiębiorcy po ustaleniu prawa do emerytury
str. 6  
3.
Tytuł do ubezpieczenia w ZUS wspólnika spółki z o.o. po wykupieniu wszystkich jej udziałów
str. 8  
4.
Czy ubezpieczyć w ZUS prokurenta spółki?
str. 9  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Szczepienia przeciw grypie w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
str. 10  
2.
Podstawa wymiaru składek pracownika delegowanego do pracy za granicę
str. 11  
3.
Oskładkowanie i opodatkowanie dodatku za rozłąkę wypłacanego zleceniobiorcy
str. 13  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Uznaniowa premia roczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 14  
2.
Świadczenia chorobowe dla pracowników tymczasowych
str. 16  
3.
Wysokość zasiłku chorobowego dla osoby współpracującej z przedsiębiorcą po zmianie tytułu ubezpieczenia chorobowego
str. 18  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu
str. 19  
2.
Nowe druki wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A i Z-15B
str. 20  
3.
Błąd lekarza w wystawionym elektronicznie zwolnieniu lekarskim pracownika
str. 22  
4.
Zasiłek macierzyński po poronieniu ciąży
str. 23  
V.
Emerytury i renty
1.
Przeliczenie emerytury w związku z obniżeniem wieku emerytalnego
str. 24  
2.
Wcześniejsza emerytura dla osoby wykonującej pracę w szczególnych warunkach
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Limit umów na czas określony z uwzględnieniem okresu obowiązywania ustawy antykryzysowej
str. 28  
2.
Przeniesienie pracownika do innego zakładu pracy na podstawie porozumienia pracodawców
str. 29  
3.
Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym
str. 32  
4.
Ważność umowy o pracę zawartej z prezesem spółki z o.o.
str. 33  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Kompensata pracy pozarozkładowej
str. 34  
2.
Prawo do odprawy, gdy pracownik osiągnie wiek emerytalny po rozwiązaniu umowy o pracę
str. 36  
3.
Płaca minimalna kierowcy wykonującego przewozy na potrzeby własne do Niemiec
str. 37  
4.
Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania premii motywacyjnej obok uznaniowej
str. 38  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu w pierwszym roku zatrudnienia
str. 40  
2.
Warunki odmowy udzielenia pracownikowi urlopu w trybie tzw. na żądanie
str. 42  
3.
Rezygnacja z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu
str. 43  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Kwalifikowanie krótkich wyjazdów do podróży służbowych
str. 45  
2.
Zaliczenie do stażu pracy okresu przymusowego zesłania i deportacji w ZSRR
str. 46  
3.
Poręczenie przez osobę trzecią za przyszłe zobowiązania pracownika
str. 47  
4.
Charakter wolnego udzielonego cudzoziemcowi zatrudnionemu w Polsce na wyjazd do kraju ojczystego
str. 49  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Przechowywanie w aktach pracowniczych skierowań na badania profilaktyczne
str. 51  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Właściwe ustawodawstwo dla prowadzącego działalność w państwie członkowskim UE/EOG
str. 53   
1.
Zasady ogólne
str. 53  
2.
Działalność na własny rachunek wykonywana w jednym państwie członkowskim
str. 53  
3.
Praca na własny rachunek wykonywana w dwóch lub kilku państwach członkowskich
str. 54  
4.
Praca na własny rachunek i praca najemna
str. 55  
5.
Przeniesienie działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego
str. 56  
XII.
Podstawa wymiaru zasiłków pracowników oddelegowanych do pracy za granicą
str. 58   
1.
Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
str. 58  
2.
Przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe pracowników oddelegowanych
str. 58  
3.
Szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych pracowników oddelegowanych
str. 60  
4.
Najniższa podstawa wymiaru zasiłków dla pracowników oddelegowanych
str. 63  
5.
Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 dla pracownika oddelegowanego, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
W 2018 r. wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę i stawka godzinowa z umowy zlecenia oraz umowy o świadczenie usług
str. 65   
2.
Aktualny formularz INF-O-PP w SODiR - informacja PFRON
str. 65   
3.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w IV kwartale 2017 r. nie podlega waloryzacji
str. 66   
4.
Podstawa wymiaru zasiłków dla nauczycieli i pracowników byłych gimnazjów - informacja ZUS
str. 67   
5.
Świadczenia chorobowe dla byłych pracowników ARR oraz ANR od 1 września 2017 r. - informacja ZUS
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60