otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 18 (450) z dnia 20.09.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Podmioty powiązane w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym
str. 4   
1.1.
Definicja pojęcia "podmioty powiązane"
str. 4  
1.2.
Powiązania kapitałowe
str. 5  
1.3.
Inne rodzaje powiązań
str. 7  
1.4.
Interpelacja poselska w sprawie podmiotów powiązanych
str. 9  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Nowelizacja przepisów ustawy o PIT w zakresie stypendiów korzystających ze zwolnienia od podatku
str. 10   
2.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwolnione od CIT
str. 10   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Skutki podatkowe wykupywania przez firmy polis ubezpieczeniowych dla członków zarządu oraz pracowników
1.1.
Ubezpieczenie członków zarządu
str. 11  
1.2.
Ubezpieczenie pracowników
str. 12  
2.
Wydatki pokryte dotacją zwolnioną od podatku są wykluczone z kosztów uzyskania przychodów
str. 15   
3.
Regulowanie firmowych zobowiązań z osobistego rachunku bankowego
str. 16   
4.
Moment skorygowania kosztów z tytułu nadpłaconych składek
str. 17   
5.
Koszt podatkowy przy faktoringu odwrotnym
str. 18   
6.
Nieściągalność każdej wierzytelności powinna być udokumentowana odrębnie - wyrok NSA
str. 20   
7.
Wydatki na urządzenie sauny dla pracowników mogą obciążać koszty podatkowe przedsiębiorcy - interpretacja organu podatkowego
str. 22   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Wysokość kwoty zmniejszającej podatek stosowanej przez płatnika
str. 23   
2.
Nienależne potrącenie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów
str. 24   
3.
Szkolenie członków rady nadzorczej a przychód w rozumieniu ustawy o PIT
str. 25   
3.1.
Powstanie przychodu podatkowego z nieodpłatnych świadczeń
str. 25  
3.2.
Składki ZUS
str. 26  
3.3.
Skutki zapłaty podatku i składek ZUS za członka rady nadzorczej
str. 26  
4.
Bezpłatne korzystanie przez pracowników z zakładowego parkingu
str. 27   
5.
Podatek od zapomogi udzielonej klientowi
str. 28   
6.
Wydatki na paliwo do aut służbowych używanych prywatnie przez pracowników to dodatkowy przychód - interpretacja organu podatkowego
str. 29   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Jednorazowa amortyzacja według starych i nowych zasad
str. 31   
1.1.
Ulga dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność
str. 31  
1.2.
Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł
str. 32  
1.3.
Pytania i odpowiedzi
str. 33  
2.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
str. 34   
3.
Amortyzacja remontowanego składnika majątku
str. 35   
4.
Wartość wydatków na ulepszenie ustala się na podstawie faktur i rachunków - wyrok NSA
str. 35   
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Przychody i koszty z tytułu udziału we wspólnym przedsięwzięciu
str. 37   
1.1.
Umowa wspólnego przedsięwzięcia (konsorcjum)
str. 37  
1.2.
Wspólne przedsięwzięcie na gruncie ustawy o PIT
str. 38  
1.3.
Dokumentowanie rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum
str. 38  
1.4.
Przychód z udziału we wspólnym przedsięwzięciu
str. 39  
1.5.
Koszty wspólnego przedsięwzięcia
str. 39  
2.
Ewidencja kosztów ulepszenia składnika majątku wykorzystywanego w działalności
str. 41   
3.
Wartość wyłudzonego towaru nie jest przychodem
str. 42   
4.
Ewidencjonowanie przychodu rejestrowanego w kasie fiskalnej
str. 43   
4.1.
Ujmowanie przychodów z kasy w podatkowej księdze
str. 43  
4.2.
Raport fiskalny podstawą zapisów w ewidencji przychodów
str. 44  
4.3.
Zagadnienia problemowe
str. 44  
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Opodatkowanie dochodów ze świadczenia usług budowlanych za granicą
str. 46   
1.1.
Obowiązek podatkowy
str. 46  
1.2.
Wyjaśnienie pojęcia "zakład"
str. 47  
1.3.
Zasady opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych za granicą
str. 48  
2.
Kiedy wypożyczenie samochodu za granicą będzie bez podatku u źródła? - interpretacje indywidualne organu podatkowego
str. 49   
2.1.
Ogólne zasady poboru podatku
str. 49  
2.2.
Wynajęcie samochodu przez pracownika
str. 50  
2.3.
Najem auta od krajowego pośrednika
str. 51  
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Wolne od opodatkowania świadczenia dla pracowników oddelegowanych
str. 52   
2.
Minister Rozwoju i Finansów odpowiada na interpelację poselską w sprawie stosowania ulgi mieszkaniowej
str. 56   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Dokumentacja podatkowa usług o nieznacznej wartości jednostkowej
str. 57   
1.1.
Jakie transakcje objęte były do końca 2016 r. obowiązkiem dokumentacyjnym?
str. 57  
1.2.
Jakie transakcje zawierane od 1 stycznia 2017 r. objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym?
str. 58  
2.
Możliwość uzyskania przez płatnika zwrotu nadpłaconych zaliczek PIT
str. 59   
3.
Ustalenie dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej na potrzeby zastosowania 15% stawki podatku CIT - interpretacja organu podatkowego
str. 61   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Darowizna niezamortyzowanego środka trwałego
str. 63   
2.
Jak ustalić liczbę zatrudnionych dla celów sporządzenia CIT-ST?
str. 63   
3.
Uznanie za koszt wynagrodzenia realizowanego bezgotówkowo
str. 64   
4.
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
str. 65   
5.
Stawka ryczałtu od przychodów ze sprzedaży wyrobów własnej produkcji
str. 66   
XI.

TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - PAŹDZIERNIK 2017 R.

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60